e magazine
Nới lỏng chính sách cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động

30/10/2020 10:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 để sửa đổi, bổ sung cho Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết mới này đã nới lỏng hơn về điều kiện vay vốn để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Việt Nam cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với nguồn vốn chính sách này.

Nới lỏng chính sách cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 để sửa đổi, bổ sung cho Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Nghị quyết mới này đã nới lỏng hơn về điều kiện vay vốn để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Việt Nam cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với nguồn vốn chính sách này.

Doanh nghiệp được vay vốn không tính lãi suất để trả lương cho người lao động
Ngân hàng CSXH là đơn vị thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ.

Những điểm mới của Nghị quyết số 154/NQ-CP

Nghị quyết số 154/NQ-CP đã mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ là NLĐ tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do đại dịch Covid-19. Mức hỗ trợ vẫn giữ nguyên 1.800.000 đồng/tháng.

Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho NLĐ, Nghị quyết 154/NQ-CP mới ban hành bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động”.

Nghị quyết cũng sửa quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do Covid-19.

Doanh nghiệp được vay vốn không tính lãi suất để trả lương cho người lao động

Mục đích vay vốn

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Điều kiện vay vốn

Người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thứ hai, có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Thứ ba, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/ 2019.

Doanh nghiệp được vay vốn không tính lãi suất để trả lương cho người lao động

Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân với số NLĐ bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

- Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

- Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

- Ngân hàng CSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Phê duyệt cho vay và giải ngân

- Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng CSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng CSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, Ngân hàng CSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

- Ngân hàng CSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, Ngân hàng CSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần. Việc giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Doanh nghiệp được vay vốn không tính lãi suất để trả lương cho người lao động

Thủ tục cho vay nhanh gọn trong 5 ngày khi có đầy đủ hồ sơ.

Hồ sơ vay vốn gồm:

a) Mẫu đề nghị vay trả lương ngừng việc cho NLĐ (Mẫu số 11a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

b) Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

c) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với NLĐ về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp được vay vốn không tính lãi suất để trả lương cho người lao động

Bài: Mai Liễu