e magazine
Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

14/10/2020 21:05

Chiều 14/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm có trụ sở tại số 16, đường Trường Thi, TP. Vinh.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Chiều 14/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm có trụ sở tại số 16, đường Trường Thi, TP. Vinh.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tham quan, gặp gỡ cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, biên chế, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của 1.326 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

Đồng thời, Trung tâm chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm 3 bộ phận: Tiếp nhận, Hành chính - Tổng hợp, Hỗ trợ - Giám sát - Công nghệ thông tin.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, những năm qua, Nghệ An rất nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiệm vụ cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh và các cấp xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây là mục tiêu để tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh với mục đích phục vụ tốt hơn đối với người dân và doanh nghiệp.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ vọng, yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động là bước tiến rất quan trọng với mục tiêu thực hiện thống nhất các thủ tục hành chính; tạo bước tiến trong tiếp cận thủ tục hành chính theo hướng văn minh, hiện đại; tích hợp các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Để Trung tâm hoạt động có hiệu quả và tạo ra bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành bố trí đầy đủ cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm và phối hợp để thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của ngành.

Đồng thời các sở, ngành địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp hiểu về mô hình hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm để tiếp cận sử dụng các dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Trung tâm tập trung thời gian để tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động Trung tâm, phân công công việc hợp lý giữa giám đốc và 2 phó giám đốc, các cán bộ, công chức thuộc Trung tâm và các ngành đến làm việc tại Trung tâm để bộ máy vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó cần xây dựng nội quy, quy chế, nhất là kỷ luật làm việc vì đây là nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp nên thái độ, ý thức, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ phải được thực hiện chuẩn chỉnh, nền nếp. Đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ tại Trung tâm phải xây dựng trách nhiệm, đạo đức công vụ để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp để nâng dần số lượng, chất lượng các dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Trung tâm cũng cần tiếp nhận, ghi nhận phản hồi của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng hoạt động để từng bước hoàn thiện và ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị người dân và doanh nghiệp phản ánh khách quan về chất lượng phục vụ tại Trung tâm.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Tại Lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm. Theo đó, tại Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 bổ nhiệm ông Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm. Tại Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc chuyên trách Trung tâm. Tại Quyết định số 3436/QĐ - UBND ngày 2/10/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh kiêm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Bài: Mai Liễu