e magazine
Nhiều tấm gương công nhân lao động sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng

29/09/2020 10:30

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổng giá trị làm lợi từ sáng kiến, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong cả nước giai đoạn 2015 - 2020 là gần 530.000 tỷ đồng. Trong đó, có 59 tấm gương công nhân lao động trực tiếp có thành tích đặc biệt xuất sắc. Có người đóng góp sáng kiến làm lợi đến 130 tỷ đồng.
Nhiều tấm gương công nhân lao động sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổng giá trị làm lợi từ sáng kiến, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong cả nước giai đoạn 2015 - 2020 là gần 530.000 tỷ đồng. Trong đó, có 59 công nhân lao động trực tiếp có thành tích đặc biệt xuất sắc. Có người đóng góp sáng kiến làm lợi đến 130 tỷ đồng.

Nhiều tấm gương công nhân lao động sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng

Trong 5 năm qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các tổ chức nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, ngày 15/01/2020, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết về Đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”. Nghị quyết đặt ra yêu cầu việc tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, thu nhập cho người lao động và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã triển khai 4 phong trào trọng tâm do Thủ tướng Chính phát động. Đó là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Nhiều tấm gương công nhân lao động sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng

Đồng thời tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua đã trở thành thương hiệu của tổ chức Công đoàn Việt Nam như "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”…

Trong đó, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” là phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động qua hơn 2 thập kỷ vẫn khẳng định hiệu quả thiết thực và sức lan tỏa trong CNVCLĐ ở tất cả lĩnh vực, thành phần kinh tế. Từ phong trào thi đua này, rất nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động trang thiết bị, công nghệ của CNVCLĐ thường xuyên được triển khai áp dụng. Từ đó đã giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và góp phần vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Nhiều tấm gương công nhân lao động sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cả nước tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Ảnh: HN

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong 5 năm qua, có hơn 1 triệu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất làm lợi 198.690 tỷ đồng. Có hơn 74.000 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi 331.299 tỷ đồng. Tổng cộng các sáng kiến và đề tài trong 5 năm làm lợi cho Tổ quốc là 529.989 tỷ đồng. Trong số đó, có 59 công nhân lao động có đóng góp sáng kiến mang lại giá trị làm lợi lớn.

Anh Nguyễn Vũ Đạt, công nhân Công ty Cao su Thống Nhất Sài Gòn trong 5 năm đóng góp hơn 20 sáng kiến lớn nhỏ cho doanh nghiệp. Những sáng kiến đã giảm thao tác thừa trong lao động, giúp người lao động tăng thu nhập. Tổng số tiền làm lợi từ các sáng kiến của anh lên đến hơn 10 tỷ đồng. Năm 2018, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng anh Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III - 2018 và vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Thi đua làm theo lời Bác” năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Quản đốc xưởng Phụ trợ (Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau) trong 5 năm qua đã có 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị kinh tế mang lại 130 tỷ đồng. Ông đã xây dựng tập thể đoàn kết, duy trì đơn vị vận hành sản xuất an toàn, ổn định và từng bước nâng công suất Nhà máy từ 100% lên 110%.

Ông Nguyễn Xuân Quang (Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) đạt Giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2017, Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017, 2019; có 2 Bằng Sáng chế độc quyền do Cục Sở hữu trí tuệ cấp với giá trị làm lợi trên 36 tỷ đồng.

Nhiều tấm gương công nhân lao động sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng

Để ghi nhận thành tích của những tấm gương tiêu biểu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” và Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”… Ngoài ra, nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất. Cụ thể như LĐLĐ TP Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; LĐLĐ TP Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; LĐLĐ tỉnh Nam Định với Giải thưởng “Nguyễn Đức Thuận”...

Nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nhiều giải thưởng, hình thức khen thưởng uy tín, hiệu quả, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ CNVCLĐ như: Chương trình "Vinh quang Việt Nam" tôn vinh Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua tiêu biểu; "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh" tôn vinh công nhân lao động trực tiếp có nhiều sáng kiến; "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc; Bằng Lao động sáng tạo tặng cho cá nhân có sáng kiến, giải pháp làm lợi hiệu quả…

Giai đoạn 2015 - 2020, thông qua các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động đã có 1 tập thể đạt danh hiệu Anh hùng Lao động, 79 Cờ thi đua Chính phủ; 4 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2.171 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Độc Lập, 168 Huân chương Lao Động các hạng, 236 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã được tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: “Các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước những năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ khen thưởng cho công nhân lao động tăng trên 2,7%, đã động viên được đông đảo công nhân lao động đồng hành cùng với doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế đã góp phần tích cực vào việc duy trì tăng trưởng của đất nước”.

Trong thời gian tới, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn gắn với chủ đề nâng cao năng suất lao động, hướng phong trào thi đua yêu nước tới các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nhằm lôi cuốn đông đảo lực lượng công nhân lao động khu vực này tham gia.

Bài: Thu Chinh
Ảnh: Thu Chinh, Hải Nguyễn
Đồ họa: Thu Chinh