e magazine
Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao động

09/01/2021 13:23

Bộ trưởng Bộ LĐ – TB và XH đã ký Quyết định thành lập và tổ chức ra mắt Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao động (thuộc Cục An toàn Lao động)
Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao động

Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh Lao động

Bộ trưởng Bộ LĐ – TB và XH đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động (thuộc Cục An toàn Lao động)

Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động được thành lập trên cơ sở đổi tên và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động (một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục An toàn Lao động).

Trung tâm huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động được thành lập từ năm 2004. Trải qua 16 năm hoạt động, Trung tâm đã phát triển nhiều lĩnh vực dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đào tạo hàng nghìn cán bộ quản lý, người làm công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp và hàng triệu lượt người lao động; quan trắc môi trường lao động cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn cả nước; đào tạo ngắn hạn sơ cấp nghề cho hàng nghìn người lao động và kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao độngĐồng chí Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ - TB và XH thay mặt Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động

Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh Lao động được Bộ trưởng Bộ LĐ -TB và XH giao thực hiện 17 nhiệm vụ liên quan đến công tác ATVSLĐ. Trong đó có các nhiệm vụ căn bản như đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi trường lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động dài hạn. Huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng, nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về ATVSLĐ. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệm vụ kiểm định viên, kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Thực hiện quan trắc môi trường lao động, đánh giá điều kiện lao động, tâm lý lao động Ec-gô-nô-my...

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm còn có nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ công tác quản lý nhà nước gồm: Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho nhiều văn bản của Bộ LĐ – TB và XH, Cục An toàn Lao động; Tham gia thực hiện dịch vụ công trong việc huấn luyện ATVSLĐ theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động trong nhiều địa phương trong cả nước. Huấn luyện ATVSLĐ theo đặt hàng của Cục An toàn Lao động; Thực hiện các hoạt động đo, thử nghiệm, chứng thực các số liệu làm cơ sở dữ liệu cho việc ban hành văn bản quản lý nhà nước liên quan đến danh mục nghề.

Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao động

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao Quyết định của Lãnh đạo Bộ cho Lãnh đạo Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động.

Hiện nay, mỗi năm Trung tâm huấn luyện cho hàng chục ngàn người, giúp học viên nhận thức được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động sản xuất. Từ đó biết cách cải thiện điều kiện làm việc, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Trung tâm đã tham gia giảng dạy ATVSLĐ tại các nước như Thái Lan, Campuchia, Lào…

Trong năm 2020, Trung tâm đã phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội tiến hành khảo sát môi trường lao động mẫu cho một số đơn vị sự nghiệp trong ngành như: quản lý nghĩa trâng liệt sĩ, Trung tâm điều dưỡng người có công, thương binh, nuôi dưỡng người tâm thần, Trung tâm cai nghiện ma túy… để làm chế độ cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao độngÔng Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động.

Thành lập Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao độngThứ trưởng Lê Tấn Dũng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động chụp ảnh cùng cán bộ, công nhân viên của Trung tâm.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Tấn Dũng – Thứ trưởng Bộ LĐ – TB và XH đề nghị cán bộ nhân viên Trung tâm đẩy mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước hết là cần xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thiện quy chế hoạt động của đơn vị và cả công tác nhân sự cho những năm tới.

Đồng chí Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động cho biết: “Công tác ATVSLĐ có rất nhiều nội dung, được cụ thể hóa thành 17 nhiệm vụ bao trùm mà Bộ trưởng Bộ LĐ – TB và XH giao phó. Do vậy, Trung tâm Quốc gia về An toàn –Vệ sinh Lao động cần nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao phó, là cánh tay nối dài của Bộ, Cục để triển khai công tác ATVSLĐ trong phạm vi toàn quốc"

Bài viết: Duy Minh

Thiết kế: Duy Minh