Thứ bảy 25/09/2021 10:17
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tổng LĐLĐ Việt Nam

Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một lựa chọn trong khâu đột phá của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Những giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này sẽ có cơ hội được đẩy mạnh toàn diện trong quá trình triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02).
Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn
Sau 35 năm đổi mới, CĐVN đã trưởng thành về mọi mặt. Trong ảnh: Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

Vài nét công tác cán bộ công đoàn thời gian qua

Thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII về lựa chọn 03 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ ngày 11/01/2019 về “Công tác cán bộ công đoàn (CBCĐ) trong tình hình mới”. Đây là khâu đột phá có vai trò then chốt, là khâu quyết định trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp CĐVN đáp ứng yêu cầu tình hình mới, khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của ILO được Việt Nam phê chuẩn có hiệu lực thực hiện.

Các cấp CĐVN sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong việc vận động, tập hợp NLĐ; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Xác định rõ những cơ hội và thách thức đó, đồng thời trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết số 03/NQ-TLĐ của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng, ban hành Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 09/10/2019 về “Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Chương trình đã được triển khai thực hiện hơn một năm trong điều kiện phải nhiều lần thực hiện các biện pháp giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covd-19, nên kết quả bước đầu còn khiêm tốn.

Kết quả khiêm tốn đó đồng thời phản ánh chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là người chịu sự ràng buộc với NSDLĐ. Họ được đoàn viên tín nhiệm bầu làm CBCĐ, nhưng phụ thuộc vào hai yếu tố căn bản, gồm: Thứ nhất, phụ thuộc vào việc làm của người giữ chức danh chủ tịch công đoàn được trả lương thông qua quan hệ hợp đồng lao động (HĐLĐ) với giới chủ. Tính bền chặt của quan hệ này phụ thuộc vào nhu cầu của NSDLĐ và mức độ đáp ứng về kỹ thuật, tay nghề, tinh thần trách nhiệm của NLĐ; thứ hai, phụ thuộc vào sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, kỹ năng, khả năng, phẩm chất, ý chí quyết tâm, sẵn sàng làm thủ lĩnh của đoàn viên, NLĐ khi được tín nhiệm, và chính sách sử dụng, đãi ngộ của tổ chức Công đoàn.

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn
Tổ chức Công đoàn hiện đã được củng cố, phát triển; số lượng đoàn viên cơ sở tăng nhanh. Trong ảnh: Công nhân lao động TP. Hồ Chí Minh diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Điều kiện giải quyết căn bản những khó khăn, thách thức

Trong những ngày này, giai cấp công nhân và cán bộ, đoàn viên vui mừng đón nhận Nghị quyết số 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới. Bằng chủ trương mới của Đảng, nhiều thách thức, khó khăn tới đây sẽ có điều kiện được giải quyết căn bản, khi các cấp CĐVN là đối tượng trọng tâm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Trong 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 02, giải pháp về “Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” có vai trò cốt lõi, mở ra nhiều định hướng mới, nhiều việc cần làm ngay để xây dựng đội ngũ CBCĐ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đối với đội ngũ chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, do có vai trò, vị trí quan trọng trước yêu cầu tình hình mới.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết số 02-NQ/TW về công tác CBCĐ đã được chỉ ra gồm: Xây dựng đội ngũ CBCĐ bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ; người đứng đầu tổ chức Công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, NLĐ và chủ doanh nghiệp; cơ cấu cấp ủy các cấp có tỷ lệ hợp lý người trưởng thành từ công nhân, công đoàn. Cấp ủy thống nhất với công đoàn cấp trên trong việc đề bạt, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp; nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp để tuyển dụng CBCĐ trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; thu hút, tạo động lực cho CBCĐ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế giao biên chế cho công đoàn hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn

Những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS rất được các cấp công đoàn quan tâm. Trong ảnh: Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) trao Quyết định kết nạp đoàn viên mới cho CNLĐ Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng.

Một số giải pháp trọng tâm

Để tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình số 1563/CTr-TLĐ nêu trên, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02, từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII CĐVN, các cấp công đoàn cần quan tâm một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 gắn với thực hiện Chương trình số 1563/CTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn đến đội ngũ CBCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và đội ngũ cán bộ CĐCS ngoài khu vực nhà nước, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, thời cơ, thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới đối với đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

2. Tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS ngoài khu vực nhà nước với phương châm hướng về cơ sở. Lựa chọn nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

3. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; mở các lớp tập huấn theo phương pháp tích cực. Phân loại đối tượng CBCĐ để bố trí nội dung, chương trình, hình thức đào tạo cho phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Hoàn thiện bộ giáo trình dành cho đội ngũ chủ tịch công đoàn các cấp.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động nhằm uốn nắn, xử lý kịp thời vi phạm của doanh nghiệp, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn
Công tác tuyên truyền, vận động NLĐ của công đoàn đang được đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa, hướng về cơ sở. Trong ảnh: Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho CNLĐ thuộc Chi nhánh miền Trung - Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Thăng Long (Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới).

5. Đầu tư, bố trí nguồn lực cần thiết để đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình số 1563/CTr-TLĐ đề ra; chủ động xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn để có đủ khả năng hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở.

6. Làm tốt việc hỗ trợ, tạo điều kiện để CĐCS ngoài khu vực nhà nước phát huy dân chủ, để đông đảo đoàn viên công đoàn được tham gia giới thiệu nhân sự BCH và chủ tịch CĐCS, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn hóa các tiêu chí lựa chọn của đoàn viên, NLĐ đối với chủ tịch CĐCS ngoài nhà nước tại doanh nghiệp.

7. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ có thẩm quyền mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước; tăng cường công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ngoài khu vực nhà nước.

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn
Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các cán bộ CĐCS.

8. Tăng cường các biện pháp bảo vệ, nghiên cứu chính sách hỗ trợ và quan tâm thực hiện chính sách đối với chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Quan tâm sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay; định kỳ hằng năm tổ chức hội thi chủ tịch CĐCS giỏi.

9. Quan tâm bồi dưỡng, lựa chọn, xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí CBCĐ chuyên trách ở các CĐCS doanh nghiệp đông CNLĐ; hoàn thiện chính sách thu hút đội ngũ chủ tịch CĐCS có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ, gắn bó lâu dài với tổ chức CĐVN.

Não bò sát, não thú và não người Não bò sát, não thú và não người

Bản tin phân tích nỗi sợ của con người trong mùa dịch của VTV đang nhận những công kích từ phía dư luận. Cụ thể, ...

Hành trình đầu đời của cậu bé 10 ngày tuổi trở về quê tránh dịch Hành trình đầu đời của cậu bé 10 ngày tuổi trở về quê tránh dịch

22h30 tối 31/7, chuyến xe đưa anh Xồng Bá Xò cùng vợ và con trai gần 10 ngày tuổi đã đến Nghệ An, hoàn thành ...

Hơn 4 tấn gạo, miến, rau, củ... nhưng quý nhất là “tình người” giữa mùa dịch Hơn 4 tấn gạo, miến, rau, củ... nhưng quý nhất là “tình người” giữa mùa dịch

Trong những ngày cuối tháng 7, nắng nóng gay gắt kéo dài nhưng cũng không ngăn được những chàng trai, cô gái trong CLB Thiện ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nghiên cứu - Trao đổi -

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2018, trong số 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên cả nước, có tới 98,1% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (từ 100 lao động trở xuống). Riêng doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) có 382.444 doanh nghiệp, chiếm 62,6% số doanh nghiệp cả nước.

Đọc thêm

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Đối thoại xã hội (ĐTXH) là con đường quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động tại nơi làm việc.

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Tiền lương là điều kiện vật chất để NLĐ sống và hành động. Điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ, dư dả sẽ càng giải phóng con người khỏi những lo toan thường nhật. Thị trường lao động ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng lụy vào tiền lương nhiều hơn, và do đó, người ta càng chăm chú tìm những cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có thể lo được các mức lương khả dĩ hơn.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới khẳng định: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đây là quan điểm hàng đầu trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, dựa trên cơ sở lý luận sâu sắc và cơ sở thực tiễn sinh động.

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

92 năm ra đời và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Song, việc thực hiện các cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Xem phiên bản di động