e magazine
Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/03/2021 13:35

Ngày 12/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 12/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo văn bản hướng dẫn do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam ký, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị về Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 25/3/2021.

Việc sơ kết nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm “Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh", sáng 17/5/2020. Ảnh: Hải Nguyễn.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị.

Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, do LĐLĐ huyện Long Mỹ (Hậu Giang) phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ tổ chức. Ảnh: Hoài Phúc.

Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức - Ảnh: Quốc Tiến.

Nội dung sơ kết bao gồm:

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị trên. Bám sát các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và 06 nội dung chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được nêu cụ thể trong Kế hoạch số 03-KH/TW cũng như các yêu cầu của Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Cụ thể: Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, toàn khóa. Trong đó, chú ý đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt về hình thức tổ chức, số lần tổ chức, số lượng người được học tập, quán triệt; hiệu quả của các hình thức quán triệt...

Về học tập chuyên đề, đánh giá kết quả triển khai học tập chuyên đề hàng năm, toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương và việc cụ thể hóa thành các chuyên đề riêng, hướng dẫn riêng của công đoàn các cấp, cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu công đoàn các cấp.

Sơ kết 5 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Công đoàn Y tế tổ chức. Ảnh: Lan Anh.

Đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm.

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (về nội dung, hình thức, phương tiện...); Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát.

Đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp công đoàn; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu việc sơ kết phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống công đoàn, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ; số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật.

Ý YÊN

Tạo sân chơi lành mạnh động viên lao động nữ ngành Y tế trong thời kì dịch bệnh Tạo sân chơi lành mạnh động viên lao động nữ ngành Y tế trong thời kì dịch bệnh

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Báo Phụ nữ Việt Nam phát động Hội thi “Phụ nữ ngành Y ...

Từ 15/3, ra quân xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông Từ 15/3, ra quân xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/12/2021 các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt nghiêm ...

Tăng cường đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở và nâng cao tay nghề cho người lao động Tăng cường đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở và nâng cao tay nghề cho người lao động

Với mục tiêu xây dựng các chương trình có hiệu quả trong năm 2021, Công đoàn Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã chú ...