e magazine
Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

23/11/2020 13:05

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, cơ quan thường trực Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nghệ An Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An - Cơ quan thường trực Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em luôn gắn với việc ký cam kết thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ".

Coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; lồng ghép các mục tiêu về trẻ em vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Trên cơ sở văn bản của Trung ương, của tỉnh, UBND các huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và của trẻ em về bảo vệ trẻ em được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, Luật Trẻ em được triển khai với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, vùng miền và từng nhóm đối tượng.

Trong năm 2020, các sở, ngành cấp tỉnh đã tổ chức được 35 lớp tập huấn cho 3.650 cán bộ làm công tác trẻ em của các cấp ngành, địa phương và cộng tác viên trẻ em của các khối xóm, bản làng, các bậc cha mẹ.

Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Hàng năm, tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho hàng nghìn cán bộ làm công tác trẻ em của các cấp ngành, địa phương và các bậc cha mẹ.

Đối với hoạt động phòng chống xâm hại, bạo lực, mua bán trẻ em, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai xây dựng 15 loại mô hình điểm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Các vụ án xâm hại trẻ em đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự và đúng tiến độ, bảo đảm 100% các vụ việc được xử lý dứt điểm, kịp thời, tạo niềm tin, cảm giác an toàn, được bảo vệ, chia sẻ cho trẻ em và gia đình có trẻ em bị xâm hại.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng tập trung thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, quản lý đối với thanh, thiếu niên tại gia đình, nhà trường, địa phương để chủ động giáo dục, ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở; ngăn ngừa và giảm thiểu trình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng ngừa lao động trẻ em.

Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Phát tờ rơi tuyên truyền về phương pháp, cách thức bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

Trong năm 2020, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 8 lớp tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em; phát 38.700 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng chống đuối nước trẻ em và tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; duy trì 6 mô hình Ngôi nhà an toàn tại 6 huyện. Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em luôn gắn với việc ký cam kết thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ".

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 838.050 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm tỷ lệ 25,1% tổng dân số), trong đó có 401.729 trẻ em dưới 6 tuổi (chiếm tỷ lệ 12,03% dân số). Có 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; 95% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; 99% trẻ em đi học nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học đúng độ tuổi; 99% trẻ em tốt nghiệp THCS. Đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em ngày càng được cải thiện, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng và chiều cao giảm dần. Các quyền của trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn.

Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho trẻ em trong dịp Tết trung thu.

Ông Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm, coi trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, công tác này được người dân hưởng ứng và ủng hộ. Hiện nay, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước và truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường và đổi mới. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, kinh tế ngày càng phát triển nên các gia đình có điều kiện chăm sóc cho trẻ em, ngân sách đầu tư cho trẻ em cũng tăng hơn so với trước đây. Hàng năm, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em với các chỉ tiêu cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ được giao”.

Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ông Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Nghệ An.

Còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác trẻ em

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn những khó khăn, trăn trở. Số trẻ em thuộc các xã khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân ở trẻ em dưới 05 tuổi tuy giảm nhưng vẫn còn cao.

Đặc biệt, môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại và vi phạm pháp luật. Tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước vẫn còn xảy ra. Việc quản lý, phát hiện, can thiệp, trợ giúp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột, trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt vẫn chưa chủ động và kịp thời. Cơ sở vật chất, thiết bị và điểm vui chơi giải trí cho trẻ em còn thiếu, nhất là hệ thống bể bơi.

Nghệ An tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức là giải pháp hàng đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ. Công tác truyền thông vận động, nâng cao năng lực về lĩnh vực bảo vệ trẻ em chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; sự phối hợp của một số ngành, đoàn thể địa phương trong hoạt động lồng ghép công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa đem lại hiệu quả cao.

Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở phần lớn không ổn định, kiêm nhiệm nên còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền bảo vệ trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em.

Đặc biệt, nhận thức của một bộ phận trẻ em cũng như một số gia đình về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế, thiếu hiểu biết về việc thực hiện quyền trẻ em; đôi khi còn chủ quan, lơ là để trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, bị xâm hại, bạo lực.

Bà Lê Thị Nguyệt - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều trăn trở, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị và người dân.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Trọng tâm là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030...”

Bài: Mai Liễu