Thứ tư 26/01/2022 02:25
banner-trai-xinh-gai-dep

Nghệ An: Điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công đoàn

Công đoàn Việt Nam - Nguyễn Hương

Năm 2021, tình hình dịch bệnh ở Nghệ An diễn biến phức tạp, kéo dài khiến các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An (Ủy ban Kiểm tra) đề ra bị gián đoạn. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và một số kết quả vượt chỉ tiêu đề ra.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công đoàn
Đoàn kiểm tra, giám sát của LĐLĐ tỉnh Nghệ An làm việc với LĐLĐ huyện Đô Lương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó giúp các đơn vị được kiểm tra phát huy kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS)”, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đổi mới cách thức chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, thiết thực.

Trong đó, tập trung kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra tài chính tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động theo chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Để thực hiện kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng đề cương, biểu mẫu kết luận kiểm tra cụ thể, chi tiết từng nội dung để các cấp công đoàn thực hiện thuận lợi. Sau khi triển khai các văn bản, Ủy ban Kiểm tra đã theo dõi và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 15 CĐCS trực thuộc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp, chỉ thị, quy định và những chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Nghệ An; kiểm tra việc triển khai các nội dung trọng tâm của công đoàn cấp trên trong năm; về thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính. Qua kiểm tra cho thấy, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện đúng quy định, toàn diện về phân cấp quản lý, sử dụng tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản chặt chẽ, đảm bảo chế độ, định mức, thực sự tiết kiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; việc thu đoàn phí, kinh phí công đoàn được chỉ đạo quyết liệt, công tác quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm do vậy số dư cuối năm 2020 tăng hơn năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công đoàn
Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra kết luận tại buổi làm việc với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ, trong năm 2021, điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát ở LĐLĐ tỉnh Nghệ An đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh.

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 02, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát kịp thời nhằm đôn đốc triển khai để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn. Qua giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đã giúp hạn chế đến mức thấp nhất việc chi trả sai chế độ, chi không đúng đối tượng, không đảm bảo quy trình, thủ tục và công khai minh bạch đến với đoàn viên và người lao động.

Qua giám sát và hoạt động thực tiễn, Ủy ban Kiểm tra đã kịp thời yêu cầu công đoàn cấp trên trưc tiếp cơ sở chấn chỉnh các hoạt động như: Ban hành văn bản về chấn chỉnh việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch; việc thanh toán chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa được kịp thời; đôn đốc việc kiểm tra của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

Năm nay, dịch bệnh bùng phát liên tục và kéo dài nên ảnh hưởng đến công tác kiểm tra tài chính các CĐCS có đông công nhân lao động. Song, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động, linh hoạt, đổi mới trong cách thức tiến hành kiểm tra nên đã đạt chỉ tiêu đề ra trong năm.

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐCS đã thực hiện nghiêm túc công tác lập dự toán, quyết toán hằng năm; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán đầy đủ; chi phụ cấp trách nhiệm cơ bản đúng đối tượng, định mức và tỷ lệ theo đúng quy định; chi hành chính tiết kiệm, tập trung kinh phí ưu tiên chi hoạt động phong trào nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động. Một số đơn vị thu kinh phí công đoàn và việc trích kinh phí hằng năm lên cấp trên nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công đoàn
Ủy ban Kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị

Những kết quả trên đã tạo dấu ấn và khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; là “nòng cốt” cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: "Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2021 đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát hiện ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn từng bước đi vào nền nếp. Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc tiếp đoàn viên, người lao động, tiếp nhận đơn thư, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó đã thể hiện rõ nét vai trò Công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh".

Hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng Hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng

Vụ việc kit test ở Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đã gây sốc toàn xã hội những ngày ...

Chậm trễ trong hòa giải vụ kiện Công ty CP Ô tô 1-5 Chậm trễ trong hòa giải vụ kiện Công ty CP Ô tô 1-5

Đã hơn 2 tháng kể từ khi người lao động nộp đơn khởi kiện Công ty CP Ô tô 1-5 nhưng thủ tục hòa giải, ...

NLĐ tại Super Hotel Candle nghỉ việc nhiều tháng vẫn chưa được nhận sổ BHXH NLĐ tại Super Hotel Candle nghỉ việc nhiều tháng vẫn chưa được nhận sổ BHXH

Nhiều người lao động (NLĐ) từng làm việc tại Super Hotel Candle (số 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) sau khi nghỉ việc nhiều ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn thương lượng với doanh nghiệp để công nhân được thưởng Tết cao hơn

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn thương lượng với doanh nghiệp để công nhân được thưởng Tết cao hơn

Theo bà Lê Thị Thu Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, công nhân Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (Công ty Billion Max Việt Nam) tạm nghỉ việc và tập trung đòi quyền lợi là vì họ chưa đồng thuận việc thưởng Tết.

Thái Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao cho đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

Thái Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao cho đoàn viên, người lao động

Với phương châm không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình đang triển khai và tổ chức sâu rộng các chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động.

Thái Nguyên: Công đoàn vào cuộc đảm bảo thưởng Tết cho công nhân

Việc làm -

Thái Nguyên: Công đoàn vào cuộc đảm bảo thưởng Tết cho công nhân

Gần 100 công nhân lao động ngừng việc, tập trung tại cổng công ty, yêu cầu thanh toán tiền thưởng Tết với mức thưởng và thời điểm thưởng như cam kết trong thỏa ước lao động đã ký.

“Tết sum vầy” ấm tình Công đoàn Cao su Việt Nam dành cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Việt Nam -

“Tết sum vầy” ấm tình Công đoàn Cao su Việt Nam dành cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho hàng ngàn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Công nhân lao động phấn khởi vì được nhận quà của Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn

Công đoàn Việt Nam -

Công nhân lao động phấn khởi vì được nhận quà của Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn

Công nhân lao động có mặt tại Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức (TP. HCM) ngày hôm nay rất vui mừng vì nhận được quà Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang.

Gia Lai: "Chuyến xe yêu thương" mang Tết đến với đoàn viên, người lao động

Cách làm hay -

Gia Lai: "Chuyến xe yêu thương" mang Tết đến với đoàn viên, người lao động

Chuyến xe của LĐLĐ tỉnh Gia Lai được chất đầy quà Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đến tận nơi trao quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn. Chúng tôi gọi đó là "chuyến xe yêu thương".

Đọc thêm

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trao quà Tết cho công nhân lao động Nghệ An

Công đoàn Việt Nam -

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trao quà Tết cho công nhân lao động Nghệ An

Sáng 21/1, Đoàn công tác của Chánh án Tòa án tối cao đã về thăm và tặng quà cho công nhân lao động tỉnh Nghệ An tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Chương trình Tết sum vầy của Công đoàn Thanh Hóa: Trao 179 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Việt Nam -

Chương trình Tết sum vầy của Công đoàn Thanh Hóa: Trao 179 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ

Tối 22/1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022. Tham dự chương trình, có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các nhà tài trợ cùng công nhân lao động các doanh nghiệp.

Công đoàn EVNNPC đồng hành tích cực với chuyên môn, tập trung chăm lo cho NLĐ

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn EVNNPC đồng hành tích cực với chuyên môn, tập trung chăm lo cho NLĐ

Ngày 20/1, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động

Hoạt động công đoàn -

Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động

Chương trình "Bánh chưng xanh" của Nhà Văn hoá Lao động TP Đà Nẵng (Nhà Văn hóa Lao động) sẽ dành tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp và công nhân vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán.

"Nhờ Công đoàn, Tết này tôi có nhà mới, xe mới”

Đời sống -

"Nhờ Công đoàn, Tết này tôi có nhà mới, xe mới”

Đó là chia sẻ của chị Ngô Thùy Liêm (41 tuổi) công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tại chương trình "Tết sum vầy” 2022 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức, sáng 22/1.

Xem phiên bản di động