Thứ ba 19/10/2021 18:06
banner-trai-xinh-gai-dep

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Mạnh Thắng - Viện Công nhân và Công đoàn

Đối thoại tại nơi làm việc (ĐTTNLV) là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người lao động (NLĐ) hoặc tổ chức đại diện NLĐ về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi (Khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019). Do đó, việc phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn (CBCĐ) trong tổ chức ĐTTNLV là rất cần thiết.
Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Hội nghị ĐTTNLV tại Công ty TNHH MTV Takson Huế, ngày 27/3/2021. Ảnh: TGCC

Trách nhiệm các bên tham gia tổ chức ĐTTNLV

Thời gian qua, trách nhiệm doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất đã được quan tâm thực hiện. Số lượng cuộc đối thoại tăng dần theo từng năm, chất lượng các cuộc đối thoại được nâng lên, không khí cuộc đối thoại cởi mở, bình đẳng hướng đến sự phát triển chung của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của NLĐ. Trong 5 năm qua có 143.484 cuộc đối thoại định kỳ (trong đó, có 124.931 cuộc trong doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn); 7.115 cuộc đối thoại đột xuất (trong đó doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn 6.326 cuộc)1.

Theo kết quả điều tra của Viện Công nhân và Công đoàn tại 12 doanh nghiệp điện tử, dệt may ở 3 tỉnh miền Trung (Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng) cho thấy, 71,6% NLĐ cho rằng trước khi tổ chức đối thoại định kỳ, công ty có lấy ý kiến NLĐ; lấy bằng hình thức qua hòm thư góp ý (51,3%), qua phiếu thăm dò (49,6%), qua bản tin, loa (24,1%), qua mạng zalo, facebook…(13,2%)2. Mặc dù một số NLĐ biết được ý nghĩa việc tổ chức đối thoại định kỳ, nhưng thực tế đối thoại chưa thực chất, chỉ để đối phó với cơ quan quản lý nhà nước hoặc khách hàng khi kiểm tra. Vì thế, quyền “được biết, được tham gia, được kiểm tra, giám sát” theo quy định của NLĐ bị hạn chế.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động 2019, NSDLĐ có trách nhiệm tổ chức ĐTTNLV. Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp tránh trách nhiệm bằng cách không xây dựng quy chế đối thoại hoặc xây dựng để đối phó, không áp dụng, không tổ chức lấy ý kiến NLĐ và CĐCS, chưa tổ chức đối thoại theo quy định hoặc tổ chức lồng ghép với giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; không bầu các thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại; khi đối thoại không đủ căn cứ để phân tích, giải trình nội dung đối thoại; phương pháp, kỹ năng đối thoại các bên còn kém.

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng ĐTTNLV, kinh nghiệm một số doanh nghiệp ở KCN Đà Nẵng và khuyến nghị chính sách. Ảnh: TGCC

Kỹ năng CBCĐ trong tổ chức ĐTTNLV

Kỹ năng tổ chức đối thoại là việc vận dụng hiệu quả nhất các kiến thức, kinh nghiệm của các chủ thể trong quá trình thực hiện các nội dung tổ chức đối thoại nhằm đạt được mục tiêu như mong đợi. Qua kết quả nghiên cứu, thấy cán bộ CĐCS có một số kỹ năng sau:

Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức đối thoại: Xác định nội dung yêu cầu cần đạt được của bản kế hoạch tổ chức đối thoại và quy trình lập một bản kế hoạch tổ chức đối thoại: có 66,7% NSDLĐ cho rằng CBCĐ có kỹ năng lập kế hoạch tổ chức đối thoại là tốt và 33,3% là trung bình; còn NLĐ đánh giá tốt (65,8%), trung bình (37,7%) và kém (1,3%). CBCĐ có kỹ năng lập kế hoạch tổ chức đối thoại được chuẩn bị kỹ lưỡng, cập nhật và chỉnh sửa kịp thời sẽ giúp CBCĐ đánh giá chính xác được chất lượng của các công việc cần thực hiện theo từng giai đoạn.

Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong tổ chức đối thoại: Thu thập thông tin trong tổ chức đối thoại là quá trình xác định nhu cầu thông tin, tìm nguồn thông tin, thực hiện tập hợp thông tin theo yêu cầu nhằm đáp ứng mục tiêu tổ chức đối thoại đã được định trước. Khi xử lý thông tin, phân loại những thông tin cơ bản, những thông tin mới, thông tin có điểm khác biệt với những thông tin trước. Kết quả khảo sát cho thấy, NLĐ cho rằng CBCĐ có “Kỹ năng thu thập thông tin trong tổ chức đối thoại” tốt (62,0%), trung bình (36,7%) và kém (1,3%); có “Kỹ năng xử lý thông tin trong tổ chức đối thoại” tốt (60,6%), trung bình (37,7%) và kém (1,7%). Như vậy, CBCĐ cơ sở được NLĐ đánh giá cao có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong tổ chức đối thoại giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của NLĐ, đặc biệt là các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi… tránh được mâu thuẫn và tranh chấp lao động xảy ra.

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Đại diện công nhân lao động Bến Tre phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong tổ chức đối thoại: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức đối thoại là những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày giúp các chủ thể tham gia đối thoại hiệu quả và thuyết phục hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, NSDLĐ đánh giá CBCĐ có kỹ năng này, 66,7% là tốt, 33,3% là trung bình; nhưng CBCĐ đánh giá bản thân chính mình thấp hơn, 54,3% là tốt và 45,7% là trung bình. Chứng tỏ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử thuộc về tính cách của mỗi người, nhưng CBCĐ rất cần truyền đạt thông điệp, lắng nghe tích cực, trao đi và nhận lại phản hồi giữa chủ thể giao tiếp (người nói) và đối tượng giao tiếp (người nghe) nhằm đạt được một mục đích giao tiếp trong đối thoại.

Kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể trong tổ chức đối thoại: được hiểu là những cách thức phân tích, liên hệ, tìm hiểu các thông tin khác nhau để có thể có một cái nhìn tổng thể nhất về tình huống vấn đề đang diễn ra trong quá trình đối thoại và đưa ra được những phương án đánh giá, giải quyết được vấn đề một cách thỏa đáng nhất trong khả năng có thể nhằm đạt được mục tiêu đối thoại. Kết quả khảo sát cho thấy, NLĐ đánh giá CBCĐ có kỹ năng này tốt (56,8%), trung bình (41,5%) và kém (1,3%), trong khi đó CBCĐ đánh giá tốt (57,1%) và trung bình (42,9%).

Kỹ năng thương lượng, đối thoại: được hình thành qua sự học hỏi, rèn luyện, cọ xát, đòi hỏi kinh nghiệm, thời gian và công sức. Kỹ năng này được NSDLĐ đánh giá tốt (54,2%) và trung bình (45,8%), NLĐ đánh giá tốt (58,3%), trung bình (39,9%) và kém (1,8%).

Kỹ năng kiểm tra, giám sát sau đối thoại: để đảm bảo việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật đối với NLĐ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. NLĐ đánh giá CBCĐ có kỹ năng kiểm tra, giám sát sau đối thoại, tốt (62,3%), trung bình (36,0%) và kém (1,7%). Công tác kiểm tra, giám sát sau đối thoại phải chủ động, thường xuyên, toàn diện, chặt chẽ thì mới đảm bảo được quyền và lợi ích của NLĐ.

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức đối thoại là những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày giúp các chủ thể tham gia đối thoại hiệu quả và thuyết phục hơn. Nguồn: baolongan.vn

Phát huy kỹ năng CBCĐ trong tổ chức ĐTTNLV

CBCĐ cần phát huy kỹ năng lập kế hoạch tổ chức đối thoại: trước hết xác định lý do, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa việc lập kế hoạch; sau đó xác định các công việc cần thực hiện khi lập kế hoạch; xác định việc lập kế hoạch tổ chức đối thoại được thực hiện ở đâu, khi nào và ai là người thực hiện; xác định tiến độ việc lập kế hoạch dựa trên mức độ cần thiết của việc tổ chức đối thoại; xác định các chủ thể hỗ trợ việc lập kế hoạch tổ chức đối thoại.

Nâng cao kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong tổ chức đối thoại phải phù hợp với mục tiêu của đối thoại, thông tin phải chính xác để có căn cứ trong việc sử dụng phục vụ tổ chức đối thoại, thông tin phải đầy đủ, kịp thời và thông tin đơn giản dễ hiểu. Cuối cùng, tóm tắt thông tin và phân loại thông tin theo các nhóm (thông tin về phía doanh nghiệp; thông tin về phía nhu cầu của NLĐ; thông tin về quản lý ngành, nghề của Nhà nước...).

CBCĐ cần phát huy kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong tổ chức đối thoại là khéo, diễn đạt rành mạch, dễ hiểu, không ngọng, lắp; đảm bảo chia sẻ thông tin và không áp đặt; hiểu đối tác, tìm ra điểm chung; học cách lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng ý kiến người khác trong đối thoại; điều chỉnh phong cách nói chuyện, tạo sự thân thiện trong giao tiếp, duy trì sự tự tin, trao đi và tiếp nhận phản hồi, âm lượng và sự rõ ràng.

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

CBCĐ cơ sở có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong tổ chức đối thoại sẽ giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của NLĐ, đặc biệt là các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng… tránh được mâu thuẫn và tranh chấp lao động xảy ra. Ảnh: Thái Hùng

Phát huy kỹ năng xử lý tình huống trong tổ chức đối thoại là cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế bản thân trước những cơn nóng giận để có cái nhìn bao quát toàn vẹn vấn đề; lắng nghe để thấu hiểu, không giả vờ mà phải hiểu những gì NLĐ hoặc NSDLĐ trình bày; nói rõ quan điểm cá nhân là hãy thẳng thắn đề xuất các phương án giải quyết mâu thuẫn, hoặc các phương án chấp nhận trong đối thoại. Điều quan trọng cần làm là giải quyết và tìm ra "nút thắt" của vấn đề, sau đó tìm ra những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chung trong tương lai, cũng là mục tiêu của đối thoại.

Để có được kỹ năng thương lượng và đối thoại tốt cần có sự chuẩn bị kĩ càng với các chiến lược có tính thuyết phục và phải đưa ra được luận điểm hợp tình, hợp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc là cả hai bên cùng thắng và mang đến kết quả khiến cả hai bên cùng hài lòng.

CBCĐ chú trọng kỹ năng kiểm tra, giám sát sau đối thoại, tập trung vào thực hiện biên bản cuộc đối thoại đã cam kết nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức ĐTTNLV và thay đổi nhận thức của NSDLĐ đối với công tác đối thoại.

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
CBCĐ cần học cách lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng ý kiến người khác trong đối thoại. Nguồn: baothanhhoa.vn

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2020;

(2) Báo cáo kết quả khảo sát tiểu Dự án: “Nâng cao chất lượng đối thoại của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ở KCN ở miền Trung Việt Nam” của Viện Công nhân và Công đoàn, tháng 3/2021.

"Khỏi bệnh trở về nhà, nghĩ tới người công nhân tôi muốn rơi nước mắt"

“Là cán bộ công đoàn, khi thấy đoàn viên của mình rơi vào khó khăn, nguy hiểm do dịch bệnh thì sự an toàn của ...

Các F0 đã khỏi bệnh từ Bắc Giang về Thanh Hóa phải 3 lần âm tính với Covid-19 Các F0 đã khỏi bệnh từ Bắc Giang về Thanh Hóa phải 3 lần âm tính với Covid-19

Bắt đầu từ ngày hôm nay (13/6) đến 15/6, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận công nhân về từ tỉnh Bắc Giang (nếu có nhu ...

Vụ nợ lương công nhân vệ sinh môi trường: Giám đốc đổ lỗi cho cổ đông Vụ nợ lương công nhân vệ sinh môi trường: Giám đốc đổ lỗi cho cổ đông

Mới đây, trong văn bản trả lời UBND quận Hà Đông và các cơ quan liên quan, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Nam ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Sức khỏe -

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc ngày càng được chú trọng và có nhiều công cụ hỗ trợ để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất, tập trung vào việc đánh giá rủi ro, gánh nặng lao động, cải thiện điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội…

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Công đoàn Việt Nam -

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Việc đưa sản xuất trở lại hiện nay là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc sản xuất chỉ được tiến hành khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn. Hơn bao giờ hết, người lao động (NLĐ) cần phải ý thức được việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ gắn với công tác phòng, chống dịch. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bản thân NLĐ và đối với toàn xã hội.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Sức khỏe -

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân viên y tế (NVYT), nhất là sức khỏe tâm thần (SKTT) các NVYT nơi tuyến đầu. Ở ta chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, trong khi thế giới đã có những khảo sát ban đầu. Việc tìm hiểu kết quả những nghiên cứu này nhằm áp dụng chăm sóc SKTT cho NVYT trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

An toàn lao động -

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nói chung và doanh nghiệp, công nhân lao động (CNLĐ) nói riêng, song với tình hình dịch Covid-19 hiện nay, nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu, thì giải quyết việc làm, thu nhập của CNLĐ sau khi hết giãn cách xã hội là bài toán không dễ tìm lời giải.

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 01/CT-TLĐ ngày 20/7/2021.

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định là: “Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế huy động, bố trí nguồn lực tài chính thỏa đáng để nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của NLĐ, nhất là nhà ở, trường học, bệnh viện, nơi vui chơi, giải trí, xử lý các tình huống đột xuất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập”; đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có vấn đề nhà ở cho CNLĐ mà Chính phủ cũng đã bước đầu thể chế hóa.

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Xem phiên bản di động