Chủ nhật 09/08/2020 23:45
Xin chờ trong giây lát...

Ở tuổi gần đất xa trời, người lao động tự do oằn mình vì "cần câu cơm"

Bảo vệ người lao động -

Cuộc sống của người lao động tự do

Thực hiện Hoàng Nhung

Xem thêm: Nghề nào thì cũng là nghề, miễn là sức lao động của mình

Chia sẻ
Xem phiên bản di động