Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể trở lại làm việc

Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại

Theo Công văn số 654/UBND – VP của UBND tỉnh Hải Dương về hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, các doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động trong tình hình mới từ ngày mai.

Để bảo đảm trở lại hoạt động trong tình hình mới (vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty TNHH May Tinh Lợi tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho CNLĐ

Ảnh: CĐ

Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể trở lại làm việc

Các doanh nghiệp có phát hiện các ca bệnh trong thời gian qua thuộc huyện Cẩm Giàng, ngoài yêu cầu lập kế hoạch, cần phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp, hay từ người lao động. Đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hải Dương xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nhu cầu hoạt động trở lại của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể trở lại làm việc

Công ty TNHH Bai Hong tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 2.000 công nhân trước khi vào làm việc. Ảnh: CĐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức quản lý, hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng và các sở, ngành liên quan tổ chức quản lý, hướng dẫn theo dõi, giám sát các công việc liên quan đến phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

UBND huyện Cẩm Giàng hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng gia đình, thôn, khu dân cư; khi tham gia các hoạt động: đi lại, mua bán tiêu dùng… chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người lao động chấp hành quy định phòng chống dịch, từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở (không tổ chức lập chốt, trạm kiểm tra người lao động).

Công ty TNHH Hearty Rise lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân.

Ảnh: CĐ

Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể trở lại làm việc

UBND tỉnh cũng đã ban hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu tất cả cơ sở làm việc, doanh nghiệp, cơ sở lao động, ký túc xá cho người lao động... cùng công nhân, viên chức, lao động thực hiện đầy đủ biện pháp 5K của Bộ Y tế trong và sau khi làm việc.

Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập ít nhất một tổ phòng, chống dịch Covid-19. Tổ có nhiệm vụ theo dõi, giám sát sức khỏe hàng ngày đối với người lao động. Chỉ những người có liên quan trực tiếp mới làm việc và tiếp xúc với khách, đối tác từ bên ngoài đến làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hạn chế tối đa người tiếp xúc và thời gian tiếp xúc. Mỗi nơi làm việc bố trí một địa điểm để thiết lập phòng cách ly tạm thời để xử lý tình huống khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại nơi làm việc...

Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể trở lại làm việc

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân

Ảnh: CĐ

Ngày mai, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có thể trở lại làm việc

Doanh nghiệp lắp vách ngăn tại bếp ăn tập thể

Ảnh: CĐ

Tàu có thuyền viên mắc Covid-19 trở về Indonesia Tàu có thuyền viên mắc Covid-19 trở về Indonesia
"Họ gần gũi, chăm sóc chúng tôi như người nhà. Cảm ơn các y bác sỹ!" "Họ gần gũi, chăm sóc chúng tôi như người nhà. Cảm ơn các y bác sỹ!"
Điểm sáng việc làm: Không thiếu đơn hàng, không lo lương giảm Điểm sáng việc làm: Không thiếu đơn hàng, không lo lương giảm

Bài viết: Duy Minh

Ảnh: Duy Minh