Thứ tư 26/01/2022 03:36
banner-trai-xinh-gai-dep

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hoạt động công đoàn - ThS. Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng ban Nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 1989. Với quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua ý nghĩa này, ngày 18/8/2010, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Tiếp theo, phong trào liên tục được phát động, khen thưởng từng năm. 10 năm thực hiện Chỉ thị (giai đoạn 2010-2020) đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, tạo sức lan tỏa lớn.
Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cán bộ Ban Nữ công Tổng Liên đoàn thăm và nắm bắt tình hình lao động nữ tại Công ty TNHH một thành viên Chiến Thắng (Nghĩa Lộ, Yên Bái).

Góp phần hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị

Sau chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; năm 2020, Tổng Liên đoàn tiến hành tổng kết và ban hành Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới.

Giai đoạn 2010 - 2020, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được triển khai gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” xây dựng cơ quan văn hóa, “Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả” và phong trào “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… Từ đó, nữ CNVCLĐ xác định rõ ý thức trách nhiệm của mình trong công việc, tận tụy, gương mẫu, có nhiều đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hằng năm có trên 95% nữ CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và có trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu, nhiều nữ CNVCLĐ được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Để phù hợp với yêu cầu của phong trào thi đua ở từng lĩnh vực, ngành nghề, mỗi đơn vị lại cụ thể hóa nội dung và tên gọi phong trào phù hợp: Nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng có phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; Công đoàn ngành Giáo dục có phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; Công đoàn ngành Y tế có phong trào “Thực hiện 12 điều y đức, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nữ CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản với phong trào “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”…

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Giao lưu Câu lạc bộ khối Sản xuất kinh doanh với chủ đề “Nâng cao hiểu biết pháp luật - dân số - sức khỏe trong nữ công nhân lao động” do Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Một số tỉnh, thành phố, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực động viên nữ CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua như: Hội nghị biểu dương CNVCLĐ giỏi; tổ chức sinh hoạt tổ nữ công, bình xét danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hội nghị tổng kết thi đua trong nữ CNVCLĐ theo từng giai đoạn và biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc; tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công đoàn chuyên trách; tổ chức thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi “Nữ thanh niên công nhân duyên dáng”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Nhằm ghi nhận thành tích tiêu biểu xuất sắc cũng như những đóng góp trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và để đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, từ năm 2015 đến năm 2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xét tặng Cờ cho 255 tập thể, tặng Bằng khen cho 1.178 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ, Tổng Liên đoàn tặng 41 Cờ, Bằng khen cho 70 tập thể, 111 cá nhân. LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tặng 565 Cờ, Bằng khen cho 1.249 tập thể và 4.625 cá nhân thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tặng 1.014 Cờ, Bằng khen cho 4.057 tập thể và 17.399 cá nhân thuộc CĐCS.

Hai năm gần đây, bên cạnh các hoạt động chung về chăm lo cho NLĐ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào, có sức lan tỏa rất lớn, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Qua đó, phát huy tiềm năng sáng tạo của nữ CNVCLĐ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, luôn tận tụy, sáng tạo, đổi mới tư duy để vươn lên đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phong trào cũng khơi dậy và khích lệ chị em nêu cao vai trò, chức năng của người mẹ hiện đại, người công dân tốt, người vợ hiền đảm đang, để dung hòa các trách nhiệm của người phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ công năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CNVCLĐ đã có nhiều nỗ lực phấn đấu tham gia lãnh đạo và ngày càng có nhiều cán bộ nữ giữ trọng trách trong các cơ quan Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Nhờ đó, nữ cán bộ, công chức có cơ hội thực hiện quyền bình đẳng giới của mình thông qua việc tham gia xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật đáp ứng nhu cầu và lợi ích giới; được cử đại diện trong các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những thành tựu nổi bật nêu trên, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ở một số công đoàn còn hình thức, chưa sát với thực tế. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu chủ động.

Phong trào phát triển chưa đồng đều, tập trung chủ yếu trong đội ngũ nữ CNVCLĐ khối hành chính sự nghiệp, khối giáo dục; ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, khu vực ngoài nhà nước ngày càng phát triển với lực lượng CNLĐ trẻ; nữ CNLĐ trực tiếp sản xuất chiếm tỷ lệ cao.

Việc triển khai và bình xét danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có nơi còn hình thức, lúng túng, tỷ lệ nữ CNLĐ trực tiếp sản xuất được khen thưởng chưa tương xứng. Nguyên nhân ngày càng có sự chênh lệch về trình độ, điều kiện làm việc, điều kiện sống giữa lao động nữ khối hành chính sự nghiệp với CNLĐ tại các KCN, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Kinh phí dành cho hoạt động nữ công, cho tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng còn hạn hẹp, mức thưởng và tỉ lệ khen thưởng chưa tương xứng với kết quả phong trào, chưa động viên được chị em.

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hằng năm có trên 95% nữ viên chức, công nhân lao động đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy Dệt may Thành Công (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: An Phương.

Giải pháp thúc đẩy phong trào

Thứ nhất, đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ, gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chọn lựa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của các đối tượng nữ CNVCLĐ trong các khu vực kinh tế khác nhau; chú trọng ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, các KCN, KCX có đông lao động nữ.

Thứ hai, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, đặc biệt là Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác nữ công; phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian để cán bộ nữ công hoạt động; quan tâm công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, nâng tỷ lệ cán bộ tham gia.

Thứ ba, đổi mới nội dung và hình thức thực hiện các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, CNVCLĐ mà điển hình là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập và lao động sáng tạo, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc” phù hợp với tình hình đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị trong bối cảnh bình thường mới, bởi đây là một nội dung thi đua nòng cốt đặc biệt quan trọng của hoạt động nữ công nói riêng và hoạt động công đoàn nói chung.

Thứ tư, vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Thứ năm, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết số 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ và hằng năm, phấn đấu đạt 90% trở lên nữ CNVCLĐ khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 40% trở lên nữ CNVCLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tham gia, thực hiện phong trào thi đua và đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hội thi Hội thi "Đầu bếp Công an Nhân dân giỏi", một hoạt động thi đua sáng tạo và thiết thực

Ngày 8/12, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Chấp hành Công ...

Trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” Trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Sáng ngày 25/11, Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, ...

Phong trào thi đua đặc biệt của Công đoàn Hà Nam vượt qua đại dịch Covid-19 Phong trào thi đua đặc biệt của Công đoàn Hà Nam vượt qua đại dịch Covid-19

Phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Thái Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao cho đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

Thái Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao cho đoàn viên, người lao động

Với phương châm không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình đang triển khai và tổ chức sâu rộng các chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà cho người lao động, hộ nghèo ở Quảng Trị

Hoạt động công đoàn -

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà cho người lao động, hộ nghèo ở Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 24/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Hải Lăng và TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thái Nguyên: Công đoàn vào cuộc đảm bảo thưởng Tết cho công nhân

Việc làm -

Thái Nguyên: Công đoàn vào cuộc đảm bảo thưởng Tết cho công nhân

Gần 100 công nhân lao động ngừng việc, tập trung tại cổng công ty, yêu cầu thanh toán tiền thưởng Tết với mức thưởng và thời điểm thưởng như cam kết trong thỏa ước lao động đã ký.

“Tết sum vầy” ấm tình Công đoàn Cao su Việt Nam dành cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Việt Nam -

“Tết sum vầy” ấm tình Công đoàn Cao su Việt Nam dành cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho hàng ngàn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Nhiều hình thức chăm lo sĩ quan, thuyền viên

Hoạt động công đoàn -

Nhiều hình thức chăm lo sĩ quan, thuyền viên

Theo ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, chưa có sĩ quan, thuyền viên nào của Tổng Công ty bị tử vong do Covid-19 mặc dù thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trên tàu.

Công nhân lao động phấn khởi vì được nhận quà của Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn

Công đoàn Việt Nam -

Công nhân lao động phấn khởi vì được nhận quà của Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn

Công nhân lao động có mặt tại Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức (TP. HCM) ngày hôm nay rất vui mừng vì nhận được quà Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang.

Đọc thêm

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chung sức lo Tết cho trẻ em mồ côi vì Covid-19

Hoạt động công đoàn -

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chung sức lo Tết cho trẻ em mồ côi vì Covid-19

Để xoa dịu phần nào nỗi đau với các em nhỏ, ngày 22/1, tại TP.HCM, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” dành cho các em nhỏ dưới 16 tuổi mồ côi cha/mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ do Covid-19.

Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động

Hoạt động công đoàn -

Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động

Chương trình "Bánh chưng xanh" của Nhà Văn hoá Lao động TP Đà Nẵng (Nhà Văn hóa Lao động) sẽ dành tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp và công nhân vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán.

"Nhờ Công đoàn, Tết này tôi có nhà mới, xe mới”

Đời sống -

"Nhờ Công đoàn, Tết này tôi có nhà mới, xe mới”

Đó là chia sẻ của chị Ngô Thùy Liêm (41 tuổi) công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tại chương trình "Tết sum vầy” 2022 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức, sáng 22/1.

Vinh dự của công nhân trực tiếp sản xuất đứng trong hàng ngũ Đảng

Hoạt động công đoàn -

Vinh dự của công nhân trực tiếp sản xuất đứng trong hàng ngũ Đảng

LĐLĐ TP. HCM tuyên dương 92 đảng viên tiêu biểu là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp Đảng năm 2021.

Công đoàn Bình Dương chi hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ khó khăn

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Bình Dương chi hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ khó khăn

Năm 2021, đoàn viên, người lao động tại Bình Dương đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid -19. Chính vì thế, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã chi hàng trăm tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động nhằm giúp họ vượt qua khó khăn.

Xem phiên bản di động