e magazine
Ngân hàng góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

16/04/2021 10:20

Ngân hàng là ngành có yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực; cũng là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là nơi có môi trường làm việc an toàn, văn minh, hiện đại; là một trong những lĩnh vực then chốt tham gia hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Một số hình ảnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho thấy sự chuyển động tích cực của hệ thống ngân hàng nước ta theo tinh thần đó.
Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Ngân hàng Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Ngân hàng là ngành có yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực; cũng là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là nơi có môi trường làm việc an toàn, văn minh, hiện đại; là một trong những lĩnh vực then chốt tham gia hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một số hình ảnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thái Hà (Hà Nội) cho thấy sự chuyển động tích cực của hệ thống ngân hàng nước ta theo tinh thần đó.

Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Không chỉ chăm lo xây dựng văn hóa đơn vị, môi trường làm việc thân thiện, nhiều ngân hàng, Công đoàn Ngân hàng cũng rất quan tâm đến cảnh quan, môi trường. Trong ảnh là phòng giao dịch xanh - sạch - đẹp của Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thái Hà (Hà Nội).

Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Công nghệ, máy móc hỗ trợ trong quá trình làm việc, song đòi hỏi cán bộ ngân hàng cũng phải làm chủ được công nghệ. Trong ảnh: Cán bộ Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thái Hà đang kiểm đếm tiền trên máy để đảm bảo chính xác.

Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Hầu hết cán bộ ngân hàng phải có năng lực ngoại ngữ. Trong ảnh: Cán bộ Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thái Hà đang giới thiệu về dịch vụ với một khách hàng nước ngoài.

Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Dịch vụ ngân hàng liên tục phát triển, tận dụng thế mạnh của khoa học - công nghệ. Đó cũng là xu thế tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng. Trong ảnh: Dịch vụ SmartBanking của BIDV.

Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Ngân hàng là lĩnh vực cho những NLĐ có trình độ cao, giàu khát vọng, sẵn sàng tạo ra và đón nhận cơ hội. Trong ảnh: Nhân viên ngân hàng trao tiền cho khách hàng với nụ cười tươi.

Góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc

Các cán bộ Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thái Hà thường xuyên làm việc nhóm, nâng cao nghiệp vụ.

Bài viết: Ý YÊN

Lao động nữ ngành Ngân hàng thách thức và cơ hội trong thời đại số Lao động nữ ngành Ngân hàng thách thức và cơ hội trong thời đại số

Lao động nữ ngành ngân hàng hiện đang có nhiều cơ hội và thách thức trước thời đại số. Chính vì thế nữ công nhân ...

“Bắt Lê Chí Thành là quá đúng” “Bắt Lê Chí Thành là quá đúng”

Đó là đa số các ý kiến của bạn đọc, đa số các ý kiến của cộng đồng mạng xã hội từ chiều tối ...

Khởi động “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” Khởi động “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc”

Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” sẽ diễn ra từ 00h ngày 15/4 đến ...