Thứ sáu 24/09/2021 03:51
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

An toàn lao động - Trần Xuân Hiển - Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH

Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là máy, thiết bị, vật tư, chất trong điều kiện lưu trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng hợp lý, đúng mục đích và đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng trong quá trình lao động, sản xuất vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng con người.
Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Kiểm tra công tác bảo đảm ATVSLĐ tại Nhà máy gạch tuynel Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Vấn đề quản lý các loại máy, thiết bị

Vấn đề quản lý các loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp nặng từ lâu đã được các quốc gia đặc biệt lưu tâm và ban hành nhiều chính sách quản lý phù hợp.

Một số các nguy cơ có thể gây tai nạn từ các máy, thiết bị này như: Cháy - nổ nồi hơi, thiết bị áp lực; đứt cáp, đổ - sập các loại cần trục, thiết bị nâng - chuyển…; các nguy cơ về điện như điện giật, chập điện gây ra cháy, nổ; rò rỉ hóa chất, phóng xạ… Phạm vi hoạt động, làm việc của các loại máy, thiết bị này cũng rất rộng trong nền kinh tế quốc dân, như xây dựng, sản xuất hóa chất, điện, dầu khí, khai thác khoáng sản…

Ở Việt Nam, vấn đề quản lý trong chế tạo, vận hành, sử dụng, lưu trữ và bảo quản, vận chuyển các loại thiết bị này cũng được quy định và ưu tiên phải thực hiện. Đầu tiên phải kể đến quy định về quản lý trong chế tạo, vận hành, sử dụng, lưu trữ và bảo quản, vận chuyển các loại nồi hơi - thiết bị áp lực, các loại thiết bị nâng - chuyển, các thiết bị trò trơi như tàu lượn, đu quay, máng trượt mang theo người…

Năm 2015, Luật ATVSLĐ được ban hành và có hiệu lực đã quy định việc quản lý trong chế tạo, vận hành, sử dụng, lưu trữ và bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động (MTLĐ).

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Hình 1. Sơ đồ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Về danh mục các thiết bị này, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 về danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Trong đó, Bộ chủ trì, phối hợp cùng với các Bộ, ngành khác xây dựng, ban hành danh mục các loại máy, thiết bị khác theo lĩnh vực quản lý ngành dọc của các Bộ, ngành đó (cụ thể như: Danh mục các hoá chất nguy hại do Bộ Công thương ban hành; lĩnh vực hạt nhân - phóng xạ do Bộ KH&CN ban hành…).

Trách nhiệm quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Về hệ thống quản lý

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ cụ thể như sau: Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành xây dựng, đề nghị danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Về phân cấp quản lý nhà nước trong việc quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc MTLĐ. Trong đó vai trò, trách nhiệm chính thực hiện việc quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Hình 2. Sơ đồ phân cấp quản lý Nhà nước trong việc quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Thẩm quyền trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được Chính phủ giao cho các Bộ, Sở, cơ quan ban ngành có liên quan quản lý trực tiếp theo ngành dọc. Trong đó, đại diện các Bộ, Sở, cơ quan ban ngành trực tiếp quản lý trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ là các Cục, Vụ thuộc Bộ, các cơ quan thanh tra chuyên ngành thuộc Sở, cơ quan ban ngành. Ngoài ra, thẩm quyền trong việc thanh kiểm tra và xử phạt hành chính cũng được giao cho các cơ quan chính cấp địa phương (tỉnh, thành phố, quận, huyện).

Về phạm vi quản lý

Phạm vi quản lý các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được Chính phủ giao cho các Bộ, sở, cơ quan ban, ngành quản lý trong các phạm vi cụ thể là: Quản lý trong việc thiết kế, chế tạo; Quản lý trong việc nhập khẩu, phân phối; Quản lý trong việc lắp đặt; Quản lý trong việc vận hành, sửa chữa; Quản lý trong việc kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm tra.

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
Kiểm định nồi hơi công nghiệp của Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng (Hà Nội)

Quy định về nội dung quản lý

Quy định về nội dung quản lý các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được nhà nước phân cấp theo hệ tài liệu quy chuẩn - tiêu chuẩn về kỹ thuật cụ thể như sau: Quản lý theo Quy chuẩn quốc gia bắt buộc thực hiện khi viện dẫn. Theo đó, trên cơ sở các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng và ban hành Quy chuẩn bắt buộc thực hiện theo phạm vi quản lý (ví dụ như các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…); Quản lý theo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia khuyến khích áp dụng thực hiện. Theo đó, trên cơ sở các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xây dựng và ban hành khuyến khích áp dụng thực hiện theo phạm vi quản lý (ví dụ như các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia…); Quản lý theo Quy trình kỹ thuật an toàn áp dụng thực hiện đối với mỗi loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Theo đó, trên cơ sở các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xây dựng và ban hành Quy trình bắt buộc thực hiện theo phạm vi quản lý (ví dụ như các Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn…).

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
Đầu tư       thiết bị hiện đại để tăng cường phòng dịch Đầu tư thiết bị hiện đại để tăng cường phòng dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19, Công ty TNHH Kingmaker III (VN) Footwear (thuộc Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, xã Tịnh ...

Hà Nội phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153, nhiều công nhân cách ly tập trung Hà Nội phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153, nhiều công nhân cách ly tập trung

Sau khi ghi nhận liên tiếp 2 công nhân nhà máy Z153 (huyện Đông Anh) nhiễm Covid-19, Hà Nội đã phong tỏa toàn bộ nhà ...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ khu vực không có quan hệ lao động Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ khu vực không có quan hệ lao động

Các chính sách về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ở nước ta hiện nay mới chỉ tập trung chủ yếu đến người làm ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Quảng Nam: "Biệt đội' săn lùng Covid-19 ở phao số 0

An toàn -

Quảng Nam: "Biệt đội' săn lùng Covid-19 ở phao số 0

Vào những ngày sóng to, nhân viên y tế phải đu mình trên thang dây để leo lên những con tàu có độ cao như toà nhà 5, 6 tầng. Nếu họ sơ sẩy một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho ngành chế biển mủ cao su

An toàn lao động -

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho ngành chế biển mủ cao su

Chế biến mủ cao su là ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Nhằm loại bỏ, giảm thiểu, ngăn ngừa các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm tồn tại trong quá trình sản xuất, cũng như đáp ứng yêu cầu của đối tác trong và ngoài nước, việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo tiêu chuẩn TCVNISO 45001:2018 cho ngành Chế biến mủ cao su là rất cần thiết cho thời điểm hiện nay.

Nhận thức của công nhân Khu công nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động -

Nhận thức của công nhân Khu công nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động

An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đóng một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng không những đối với người lao động, doanh nghiệp nói riêng mà còn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và xã hội. Việc thực hiện tốt ATVSLĐ sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu tối đa những thương tích, thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người lao động cũng như doanh nghiệp.

Sẽ xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Giày Rieker

An toàn -

Sẽ xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Giày Rieker

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, Công ty Giày Rieker không tuân thủ thực hiện các quy định phòng, chống dịch theo Phương án 115/PA/BCĐ của UBND tỉnh Quảng Nam là vi phạm cần xử lý.

Bàn về tội phạm quy định về an toàn lao động, an toàn ở nơi đông người

An toàn lao động -

Bàn về tội phạm quy định về an toàn lao động, an toàn ở nơi đông người

Hiện nay, tình trạng vi phạm quy định (VPQĐ) về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ), về an toàn ở nơi đông người (ATƠNĐN) trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015) đang có xu hướng gia tăng, nhất là trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

An toàn lao động trong sử dụng, vận hành xe nâng hàng dùng động cơ

An toàn lao động -

An toàn lao động trong sử dụng, vận hành xe nâng hàng dùng động cơ

Hiện nay, trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam đang sử dụng rất nhiều các loại xe nâng hàng với nhiều chủng loại đang dạng khác nhau. Xe nâng hàng là một loại thiết bị dùng để bốc (xếp), dỡ hàng hóa, vật liệu… ở dạng khối hay dạng rời và dỡ hàng từ các phương tiện vận chuyển, chuyển và đặt hàng trong phạm vi làm việc nhất định.

Đọc thêm

Đánh giá Ecgônômi* vị trí lao động, một số yếu tố nguy cơ và đề xuất giải pháp

An toàn lao động -

Đánh giá Ecgônômi* vị trí lao động, một số yếu tố nguy cơ và đề xuất giải pháp

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cho ra đời rất nhiều các sản phẩm, thiết bị điện tử (TBĐT), dẫn đến vấn nạn chất thải điện tử (CTĐT). Công nhân xử lý CTĐT tiếp xúc với nhiều loại hóa chất bao gồm kim loại, hạt, hợp chất hữu cơ khó phân hủy và chất chống cháy sẽ bị phơi nhiễm, mức độ thay đổi tùy theo nhiệm vụ công việc.

Công ty Giày Rieker có 12 ca mắc Covid-19: Chưa xét nghiệm định kỳ cho công nhân

An toàn -

Công ty Giày Rieker có 12 ca mắc Covid-19: Chưa xét nghiệm định kỳ cho công nhân

Theo Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam, trước khi phát hiện các ca nhiễm Covid-19, Công ty Giày Rieker chưa tổ chức xét nghiệm cho công nhân theo quy định.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất an toàn tại các tỉnh phia Nam

An toàn lao động -

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất an toàn tại các tỉnh phia Nam

19 tỉnh phía Nam là nơi tập trung 48% doanh nghiệp của cả nước, trong đó riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 65% số doanh nghiệp của cả vùng.

Xu hướng BHXH một lần của người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

An toàn lao động -

Xu hướng BHXH một lần của người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Lương hưu là phần đảm bảo thu nhập cho NLĐ khi về già. Song, do tác động đại dịch Covid-19, nhiều NLĐ tham gia BHXH có xu hướng muốn hưởng trợ cấp BHXH một lần mặc dù các cơ quan chức năng, tổ chức Công đoàn đã có nhiều khuyến cáo về các rủi ro cho NLĐ.

Cơ cấu, trách nhiệm và phụ cấp của lực lượng ứng cứu về An toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động -

Cơ cấu, trách nhiệm và phụ cấp của lực lượng ứng cứu về An toàn, vệ sinh lao động

Công ty tôi 100% vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất điện tử, với khoảng 6.000 công nhân viên, phân chia làm nhiều phân xưởng, hiện tại công ty cần thành lập một tổ chức ứng cứu về An toàn, vệ sinh lao động thì được quy định như thế nào? Cơ cấu tổ chức thành viên, phân ca và trách nhiệm công việc?

Xem phiên bản di động