e magazine
Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

27/01/2021 16:14

Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận về “Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước” của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII), chiều 27/1.
Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Đại hội ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ xiii CỦA đẢNG:

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận về “Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước” của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 27/1.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tại diễn đàn long trọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam và 10,4 triệu đoàn viên Công đoàn Việt Nam xin trân trọng gửi tới Đại hội niềm tin tưởng sâu sắc, lời chào mừng nồng nhiệt và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chúng tôi bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ nhiều tháng qua, công nhân, viên chức, lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hăng hái ra sức thi đua lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội. Đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước đánh giá rất cao sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, khoa học, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương cho Đại hội XIII, đặc biệt văn kiện Đại hội đã bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, có nhiều định hướng hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động trước yêu cầu mới của đất nước.

Kính thưa Đại hội!

Giai cấp công nhân nước ta tuy ra đời muộn, nhưng ngay từ đầu đã là lực lượng tiên phong của cách mạng, được tôi luyện trong những thử thách cam go của lịch sử, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của giai cấp công nhân trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XX tất yếu dẫn đến sự ra đời của Công hội đỏ - tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay.

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp công đoàn Việt Nam đã thường xuyên đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mô hình tổ chức kết hợp giữa công đoàn ngành và công đoàn địa phương, phù hợp với thực tiễn Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp công đoàn được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở để hình thành các chương trình, kế hoạch hoạt động, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện đối với tổ chức Công đoàn.

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Ngày 27/1, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng với nhiều cách làm mới, trong đó tập trung vào khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Số lượng đoàn viên tăng khá nhanh trong 5 năm qua, (năm 2016 cả nước có 9,6 triệu đoàn viên, đến năm 2019 tăng lên 10,5 triệu đoàn viên với 126 nghìn CĐCS, con số này giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của Covid - 19 và thiên tai), tới nay có khoảng 10,4 triệu đoàn viên với hơn 124 nghìn CĐCS. Công đoàn tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, đề ra nhiều giải pháp phát triển đảng viên nhất là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công nhân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Giai đoạn 2016 - 2020, có trên 246 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó công nhân trực tiếp chiếm tỷ lệ khoảng 8%.

Các cấp công đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh, củng cố các đơn vị yếu kém. Đội ngũ cán bộ công đoàn tiếp tục được nâng cao về chất lượng, tăng cường về số lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới.

Hoạt động của tổ chức Công đoàn tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là lao động nữ, lao động yếu thế, công nhân tại các khu công nghiệp. Công đoàn đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, khẳng định vai trò đại diện người lao động tại Hội đồng tiền lương quốc gia và các cơ chế hai bên, ba bên trong quan hệ lao động. Chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể được nâng cao; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho người lao động được thực hiện một cách bài bản; đã tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, góp phần làm giảm mạnh các cuộc đình công, ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động trong những năm gần đây.

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngày càng được chú trọng. Các cấp công đoàn đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức các hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên như: “Mái ấm Công đoàn”; “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca”; “Phúc lợi đoàn viên”, xây dựng các thiết chế công đoàn, tham gia tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hoá, chăm sóc sức khỏe cho công nhân; tham mưu và tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, tặng quà công nhân, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại hàng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động có bước đổi mới, sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong truyền thông công đoàn. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động được triển khai rộng khắp. Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, đề xuất mới phong trào “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”, “Đổi mới, Sáng tạo, Hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

5 năm qua, đã có hơn 1 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong sản xuất với tổng giá trị làm lợi lên tới hơn 198 nghìn tỷ đồng. Các phong trào thi đua, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy nhiều sáng kiến, sáng tạo, tinh thần lao động quên mình, đóng góp thiết thực vào những thành quả quan trọng mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tài chính Công đoàn được đổi mới theo hướng ngày càng minh bạch, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tập trung nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Hoạt động đối ngoại công đoàn đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Phương thức hoạt động công đoàn được đổi mới thông qua việc đổi mới cách thức ban hành các chủ trương, nghị quyết, quan tâm lựa chọn những vấn đề cụ thể, bức xúc để ra nghị quyết và tập trung chỉ đạo thực hiện. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tác phong, lề lối làm việc, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Công tác nghiên cứu lý luận về công nhân, công đoàn được quan tâm; cải cách hành chính trong hệ thống công đoàn có bước tiến mới.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh về số lượng, trưởng thành về chất lượng; khẳng định, phát huy vai trò, địa vị của mình trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tính đến nay, cả nước có khoảng 24,5 triệu lao động làm công hưởng lương, trong đó công nhân lao động trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 60%. Công nhân nước ta ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghề nghiệp, bước đầu hình thành tác phong và kỷ luật lao động theo hướng hiện đại; ngày càng có nhiều cơ hội việc làm, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện.

Về chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam thật sự là chủ thể quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; phát huy vai trò lãnh đạo thông qua Đảng cầm quyền; phát huy quyền làm chủ thông qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về kinh tế, giai cấp công nhân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; đóng góp to lớn trong việc tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 14% dân số, 27% lực lượng lao động xã hội, song hằng năm giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% giá trị thu ngân sách nhà nước.

Về xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam với bản lĩnh cách mạng và tính chính trị - xã hội tích cực, thật sự là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Những năm tới, điều kiện, môi trường hoạt động của tổ chức Công đoàn, sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam dự báo sẽ có những thay đổi quan trọng. Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Vấn đề lao động, việc làm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực quan trọng; cùng với sự già hóa dân số, sự dịch chuyển lao động toàn cầu, lao động giá rẻ sẽ không còn là lợi thế, chất lượng an sinh và phúc lợi xã hội chưa cao; tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động rất lớn đối với việc làm và đời sống của một bộ phận không nhỏ người lao động. Xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhất là việc nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế, cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức Công đoàn, trực tiếp thách thức tới vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đặt ra cho cả hệ thống chính trị nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết. Người lao động tăng nhanh về số lượng, nâng cao về trình độ, song chất lượng đội ngũ công nhân nước ta có dấu hiệu hụt hẫng, bất cập và phân hóa là những yếu tố sẽ tác động rất lớn đến tổ chức Công đoàn và chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận thức được cơ bản những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, đã đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, là cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân, người lao động.

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để “tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng lớn mạnh, là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chúng tôi xin đề xuất với Trung ương Đảng và Đại hội một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Tạo điều kiện phát huy vai trò của công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Lãnh đạo việc tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi và dịch vụ xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp vẻ vang này, tương xứng với sự đóng góp của họ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội.

Thứ hai, trong nhiệm kỳ này, đề nghị Trung ương tiến hành tổng kết Nghị quyết 20 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X và Kết luận 79 của Bộ Chính trị năm 2013 về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời nghiên cứu ban hành nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới.

Thứ ba, Bộ Chính trị sớm thông qua “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, làm căn cứ ban hành nghị quyết chuyên đề, toàn diện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thứ tư, trong nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng; giáo dục tư tưởng, lập trường, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật cho công nhân; chú trọng bồi dưỡng kết nạp những công nhân ưu tú vào Đảng và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành cán bộ các cấp. Đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân trong thời kỳ mới; chú trọng giáo dục, tuyên truyền trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; hình thành nhận thức chung về yêu cầu, trách nhiệm của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh chính là xây dựng Đảng.

Thứ năm, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công đoàn, giai cấp công nhân, người lao động thành pháp luật; tạo hành lang pháp lý tốt nhất bảo vệ người lao động, bảo đảm quyền công dân, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Các đại biểu dự phiên tham luận tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), sáng 27/1. Ảnh: TTXVN

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của Đại hội, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết dưới lá cờ vinh quang của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện khát vọng dân tộc, đưa nước ta trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Kính chúc Đoàn Chủ tịch Đại hội cùng toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cám ơn Đại hội!

5 bài học kinh nghiệm quý báu 5 bài học kinh nghiệm quý báu

Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ...

Thu nhập 9 - 11 triệu/tháng vẫn lo không có tiền tiêu Tết Thu nhập 9 - 11 triệu/tháng vẫn lo không có tiền tiêu Tết

Quả là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh! Có những công nhân thu nhập thấp, mất việc làm không có tiền thưởng Tết ...

Dư âm “Tết sum vầy” tại Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội Dư âm “Tết sum vầy” tại Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội

Chương trình “Tết sum vầy” 2021 do Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất (KCN - CX) Hà Nội tổ chức vừa qua ...

Bài viết: Ngọc Anh (ghi)

Thiết kế: Minh Hằng