Thái Nguyên hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức chương trình trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Người lao động huyện Đại Từ cam kết thực hiện 200 sáng kiến

Hiện nay, LĐLĐ huyện Đại Từ có 155 công đoàn cơ sở, trên 5.000 đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ huyện đã triển khai Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” đến các đơn vị công đoàn cơ sở.

LĐLĐ huyện tổ chức xét chọn các sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu để biểu dương khen thưởng vào dịp tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của huyện. Đồng thời xét chọn, đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng. LĐLĐ huyện sẽ biểu dương, ghi nhận các tập thể triển khai tốt chương trình có nhiều sáng kiến đăng ký trên hệ thống của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Người lao động của Công ty TNHH Tinh luyện Vonfam Núi Pháo - H.c.Starck

Ảnh: CĐ

Thái Nguyên hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”

Dự kiến trong năm 2021, toàn huyện sẽ có trên 200 sáng kiến, ý tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đợt cao điểm từ 10/3 – 20/4 sẽ có tối thiểu 40 sáng kiến được các đơn vị xét chọn, khen thưởng áp dụng trong đơn vị.

Riêng Công ty TNHH Tinh luyện Vonfam Núi Pháo - H.c.Starck, trong năm 2021 có khoảng 90 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và có 10 - 15 sáng kiến ý tưởng được áp dụng, được công nhận khen thưởng. Trong đợt cao điểm 40 ngày do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, mỗi công nhân lao động trong công ty đăng ký một sáng kiến, ý tưởng. Các cá nhân có sáng kiến tiêu biểu xuất sắc sẽ được trao giải nhân viên xuất sắc hằng tháng.

Thái Nguyên hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”

Một giáo viên của huyện Đại Từ đang giảng bài cho học sinh. Ảnh: CĐ

Công ty Samsung sẽ có trên 20.000 sáng kiến

Hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã phối hợp với lãnh đạo công ty triển khai chương trình trong toàn thể công nhân lao động.

Theo đó, trong 40 ngày thực hiện chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công đoàn công ty đặt mục tiêu tối thiểu có 50 sáng kiến tốt sẽ được đánh giá kịp thời và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Năm 2021, toàn công ty sẽ có trên 20.000 sáng kiến ý tưởng với giá trị làm lợi phấn đấu đạt khoảng 210,8 triệu USD.

Công nhân Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên trong giờ ăn ca

Ảnh: CĐ

Thái Nguyên hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”

Ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” là một hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) của các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong năm 2020, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên có 46.584 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, giá trị làm lợi 589 triệu USD… Trong chương trình triển khai năm nay, ông Phạm Việt Dũng đề nghị công đoàn công ty chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo, vận động toàn thể đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Nhất là trong thời gian cao điểm từ 10/3 - 20/4/2021, công đoàn vận động NLĐ để có nhiều sáng kiến, sáng tạo đột phá đồng thời biểu dương kịp thời và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho những người có sáng kiến tiêu biểu được ghi nhận, ứng dụng vào thực tiễn. Từ đó lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu đề nghị LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng…

Thái Nguyên hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”

Lãnh đạo Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên tặng thưởng cho nhân viên có sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Xuân Hảo

Bài viết: X.H

Ảnh: CĐ