Thứ tư 01/12/2021 16:49
banner-trai-xinh-gai-dep

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn

Hoạt động công đoàn - Hà Vy

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; quy chế quản lý khoa học, công nghệ của Tổng Liên đoàn.
Tôn vinh 9 tập thể, cá nhân tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 Phạm Thị Thảo Nguyên - cô gái xinh xắn với quan niệm về nụ cười
Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ngày 18/9/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT về “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, khoa học công nghệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, hoạt động khoa học, công nghệ của tổ chức Công đoàn đã có bước phát triển và ngày càng được chú trọng. Chất lượng nghiên cứu khoa học, công nghệ từng bước được cải thiện, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần vào công tác hoạch định chính sách, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo cơ sở lý luận để Tổng Liên đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, yêu cầu “thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ”, “quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công nhân, công đoàn trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 02 –NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" đang đặt ra đòi hỏi về hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức Công đoàn.

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong tình hình mới, khoa học công nghệ phải trở thành nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện khát vọng dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 01 còn chưa đồng bộ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học An toàn vệ sinh lao động… Nhiều vấn đề của tổ chức Công đoàn cần được tổng kết, nghiên cứu, lý luận, là cơ sở để hình thành những chủ trương, chính sách mới, giải quyết những vấn đề rất mới, như: Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đòi hỏi của người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng lớn hơn… ".

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội Khoa học An toàn vệ sinh lao động Việt Nam

Dự thảo Nghị quyết đề ra mục tiêu: Hằng năm có ít nhất 25% nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Tổng Liên đoàn được mở mới, trong đó có ít nhất 5% nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chuyên sâu về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; giai đoạn 2021 - 2025, có ít nhất 05 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về công nhân, lao động, công đoàn.

Phấn đấu xây dựng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động ngang tầm khu vực và châu lục vào năm 2025 (trong đó sẽ phát triển Bệnh viện về bệnh nghề nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn); xây dựng, phát triển Viện Công nhân và Công đoàn trở thành viện nghiên cứu chiến lược quốc gia vào năm 2028.

Đến năm 2025, trong các viện nghiên cứu, trường đại học trực thuộc Tổng Liên đoàn, số người có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư phấn đấu đạt tối thiểu 2%; số người có trình độ Tiến sĩ đạt tối thiểu 26%; hằng năm số bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế đạt tối thiểu 600 công trình.

Hằng năm, tăng ít nhất từ 2% sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, lao động được cấp Bằng Lao động sáng tạo.

Đầu tư của tài chính công đoàn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tối đa đến 5% tổng chi.

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đóng góp ý kiến

Tại hội thảo, các chuyên gia như GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội Khoa học An toàn vệ sinh lao động, TS. Vũ Quang Thọ - Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đã chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến về quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, các mục tiêu đề ra của tổ chức Công đoàn... Đặc biệt, nhiều ý kiến trao đổi liên quan đến giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương… Từ đó nâng cao vị thế của các viện nghiên cứu của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cơ sở đào tạo, các cấp công đoàn về vấn đề này.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, dự thảo đưa nội dung tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đoàn viên về vai trò và sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổ chức Công đoàn là rất đúng đắn.

Ông cũng đề xuất tổ chức các diễn đàn khoa học, củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Tạp chí Lao động và Công đoàn, các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu, phương tiện truyền thông của công đoàn trong công bố, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu để trở thành tài nguyên chung của tổ chức Công đoàn.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất: "Cần bổ sung nội dung “thúc đẩy sự phối hợp giữa các Trường, Viện nghiên cứu khoa học của Tổng Liên đoàn với LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo”. Về mục tiêu là giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương, cơ sở (thay vì hướng tới vấn đề mang tính vĩ mô và tăng cường quốc tế như bài báo quốc tế)...

Ông cũng đồng tình với mục tiêu đề ra là thành lập Bệnh viện về bệnh nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành để chăm lo cho sức khỏe của người lao động.

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến
Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu
Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức Công đoàn
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt Nam
Nữ công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào trục chuyền giấy Nữ công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào trục chuyền giấy

Trong lúc lau keo trên trục chuyền giấy, chị K. bị cuốn cả cánh tay và cổ vào trục dẫn đến tử vong. Vụ việc ...

Thích ứng an toàn hay nỗi sợ bung toang? Thích ứng an toàn hay nỗi sợ bung toang?

Quyết định cách ly tại nhà người đến từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai và F1 ở HN nếu muốn ở tại gia trong ...

Nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được Công ty Ô tô 1-5 chốt sổ BHXH Nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được Công ty Ô tô 1-5 chốt sổ BHXH

Sau phản ánh của Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn qua loạt bài “Nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo mòn mỏi ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Sáng ngày 30/11/2021, tại Tổng cục Chính trị (TCCT) Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải "Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II" và "Cuộc thi Đề tài, sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021".

Gương mặt nổi bật của "Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp" tháng 11/2021

Cuộc thi: Trai xinh - Gái đẹp -

Gương mặt nổi bật của "Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp" tháng 11/2021

Cuộc thi "Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp" tháng 11/2021 đã đi đến hồi kết thúc. Ban tổ chức đã chọn ra những gương mặt tiêu biểu của cuộc thi tháng 11.

Cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất

Hoạt động công đoàn -

Cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất

Khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vắc xin đã khá cao, cùng với các doanh nghiệp vẫn thực hiện “3 tại chỗ”, nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị sản xuất trở lại. Công đoàn, doanh nghiệp và NLĐ các doanh nghiệp xác định sát cánh bên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ sĩ quan, thuyền viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công nhân -

Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ sĩ quan, thuyền viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hỗ trợ gần 5 tỉ đồng cho đội ngũ sĩ quan, thuyền viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

"Khi thuyền viên vào ca thì cũng giống như những chiến binh y tế bước vào bệnh viện"

Phòng, chống COVID-19 -

"Khi thuyền viên vào ca thì cũng giống như những chiến binh y tế bước vào bệnh viện"

Đánh giá về người lao động của ngành Hàng hải Việt Nam trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (TCT HHVN) cho biết: "Khi thuyền viên vào ca thì cũng giống như những chiến binh y tế bước vào bệnh viện"

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Hoạt động công đoàn -

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhấn mạnh nội dung trọng tâm tuyên truyền biển, đảo và phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đọc thêm

Năm 2021, Công đoàn Bình Phước hỗ trợ gần 100 “Mái ấm Công đoàn”

Cách làm hay -

Năm 2021, Công đoàn Bình Phước hỗ trợ gần 100 “Mái ấm Công đoàn”

Dù dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 nhưng LĐLĐ tỉnh Bình Phước vẫn nỗ lực hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Hoạt động công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Chiều ngày 25/11, tại Hải Phòng, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân).

Trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Hoạt động công đoàn -

Trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Sáng ngày 25/11, Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” cho 15 công nhân thuộc Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Những tấm gương sáng thợ mỏ

Công đoàn Việt Nam -

Những tấm gương sáng thợ mỏ

Công ty Than Thống Nhất -TKV đã khen thưởng, trao giấy chứng nhận cho 60 tấm gương “ Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

Xem phiên bản di động