e magazine
Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

09/04/2021 16:40

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam (Hưng Yên) thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo cho công nhân lao động.

Cụ thể, theo hướng dẫn số 21/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký ngày 7/4/2021, nêu rõ: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra chỉ tiêu phấn đấu 100% chủ tịch CĐCS được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Ngoài ra, phấn đấu 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng những nội dung cần thiết xoay quanh 4 nội dung cơ bản: Tiền lương và thương lượng tiền lương; thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc; hướng dẫn chi và công khai tài chính tại CĐCS; kỹ năng tổ chức các hoạt động tại CĐCS, tham gia và giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Tọa đàm "Nâng cao kỹ năng thương lượng, đàm phán cho cán bộ CĐCS" do LĐLĐ TP Đà Nẵng phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức, ngày 9/4/2021.

Về việc phân cấp đào tạo, bồi dưỡng, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ trực tiếp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho 50 – 70 chủ tịch CĐCS có 2.500 đoàn viên trở lên.

LĐLĐ cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Anh Hoàng Văn Thạnh (phải), Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam (Hưng Yên) đang hướng dẫn công nhân đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành máy.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị lựa chọn, phát huy sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương pháp đào tạo, lấy đối tượng đào tạo làm trung tâm, hạn chế trao đổi thông tin một chiều. Có thể đào tạo theo hình thức trực tuyến để mở rộng đối tượng tiếp cận.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện những sai sót, bất cập để kịp thời điều chỉnh.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Anh Đỗ Danh Hùng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Việt Hoa (Đà Nẵng) cho biết, anh thường nhờ cán bộ công đoàn cấp trên giúp đỡ, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động. Ảnh: Nam Trân

Về tổ chức thực hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam ngoài việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sẽ ban hành chương trình, tài liệu khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, thực hiện thống nhất trong cả nước; xây dựng, động viên chính sách khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị thực hiện tốt.

Công đoàn tỉnh, ngành Trung ương và tương đương phối hợp với trường chính trị và trung tâm chính trị đổi mới nội dung, chương trình đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Một buổi họp do Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội tổ chức.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xây dựng chương trình và triển khai tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn đồng cấp và công đoàn cấp dưới.

Đối với CĐCS, lựa chọn và cử người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do công đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ý YÊN

"Công đoàn phải lấy thương lượng, đối thoại làm đầu" "Công đoàn phải lấy thương lượng, đối thoại làm đầu"

Đó là ý kiến phát biểu của ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ở tọa đàm ...

Sai phạm về BHXH ở Sơn La: Đã có kết quả thanh – kiểm tra các đơn vị Sai phạm về BHXH ở Sơn La: Đã có kết quả thanh – kiểm tra các đơn vị

Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn từng có bài phản ánh việc người lao động (NLĐ) ở một số công ty trên địa ...

Vụ việc Công ty Green Vina - Bài 3: Thêm hai công nhân bà bầu kêu cứu Vụ việc Công ty Green Vina - Bài 3: Thêm hai công nhân bà bầu kêu cứu

Sau hai bài viết liên quan Công ty TNHH Green Vina (Công ty Green Vina) tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, ...