THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỰ THI

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc"

Liên hệ

Công đoàn Y tế Việt Nam

Đồng chí: Hoàng Xuân Thảo

SĐT: 0913.317.179

Cục Quản lý Môi trường y tế

Đồng chí: Phạm Xuân Thành

SĐT: 0912.174.776

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Đồng chí: Nguyễn Hằng

SĐT: 0988.797.431

Kỹ thuật

Đồng chí: Hoàng Ngọc Anh

SĐT: 0379.227.955