e magazine
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

17/04/2021 08:33

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch…”. Để xây dựng Đảng và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, một trong những nội dung cần quan tâm thực hiện chính là phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bài viết dưới đây về việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở tỉnh Đồng Nai đề cập tới vấn đề trên.
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Ảnh minh họa. Nguồn: baodongnai.com.vn

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch…”. Để xây dựng Đảng và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, một trong những nội dung cần quan tâm thực hiện chính là phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bài viết dưới đây nói về việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở tỉnh Đồng Nai.

Số tổ chức Đảng, đảng viên tăng nhanh

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Đồng Nai rất coi trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Từ khi Trung ương chưa ban hành nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân (GCCN), Đồng Nai đã là tỉnh đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về công nhân với rất nhiều nội dung, trong đó chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tính đến ngày 10/7/2020, trong các đơn vị kinh tế ngoài Nhà nước ở Đồng Nai có 158 tổ chức Đảng với 3.351 đảng viên, chiếm 4,05 % tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó doanh nghiệp tư nhân có 70 tổ chức với 1.620 đảng viên; công ty cổ phần có vốn Nhà nước sở hữu dưới 50% và cổ phần có vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ có 14 tổ chức với 456 đảng viên; doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có 58 tổ chức với 1.142 đảng viên; doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài có 09 tổ chức với 83 đảng viên; doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã có 07 tổ chức với 50 đảng viên1.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Ra mắt Chi bộ Công ty TNHH YuPoong Việt Nam - Khu công nghiệp Loteco, TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: baodongnai.com.vn

Một kết quả dễ nhận thấy là tổng số tổ chức Đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế ngoài Nhà nước ở Đồng Nai đã không ngừng tăng cao qua các năm. Từ năm 2010 đến năm 2018, toàn tỉnh Đồng Nai kết nạp được 3.568 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong đó đảng viên trực tiếp lao động là 2.797 đồng chí, đảng viên là cán bộ đoàn thể có 364 đồng chí, đảng viên là những người tham gia quản lý ở các đơn vị kinh tế tư nhân là 343 đồng chí và có 17 đảng viên là người đứng đầu các đơn vị kinh tế tư nhân. Đầu năm 2020, toàn tỉnh mới chỉ có 31 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 1.065 đảng viên, thì tới tháng 7 năm 2020, con số này đã được nâng lên 70 tổ chức với 1.620 đảng viên. Năm 2018, mới chỉ có 01 tổ chức Đảng thành lập theo Luật Hợp tác xã với 05 đảng viên thì đến tháng 7/2020 đã có 07 tổ chức Đảng với 50 đảng viên.

Có được kết quả nêu trên, ngoài sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, còn là sự đồng tình, ủng hộ của các chủ doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp FDI đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp. Chẳng hạn, Đảng bộ Công ty Changshin Việt Nam ở Vĩnh Cửu lúc đầu chỉ có 3 đảng viên thì nay số đảng viên đã có 202 người, trong đó 40% đảng viên là công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp tại các phân xưởng, nhà máy, còn lại là cán bộ chủ chốt, nhân viên, tổ trưởng, chuyền trưởng các phân xưởng. Công ty TNHH Hwaseung Vina, khi mới thành lập, Chi bộ chỉ có 4 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 28 đảng viên.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng NaiNhững đảng viên trẻ làm việc trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai. Ảnh: K.V

Thực tiễn ở Đồng Nai cho thấy, việc thành lập và hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước không mâu thuẫn với lợi ích của doanh nghiệp mà ngược lại. Trong các cuộc biểu tình dẫn tới đập phá trước đây, ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng, tình trạng này đỡ hơn, được kiểm soát tốt hơn. Nhiều chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp đã bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên vận động công nhân thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất và cải thiện đời sống người lao động (NLĐ). Các tổ chức Đảng và đảng viên trong các doamh nghiệp đã “phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, tích cực đề xuất sáng kiến cải tiến cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm...”2

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Thực tế, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hiện gặp nhiều khó khăn, đó là do các chủ doanh nghiệp né tránh, thậm chí gây khó khăn cho việc thành lập dù đã đủ điều kiện. Nhận định về những khó khăn, thách thức này, Ban Chỉ đạo 07 của Đồng Nai chỉ rõ: “Một số chủ doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng… Chất lượng hoạt động của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thể hiện chưa rõ nét”3.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Giờ lao động của công nhân Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: Minh Trường

Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư ngày 18/3/2019 về “tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị tư nhân” tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và đề ra rất nhiều các yêu cầu, trong đó có nội dung "đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và NLĐ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân"4.

Do đó, để công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị tư nhân ngày càng hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao, kiên trì với kế hoạch và các bước đi cụ thể trong tiếp xúc, tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp để họ thấy được lợi ích mang lại khi có tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Cần tăng cường tuyên truyền về chính trị - tư tưởng cho công nhân để nâng cao giác ngộ về chính trị. Làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn trung kiên vì đây là khâu đầu tiên và cũng là giải pháp quan trọng. Trong đó yêu cầu lựa chọn nguồn trung kiên phải chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu, thành phần, khắc phục tình trạng làm cho có, làm để đạt chỉ tiêu… Các tổ chức Đảng, đoàn thể, trước hết là Công đoàn cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nâng cao năng lực lãnh đạo, khắc phục yếu kém, hạn chế trong hoạt động để có tiếng nói quan trọng hơn trong bảo vệ NLĐ.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Các tổ chức Đảng, đoàn thể cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình để có tiếng nói quan trọng hơn trong bảo vệ NLĐ. Ảnh: nld.com.vn

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng CSVN (2021), Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, https://vov.vn/chinh-tri/toan-van-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-839462.vov

2. Đảng CSVN (2019), Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư ngày 18/3/2019 “Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị tư nhân”.

3. Đảng CSVN (2008), Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2018).

Chú thích:

*Học viện Chính trị khu vực II (bài viết là một phần của Đề tài cấp bộ “Công tác phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ”.

1Tỉnh ủy Đồng Nai - Ban Chỉ đạo 07 (2020), Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể của nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” năm 2019 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020.

2Nghĩa Hạ (2019),Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai”, Tạp chí Tuyên giáo điện tử ngày 21/11/2019, http://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-o-dong-nai-125417.

3Tỉnh ủy Đồng Nai - Ban Chỉ đạo 07 (2020), Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 06/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể của Nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

4Đảng CSVN (2019), Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư ngày 18/3/2019 “Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị tư nhân”.

Bài viết: Nguyễn Thị Trâm - Vũ Trung Kiên*

Phát động “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” Phát động “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc”

Chiều 16/4, Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức phát ...

Lao động nữ ngành Ngân hàng thách thức và cơ hội trong thời đại số Lao động nữ ngành Ngân hàng thách thức và cơ hội trong thời đại số

Lao động nữ ngành ngân hàng hiện đang có nhiều cơ hội và thách thức trước thời đại số. Chính vì thế nữ công nhân ...

“Bắt Lê Chí Thành là quá đúng” “Bắt Lê Chí Thành là quá đúng”

Đó là đa số các ý kiến của bạn đọc, đa số các ý kiến của cộng đồng mạng xã hội từ chiều tối ...