e magazine
Thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công đoàn, công nhân và NLĐ

09/01/2021 13:39

Ngày 8/1, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tạp chí Lao động và Công đoàn về đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về công nhân, công đoàn và NLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công đoàn, công nhân và người lao động

Ngày 8/1, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tạp chí Lao động và Công đoàn về việc đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trong năm 2021.

Thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công đoàn, công nhân và NLĐ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao đổi về chương trình phối hợp

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn, trực tiếp qua phóng viên phụ trách khu vực để đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Công tác phối hợp đã được triển khai tích cực và trách nhiệm. Các cán bộ, chuyên viên của Ban Công tác cơ sở, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã chủ động viết tin, bài, cung cấp thông tin kịp thời cho Tạp chí. Tuy nhiên, số lượng, tần suất tuyên truyền cho hoạt động công đoàn của tỉnh Quảng Trị trên Tạp chí chưa nhiều.

Thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công đoàn, công nhân và NLĐ

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị mong muốn Tạp chí tập trung phản ánh những vấn đề đang được NLĐ quan tâm

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị mong muốn Tạp chí Lao động và Công đoàn quan tâm, phối hợp để hoạt động của công đoàn Quảng Trị được phản ánh đa dạng hơn trên các ấn phẩm và trang điện tử của Tạp chí. “Hiện nay, có nhiều nội dung về đời sống của NLĐ mà chúng tôi rất muốn Tạp chí phản ánh, đó là về nhà công vụ ở miền núi; nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hoá cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp; những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ tại các doanh nghiệp. Khi chúng ta phản ánh đúng, cụ thể, sâu sát về những vấn đề này sẽ góp phần cùng các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các cấp công đoàn giải quyết những vướng mắc cho NLĐ. Đồng thời, chúng tôi sẽ lan tỏa rộng rãi các ấn phẩm và trang điện tử của Tạp chí Lao động và Công đoàn đến hệ thống công đoàn và NLĐ” – Bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công đoàn, công nhân và NLĐ

Đồng chí Nguyễn Thế Lập đề nghị hai đơn vị phối hợp hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ chung là tuyên truyền về công đoàn, công nhân và NLĐ

Để việc phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đề nghị hai đơn vị xây dựng quy chế phối hợp cụ thể nhằm đảm bảo phản ánh được các hoạt động nổi bật, cần tuyên truyền, lan tỏa. Hàng năm, hai đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phối hợp, thống nhất vì mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn, công nhân và NLĐ

Thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công đoàn, công nhân và NLĐ

Đồng chí Trần Duy Phương - Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn tặng quà lưu niệm cho LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Đồng chí Trần Duy Phương – Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn ghi nhận và cảm ơn những ý kiến trao đổi của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Đồng chí nhấn mạnh, Tạp chí đang liên tục đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền về hoạt động công đoàn, công nhân và NLĐ. Do đó, Tạp chí mong muốn công đoàn Quảng Trị đồng hành để đổi mới trong cách thức tuyên truyền. Hai bên sẽ cùng phối hợp tích cực, trong quá trình thực hiện, sẽ định hướng thông tin thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Mai Liễu