Thứ bảy 19/09/2020 17:01

Sửa đổi tài chính công đoàn thiết thực chăm lo cho người lao động

Hoạt động - Ngọc Anh

Chiều ngày 21/8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012, chuyên đề tài chính công đoàn”. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì Hội thảo.
sua doi tai chinh cong doan thiet thuc cham lo cho nguoi lao dong
Toàn cảnh Hội thảo.

Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Sau 7 năm triển khai thực hiện, công tác tài chính công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tài chính công đoàn, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

sua doi tai chinh cong doan thiet thuc cham lo cho nguoi lao dong
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trình bày báo cáo tóm tắt về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn tại các cấp sau khi có Luật Công đoàn năm 2012, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết, từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ kinh phí công đoàn phân phối cho công đoàn cơ sở tăng dần từng năm từ 65% lên 70% như hiện nay. Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm, thực hiện công tác quản lý, chi tiêu đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm, qua đó nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội khóa XIII thông qua đã góp phần vào việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng về đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức Công đoàn nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động trong thời gian qua.

Nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với việc ký kết, triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế về lao động, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng và có những tác động sâu sắc đến sản xuất và đời sống…

sua doi tai chinh cong doan thiet thuc cham lo cho nguoi lao dong
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012 nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Tuy nhiên, cần xác định rõ quan điểm là sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012 phải đáp ứng được những yêu cầu trên nhưng cũng phải đảm bảo thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, nhất là về đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn nêu tại Nghị quyết 06 của BCH Trung ương khóa XII yêu cầu tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia. Điều này có nghĩa là làm cho tổ chức Công đoàn lớn mạnh lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động, thị trường lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Theo đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Sửa đổi các khoản mục chi tài chính công đoàn để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công đoàn trong bối cảnh mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; các quy định về kiểm tra, giám sát, công khai tài chính công đoàn, quy định cụ thể việc công khai tài chính công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật; việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản tại các cơ quan công đoàn, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị kinh tế công đoàn.

Đồng chí Bùi Sỹ Lợi cho biết, kinh phí công đoàn 2% chủ yếu để xây dựng hệ thống phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động và kể cả người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn. Do đó, dứt khoát không thể bỏ kinh phí công đoàn 2%, nhưng làm sao phải sử dụng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển của tổ chức Công đoàn và người lao động trong bối cảnh xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Ủng hộ duy trì kinh phí công đoàn 2%

sua doi tai chinh cong doan thiet thuc cham lo cho nguoi lao dong
Đồng chí Đỗ Thị Lan - Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tham gia thảo luận tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Lan - Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng kinh phí 2% là cần thiết cho hoạt động công đoàn trong suốt thời gian qua. Nhờ đó, công đoàn đã đóng góp quan trọng trong việc ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng. Thế nhưng cần làm rõ kinh phí công đoàn được sử dụng có hiệu quả ra sao trong thời gian vừa qua; đánh giá môt số nội dung chi có thực hiện được như: nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn cho người lao động.... Đặc biệt, nội dung về bảo vệ người lao động phải được đưa lên hàng đầu, đồng thời bổ sung xây dựng mối quan hệ lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn.

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cũng đều ủng hộ việc duy trì kinh phí công đoàn 2%. Tuy nhiên góp ý phải làm sao để cho doanh nghiệp thấy được ích lợi của việc đóng khoản kinh phí và từ đó họ sẽ ủng hộ. Các ý kiến nhấn mạnh về việc tăng cường tính công khai, minh bạch trong sử dụng kinh phí công đoàn 2%; đồng thời các ý kiến về vấn đề phân chia nguồn kinh phí công đoàn, miễn giảm đóng kinh phí công đoàn, những quy định về quản lý tài sản công đoàn...

sua doi tai chinh cong doan thiet thuc cham lo cho nguoi lao dong
Ông Yamazaki Takayuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SWCC SHOWA (Hà Nội).

Ở góc độ là người sử dụng lao động, ông Yamazaki Takayuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SWCC SHOWA (Hà Nội) cho biết, khi hoạt động ở Việt Nam, Công ty luôn tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam. Ông Yamazaki Takayuki chia sẻ: “Hàng năm, công đoàn và công ty đều tổ chức cuộc họp về dự toán kinh phí công đoàn và đoàn phí. Khi được nghe về các hoạt động của tổ chức Công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp rất ủng hộ. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn nhất trí duy trì kinh phí công đoàn 2%”.

sua doi tai chinh cong doan thiet thuc cham lo cho nguoi lao dong

Kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, Hội thảo đã cơ bản hoàn thành các chương trình đặt ra, có nhiều ý kiến phát biểu của các chuyên gia, lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh về sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn, đồng thời cho rằng phân chia nguồn kinh phí công đoàn nhằm đảm bảo sự bình đẳng trong quan hệ lao động, nhưng cũng phải đảm bảo tổ chức Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của công nhân lao động.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tập trung vào 3 nhóm nội dung: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy Công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới; Hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động 2019.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 21/8 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 21/8

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 21/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 22,8 triệu, hơn 796 ...

Miếng lòng sán và cái tự vả vừa ngu vừa ác! Miếng lòng sán và cái tự vả vừa ngu vừa ác!

Một khách hàng đăng lên mạng xã hội phản ánh về việc miếng lòng có sán của một nhà hàng nướng ở Bắc Ninh có ...

Nỗi đau của nữ công nhân có con ngoài giá thú Nỗi đau của nữ công nhân có con ngoài giá thú

Chấp nhận phải nghe những lời xỉa xói của người dân trong xóm là đứa chửa hoang… Chị Nguyễn Thị N. – công nhân Công ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Sôi nổi các phong trào thể thao cho người lao động

Hoạt động -

Sôi nổi các phong trào thể thao cho người lao động

Trong hàng trăm bức ảnh được các tác giả gửi về cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, có rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp về các phong trào thể dục thể thao do công đoàn tổ chức. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho công nhân viên chức lao động.

Chia sẻ khó khăn với lao động nghèo ở Quảng Nam sau dịch

Hoạt động -

Chia sẻ khó khăn với lao động nghèo ở Quảng Nam sau dịch

Chia sẻ khó khăn với người lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hôm 17/9, ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, trao 63 suất quà, trị giá 80 triệu đồng tặng những hoàn cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Ngoài ra, bằng nguồn vận động của UMMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Công đoàn các cấp cũng đã hỗ trợ 1.000 suất quà, mỗi suất 250 ngàn đồng cho những lao động nghèo trên địa bàn.

Thái Bình: Gần 650 triệu đồng hỗ trợ được trao cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hoạt động -

Thái Bình: Gần 650 triệu đồng hỗ trợ được trao cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Gần 650 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH May mặc VJONE (xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đoàn công tác đi nắm tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động Công ty TNHH May mặc VJONE gồm các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh; Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo huyện Đông Hưng…

Nét đẹp Nhà giáo Việt Nam: Ấm áp tình thầy trò

Hoạt động -

Nét đẹp Nhà giáo Việt Nam: Ấm áp tình thầy trò

Hưởng ứng cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động", Công đoàn các cơ sở Giáo dục đã gửi đến cuộc thi những bức ảnh chân thật và sống động nhất về công tác giảng dạy cũng như tình cảm thầy trò gắn bó nơi trường học.

Dốc lòng chăm lo cho người lao động khó khăn vì dịch bệnh

Công đoàn Việt Nam -

Dốc lòng chăm lo cho người lao động khó khăn vì dịch bệnh

TP HCM sẽ chi hơn 27 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 để tiếp tục hỗ trợ cho hơn 27.000 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, LĐLĐ TP phối hợp với LĐLĐ quận hỗ trợ nhiều phần quà giá trị cho con em người lao động khó khăn.

Gây quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Hoạt động -

Gây quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp cùng Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phát động chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam", với mục tiêu là gây quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đọc thêm

Làm tốt vai trò "cầu nối" giữa  doanh nghiệp và người lao động

Hoạt động -

Làm tốt vai trò "cầu nối" giữa doanh nghiệp và người lao động

Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài với số lượng lớn (gần 5.000) CNLĐ, song suốt nhiều năm qua, Công ty TNHH TOTO Việt Nam luôn giữ được mối quan hệ lao động bình ổn, hài hòa, tiến bộ, tạo nền tảng để công ty không ngừng phát triển. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của CĐCS khi đã làm “cầu nối” nhịp nhàng vừa đồng hành với doanh nghiệp, vừa sát cánh chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Hoạt động đối ngoại của công đoàn là một bộ phận của đối ngoại nhân dân

Hoạt động -

Hoạt động đối ngoại của công đoàn là một bộ phận của đối ngoại nhân dân

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng Đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: “Tổng Liên đoàn luôn coi đối ngoại là một công tác trọng tâm, xuyên suốt và nỗ lực hết sức mình góp phần vào sự phát triển của công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và nền ngoại giao của cả nước nói chung”.

Thái Bình : Trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hoạt động -

Thái Bình : Trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại Công ty TNHH Điện tử Woolley, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Thái Bình, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hơn 300 đoàn viên, người lao động và trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Dự có đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh; Phạm Thị Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh…

“Triệu bữa cơm” cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

Hoạt động -

“Triệu bữa cơm” cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

Gần 500 suất ăn trong chương trình “Triệu bữa cơm” cho công nhân lao động do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức trao cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ký kết thỏa thuận hợp tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”

Hoạt động -

Ký kết thỏa thuận hợp tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”

Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và 4 đơn vị về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” có nội dung giảm giá từ 3 - 50% với các sản phẩm của các đối tác so với giá đang bán trên thị trường.

Xem phiên bản di động