e magazine
Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả

28/09/2020 14:50

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp công đoàn sẽ quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn, đảm bảo khả thi và hiệu quả.
Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp công đoàn sẽ quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn, đảm bảo khả thi và hiệu quả.

5 năm qua, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế có không ít yếu tố khó khăn, nhưng các phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực, khắp các ngành, các địa phương, đã lôi cuốn hàng triệu công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia, tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Các phong trào thi đua đã trở thành thương hiệu và khẳng định uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam như phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Được phát động hơn 2 thập kỷ qua, đây vẫn là phong trào thi đua trọng tâm trong CNVCLĐ, mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa rộng lớn trong các khu vực, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh.

Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của CNVCLĐ được triển khai thực hiện, đã giúp doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh; cải thiện điều kiện và môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động.

Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhiều chương trình uy tín, vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ. Đó là chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”, “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”. Nhiều liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, tiêu biểu như: LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; LĐLĐ thành phố Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; LĐLĐ tỉnh Nam Định với Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận...

Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của CNVCLĐ. Thông qua các phong trào này, sức sáng tạo và tinh thần sáng kiến của CNVCLĐ được lan tỏa, nhân rộng và thực sự đi vào chiều sâu, gắn kết với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy vai trò, trí tuệ của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Một số điển hình tiêu biểu như: Công đoàn Viên chức Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức đã có 2.496 sáng kiến cải tiến, đảm nhận 3.914 đề tài cấp cơ sở, 2.383 đề tài cấp bộ, ngành, 1.380 đề tài cấp Nhà nước); LĐLĐ tỉnh Bình Dương trong 5 năm qua có 3.650 công trình, sáng kiến, cải tiến, giải pháp hữu ích được CNVCLĐ nghiên cứu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, làm lợi cho doanh nghiệp trên 1.485 tỷ đồng.

Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả
Toàn cảnh buổi hội nghị.
Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Viết Nam - kỹ sư hiệu chuẩn Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến được tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Viết Nam - kỹ sư hiệu chuẩn Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam có 03 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi gần 12,4 tỷ đồng. Đồng chí chia sẻ: “Trong quá trình làm việc gặp khó khăn, máy móc thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất thì mình phải tìm tòi, nghiên cứu và cải tiến nó. Từ đó giảm tải sức lao động và làm lợi cho doanh nghiệp”.

Sau hơn 30 năm triển khai, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã giúp nữ CNVCLĐ phát huy trí tuệ, tâm huyết, năng lực trong công tác, lao động, sản xuất, thực hiện tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, góp phần xây dựng cơ quan doanh nghiệp ngày càng phát triển, gia đình ấm no, hạnh phúc...

5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo khen thưởng đột xuất với các đối tượng là người lao động trực tiếp trên các công trình trọng điểm, nhân dịp Tháng Công nhân, khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ khen thưởng cho công nhân lao động tăng trên 2,7%, đã động viên được đông đảo công nhân lao động đồng hành cùng với doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế đã góp phần tích cực vào việc duy trì tăng trưởng của đất nước.

Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá cao những thành tích của phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Giai đoạn tiếp theo là thời điểm có tính bước ngoặt của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) được ký kết có tác động quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp là sự phát triển của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cùng với đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội đất nước".

Phong trào thi đua trong CNVCLĐ cả nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Phong trào tập trung vào 6 nội dung cụ thể. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đổi mới, nâng cao hiệu quả 06 phong trào thi đua và 01 cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo". Kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ cả nước tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu suất công tác. Quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn, đảm bảo khả thi và hiệu quả.

Tại Đại hội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cũng được đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng. Đại hội cũng bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đảm bảo thực thi và hiệu quả
Tại Đại hội, đã có 10 cá nhân điển hình tiên tiến được tặng Bằng khen.

Thực hiện: Hoàng Nhung, Thu Chinh