Thứ hai 25/01/2021 12:16
nh-vietcombank

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bài nổi bật - PV

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn.
5414 tbao
Ảnh minh họa.

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế thí điểm bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn thông qua thi tuyển; Đề án số 605/ĐA-TLĐ ngày 22/6/2020 của Tổng Liên đoàn về thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn, Tổng Liên đoàn ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn như sau:

I. Chức danh thi tuyển

Phó Chánh Văn phòng: 02 vị trí, trong đó, dự kiến phân công 01 đồng chí phụ trách công tác hành chính quản trị và 01 đồng chí kiêm thư ký Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

II. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn

1. Các đối tượng sau được đăng ký tham gia dự tuyển:

- Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn và đang công tác tại Văn phòng Tổng Liên đoàn.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh có phụ cấp chức vụ tương đương với chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn.

- Cán bộ, công chức công tác tại các đơn vị không trực thuộc Tổng Liên đoàn, đang làm việc cùng trong lĩnh vực Văn phòng, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh có phụ cấp chức vụ tương đương với chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ và điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng, gồm:

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

- Tốt nghiệp đại học trở lên;

- Cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; hoặc cử nhân lý luận chính trị - hành chính;

- Quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên chính hoặc tương đương);

- Đã có kinh nghiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng hoặc tương đương từ 01 năm trở lên.

Ngoài các điều kiện tiêu chuẩn trên:

Đối với chức danh Phó Chánh văn phòng dự kiến phân công phụ trách công tác hành chính quản trị phải có các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Phải có thời gian công tác trong lĩnh vực văn phòng;

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của Văn phòng; Hiểu biết về lĩnh vực công tác của Văn phòng trong hệ thống chính trị và định hướng phát triển.

- Ưu tiên: Người có trình độ từ thạc sỹ trở lên; có thời gian giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ở Văn phòng của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống công đoàn.

Đối với chức danh Phó Chánh văn phòng dự kiến phân công kiêm thư ký Chủ tịch Tổng Liên đoàn phải có các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Có phương pháp làm việc khoa học, trung thực, khách quan, chấp hành tốt kỷ luật công tác, phát ngôn; bí mật thông tin; đoàn kết nội bộ;

- Có khả năng tổng hợp, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Tổng Liên đoàn;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan Tổng Liên đoàn; Hiểu biết về lĩnh vực công đoàn.

- Ưu tiên: Người có trình độ từ thạc sỹ trở lên; đã thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn ở Trung ương hoặc địa phương ở trong hoặc ngoài hệ thống công đoàn.

III. Hình thức, nội dung thi tuyển

1. Hình thức thi tuyển

- Thi viết;

- Trình bày đề án.

2. Nội dung thi tuyển

-Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định.

- Nội dung trình bày đề án: Đánh giá chất lượng xây dựng đề án; khả năng trình bày, bảo vệ các quan điểm được đưa ra trong đề án; khả năng cam kết và xây dựng chương trình hành động cá nhân; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo và trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi

1. Đơn đăng ký dự thi;

2. Giấy khám sức khỏe (kết luận tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; thời hạn 6 tháng đến thời điểm gửi hồ sơ);

3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW-98) do cá nhân tự khai và cơ quan quản lý trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận;

4. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh... (nếu văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp thì phải có giấy công nhận hoặc văn bản trả lời của Cục quản lý chất lượng về văn bằng);

5. Bản kê khai tài sản thu nhập;

6. Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ), đảng ủy nơi đảng viên sinh hoạt;

7. Nhận xét, đánh giá cán bộ của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ trong 03 năm gần nhất;

8. Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ;

9. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị;

10. Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch của người đăng ký dự thi;

11. Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín.

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trước 17h00 ngày 15/9/2020.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 8 trụ sở Tổng Liên đoàn, số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.39426071.

- Trường hợp thí sinh không trực tiếp đến được thì gửi hồ sơ theo đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển

- Thời gian: Tháng 9/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm: Tại Trụ sở Tổng Liên đoàn.

Cô gái nhân ái và người cha bắt rắn Cô gái nhân ái và người cha bắt rắn

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, cô gái ở TP HCM quyên được hơn 184 triệu cho người cha bắt rắn đang “thập tử nhất sinh” cũng ...

Góp công may những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng Góp công may những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Những ngày qua, nhiều chị em phụ nữ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã cùng nhau may những bộ quần áo blouse để hỗ ...

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 24/8 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 24/8

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 24/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 23,5 triệu, hơn 812 ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Tiền thưởng Tết 2021 có phải đóng thuế không?

Việc làm -

Tiền thưởng Tết 2021 có phải đóng thuế không?

Thưởng Tết vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không nhiều người lao động biết rõ về việc tiền thưởng Tết có phải đóng thuế không và sẽ phải đóng những khoản thuế gì?

Người lao động có được ứng trước tiền lương tháng 2 để nghỉ Tết Nguyên đán 2021?

Việc làm -

Người lao động có được ứng trước tiền lương tháng 2 để nghỉ Tết Nguyên đán 2021?

Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết tăng cao nên không ít người lao động mong muốn được ứng trước tiền lương tháng 2 để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Những điểm quan trọng cần biết về Bộ luật Lao động 2019

Việc làm -

Những điểm quan trọng cần biết về Bộ luật Lao động 2019

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 không chỉ tạo lập khung khổ pháp lý mới để xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ thông qua đối thoại, thương lượng tập thể, mà còn giúp cho các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập và tiếp cận thị trường quốc tế.

Từ tháng 01/2021, người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp Tết

Bài nổi bật -

Từ tháng 01/2021, người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp Tết

Người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp lễ, Tết, sinh nhật... là một trong những chính sách mới có hiệu lực chính thức từ tháng 01/2021.

Bộ Công thương kỷ luật “khiển trách” Quyền Cục trưởng Cục QLTT Bắc Ninh

Tiêu điểm -

Bộ Công thương kỷ luật “khiển trách” Quyền Cục trưởng Cục QLTT Bắc Ninh

Trước những sai phạm trong thi hành công vụ trong vụ việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị Quốc Bảo sản xuất khẩu trang giả, ông Vũ Mạnh Hải - Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh chịu hình thức kỷ luật “khiển trách”.

Tết 2021, người chặt bán hay mua đào rừng sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Bài nổi bật -

Tết 2021, người chặt bán hay mua đào rừng sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Người dân không được chặt đào rừng để chơi Tết. Theo quy định thì người chặt bán hoặc người mua đào rừng sẽ bị xử phạt như thế nào? Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Đọc thêm

Thúc đẩy dịch vụ công không tiền mặt trong ngành Giáo dục

Bài nổi bật -

Thúc đẩy dịch vụ công không tiền mặt trong ngành Giáo dục

Nhằm tìm ra phương hướng giải quyết những khó khăn về việc thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục, hôm nay (17/12), Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Đẩy mạnh chi tiêu không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục”.

Sắp diễn ra Tọa đàm “Thúc đẩy dịch vụ công không tiền mặt trong ngành Giáo dục”

Bài nổi bật -

Sắp diễn ra Tọa đàm “Thúc đẩy dịch vụ công không tiền mặt trong ngành Giáo dục”

Nhằm tìm ra nguyên nhân và phương hướng giải quyết những khó khăn về việc thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Đẩy mạnh chi tiêu không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục”.

Từ năm 2021, người lao động chưa nghỉ hết phép năm được thanh toán như thế nào?

Bài nổi bật -

Từ năm 2021, người lao động chưa nghỉ hết phép năm được thanh toán như thế nào?

Từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, quy định thanh toán bằng tiền cho người lao động chưa nghỉ hết phép năm sẽ thay đổi.

Tuyển chọn tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 như thế nào?

Bài nổi bật -

Tuyển chọn tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 như thế nào?

Việc tuyển chọn tình nguyện viên để tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 như thế nào, đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng kỷ luật lãnh đạo Cục QLTT Bắc Ninh

Bài nổi bật -

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng kỷ luật lãnh đạo Cục QLTT Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Mạnh Hải – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh do vi phạm trong thi hành công vụ.

Xem phiên bản di động