e magazine
Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 50 đoàn viên công đoàn

15/09/2020 11:15

50 công nhân lao động vừa được kết nạp vào tổ chức Công đoàn tại lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tập đoàn Environstar (Khu công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) do Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức.
Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 50 đoàn viên công đoàn

50 công nhân lao động vừa được kết nạp vào tổ chức Công đoàn tại lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tập đoàn Environstar (Khu công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) do Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức.

Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 50 đoàn viên công đoàn

Công ty TNHH Tập đoàn Environstar được thành lập và đi vào hoạt động ngày 19/09/2019 với diện tích gần 2.500 m2. Hoạt động sản xuất chính của công ty là sản xuất các thiết bị vật tư y tế, thiết bị bảo hộ y tế. Thị trường của công ty là các nước châu Âu, Nam Phi, Nam Mỹ. Với tổng số vốn đầu tư trên 138 tỷ, quy mô là 60 triệu sản phẩm/năm, công ty có vốn 100% nước ngoài là Hoa Kỳ. Tháng 6/2020, công ty mới bắt đầu xong giai đoạn một và đi vào sản xuất với số lượng công nhân lao động là 50 người; đến nay đã lên tới 370 công nhân lao động, với mức thu nhập bình quân là 8 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tuyển thêm 800 công nhân lao động để đảm bảo quy mô sản xuất…

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động huyện đã công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và quyết định kết nạp 50 đoàn viên công đoàn đồng thời chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời của công ty gồm 05 đồng chí.

Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 50 đoàn viên công đoàn

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Tăng Thị Hiệu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện để công ty thành lập Ban tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời nhanh chóng đi vào hoạt động thông qua việc xây dựng các nội dung hoạt động cụ thể nhằm chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; đề xuất tham mưu với lãnh đạo công ty xây dựng thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các phong trào văn hóa thể dục, thể thao, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty. Song song với đó, công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động số công nhân lao động còn lại xin gia nhập tổ chức Công đoàn, tiến tới 100% công nhân lao động là đoàn viên công đoàn…

Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 50 đoàn viên công đoàn
Đồng chí Tăng Thị Hiệu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao quà động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và trở thành đoàn viên công đoàn, anh Phạm Văn Đoài thay mặt cho 50 đoàn viên công đoàn tâm sự: “Chúng tôi rất phấn khởi được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tôi nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của một đoàn viên là phải thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; chấp hành và thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; không ngừng học tập nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau chăm lo, bảo vệ người lao động; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đoàn viên để góp phần xây dựng công đoàn, công ty ngày càng phát triển và là chỗ dựa vững chắc cho người lao động...”.

Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 50 đoàn viên công đoàn

Tại buổi lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở, để động viên và khuyến khích công nhân gia nhập tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã trao tặng cho mỗi đoàn viên công đoàn một chiếc mũ bảo hiểm; Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao tặng 05 suất quà mỗi suất 500.000 đồng cho những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên tinh thần người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, tin tưởng vào vai trò hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Tôi nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của một đoàn viên là phải thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; chấp hành và thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Bài: Bá Mạnh
Ảnh: Bá Mạnh
Đồ họa: Nguyễn Giang