Chủ nhật 05/12/2021 11:32
banner-trai-xinh-gai-dep
Tổng LĐLĐ Việt Nam - Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Hoạt động công đoàn -

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhấn mạnh nội dung trọng tâm tuyên truyền biển, đảo và phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Đoàn viên, người lao động được vay tiêu dùng, vay trả góp mua ô tô với lãi suất ưu đãi Các cấp Công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phối hợp tuyên truyền biển đảo xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân chủng Hải quân và
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Chương trình nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Hướng dẫn số 50/HD-MTTQ-BTT, ngày 23/02/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tuyên truyền biển, đảo trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai bên phối hợp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ và cán bộ, chiến sĩ Hải quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo; chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Hải quân và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ làm việc trên biển, đảo.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Hai bên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Kết quả quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc trong thời kỳ mới, bảo vệ hoạt động kinh tế biển; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ; đấu tranh, ngăn chặn, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Hai bên cùng phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân chủng Hải quân vững mạnh, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia giải quyết tốt các tranh chấp lao động, xây dựng các quy chế, quy định bảo đảm an toàn cho người lao động, góp phần thúc đẩy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong Quân chủng Hải quân với LĐLĐ, công đoàn các cấp trên địa bàn đóng quân.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong hoạt động hỗ trợ, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn CNVCLĐ thực thi nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh trên biển, các nghiệp đoàn nghề cá khai thác hải sản hợp pháp trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; là chỗ dựa vững chắc để ngư dân và người lao động yên tâm vươn khơi, bám biển, bám ngư trường, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thực hiện nội dung ký kết, những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động, vận động đoàn viên, người lao động quyên góp, ủng hộ Quỹ Biển đảo quê hương, hỗ trợ xây dựng Bệnh xá đảo Phan Vinh, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tặng cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa như biểu tượng cho sự gắn bó giữa giai cấp công nhân với Hải quân nhân dân Việt Nam. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Tại các ngành, địa phương, nhất là các địa phương ven biển, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa, phối hợp với lực lượng Hải quân; thành lập và tổ chức hoạt động nghiệp đoàn nghề cá, phát động Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa” nhằm tập hợp, đoàn kết, chăm lo, ủng hộ ngư dân, góp phần phát triển kinh tế biển và giữ vững, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Để đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị: "Việc triển khai chương trình phối hợp cần gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, của lực lượng Hải quân, cũng như nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; Tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các chiến sĩ Hải quân và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ làm việc trên biển, đảo yên tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó".

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cảm ơn tình cảm, sự phối hợp, hỗ trợ của Quân chủng Hải quân, lực lượng vũ trang Quân khu 3, của cấp ủy, chính quyền TP. Hải Phòng đối với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đó có hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn Bộ Tư lệnh Quân chủng quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới, phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của mỗi ngành, địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nhân dịp này, Thường trực Đoàn Chủ tịch trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 11 đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi gia đình công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi gia đình công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin

Chiều ngày 24/11, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình công nhân tử vong sau khi tiêm vắc ...

Các con cần đến trường không chỉ vì kiến thức Các con cần đến trường không chỉ vì kiến thức

Học sinh nhiều tỉnh, thành đã gần xong học kì I năm học này nhưng vẫn chưa thể đến trường, không ít em chưa biết ...

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Hiệu quả của phong trào thi đua đã thể hiện bằng những con số LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Hiệu quả của phong trào thi đua đã thể hiện bằng những con số

“Phát động phong trào thi đua lần này khiến cán bộ công đoàn cũng như công nhân, lao động phấn chấn lên, quên đi hoang ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Hoạt động công đoàn -

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Ngày 03/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết và bình xét thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng thiết chế Công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng thiết chế Công đoàn

Một nội dung quan trọng được thảo luận trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy - UBND tỉnh Nam Định chiều 3/12/2021 là về việc triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Nam Định.

Thái Bình: Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức ra mắt công đoàn cơ sở

Công đoàn Việt Nam -

Thái Bình: Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức ra mắt công đoàn cơ sở

Ngày 3/12 tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần May Tiến Hưng và kết nạp 262 đoàn viên công đoàn.

Than Hà Lầm: Tăng cường công tác chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Công đoàn Việt Nam -

Than Hà Lầm: Tăng cường công tác chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Bên cạnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt, Công ty CP Than Hà Lầm còn quan tâm, chăm lo chu đáo tới đời sống của người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào

Hoạt động công đoàn -

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tại buổi gặp chúc mừng kỷ niệm lần thứ 46 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2021).

Đọc thêm

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Gần 1.400 cán bộ công đoàn viên chức trong cả nước dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức.

Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình: Thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình: Thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo

Năm 2021, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Công đoàn Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu xuất sắc, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Hoạt động công đoàn -

Xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình đã hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động và đạt kết quả tích cực.

Nhìn lại hoạt động nữ công Công đoàn Công ty Cao su Điện Biên

Hoạt động công đoàn -

Nhìn lại hoạt động nữ công Công đoàn Công ty Cao su Điện Biên

Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Công đoàn Công ty Cao su Điện Biên ngày càng được khẳng định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Sáng ngày 30/11/2021, tại Tổng cục Chính trị (TCCT) Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải "Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II" và "Cuộc thi Đề tài, sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021".

Xem phiên bản di động