e magazine
Thành phố Vinh chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

09/02/2021 16:30

Gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ là một quyết định chưa từng có trong tiền lệ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Xác định được vai trò, ý nghĩa của chính sách nên ngay từ khi tiếp nhận chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của Sở LĐTB&XH, UBND thành phố Vinh đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai chính sách trên địa bàn thành phố.

Thành phố Vinh chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ là một quyết định chưa từng có trong tiền lệ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Xác định được vai trò, ý nghĩa của chính sách nên ngay từ khi tiếp nhận chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của Sở LĐTB&XH, UBND TP Vinh đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai chính sách trên địa bàn thành phố.

Ông Thái Thanh Hà – Trưởng phòng LĐTB&XH TP Vinh chia sẻ: "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố bị giảm thu nhập. UBND TP Vinh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Kế hoạch đề ra cụ thể từ đối tượng hỗ trợ, cách thức và trình tự thực hiện của các phòng, ban, ngành trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ; phương thức chi trả hỗ trợ phân theo nhóm đối tượng; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ban, ngành, tổ chức triển khai thực hiện quản lý, giám sát, thẩm định, phê duyệt hồ sơ; chi trả theo quy định và tiến độ thực hiện theo từng ngày, với từng phần việc cụ thể”.

Thành phố Vinh chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai kịp thời đến các đối tượng. (Ảnh minh họa)

Để giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các phường, xã đã tổ chức tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn, giải thích cho người dân về đối tượng được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ nhằm hạn chế những phản ứng không chính xác do thiếu thông tin. Hướng dẫn và tổ chức thống kê, tổng hợp công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp, sự giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị và người dân bảo đảm sự đồng thuận cao và thực hiện đúng mục tiêu an sinh xã hội.

TP Vinh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc rà soát danh sách người được thụ hưởng, đảm bảo thực hiện việc rà soát chặt chẽ, đúng người, đúng đối tượng. Tổ chức niêm yết công khai danh sách các nhóm đối tượng được đề nghị hỗ trợ tại trụ sở UBND phường, xã. Quá trình chi trả có sự kiểm tra, giám sát của người dân và các cơ quan chức năng từ thành phố tới cơ sở.

Tính đến nay, thành phố đã chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng. Trong đó, có 8.422 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 141 vợ, chồng liệt sỹ tái giá đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 4.637 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 327 người nghèo; 1.490 người cận nghèo; 11 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 8 hộ kinh doanh; 6.755 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Tổng số tiền hỗ trợ là 27,9005 tỷ đồng.

Thành phố Vinh chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid -19

Người dân phấn khởi khi được nhận tiền hỗ trợ. (Ảnh minh họa)

Hiện còn 2.025 người (gồm 780 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, 1.245 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) với tổng số tiền 2.798.400.000 đồng đã hoàn thiện hồ sơ đang chờ UBND tỉnh chuyển kinh phí để hỗ trợ tiếp cho các đối tượng.

“Việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được các cấp, các ngành của TP Vinh phối hợp tích cực, khẩn trương và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố phấn khởi ủng hộ. Hiện chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh về việc hỗ trợ bị nhầm lẫn hay sai sót. Các đối tượng bị giảm thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu đã được động viên kịp thời để góp phần ổn định đời sống, ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố”, ông Thái Thanh Hà nói.

Những năm qua, TP Vinh luôn đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Diện mạo đô thị thành phố ngày càng đồng bộ, khang trang. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. TP Vinh đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội.

Thành phố Vinh chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid -19

Một góc TP Vinh.

Đến nay, hàng tháng, TP Vinh chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 9.514 đối tượng người có công với cách mạng, với kinh phí 17,2 tỷ đồng/tháng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp tổ chức tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 5.900 đối tượng, với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng/ tháng.

Trong dịp Tết năm 2021, TP Vinh tổ chức trao quà cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Thành phố Vinh chi trả tiền hỗ trợ cho 21.791 đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid -19

Đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh trao quà Tết cho các đối tượng chính sách.

Mai Liễu

Trốn tránh khai báo - Có tội với đồng bào

Công nhân khủng hoảng tinh thần vì lo nhiễm Covid-19 tại một công ty ở Hải Dương

Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để CNLĐ được hoàn tiền mua vé