Thứ hai 26/07/2021 04:51
banner-trai-xinh-gai-dep
LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh:

Tích cực tham gia phát triển Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Công đoàn Việt Nam - Đỗ Quyên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18.300 doanh nghiệp; trong đó có 8.961 doanh nghiệp tư nhân, 309 doanh nghiệp Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, 118 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng số CNVCLĐ là trên 400.000 người. Công tác phát triển đảng tại các doanh nghiệp luôn được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm.    
tich cuc tham gia phat trien dang trong cac doanh nghiep khu vuc ngoai nha nuoc
Một buổi lễ kết nạp Đảng viên tại Công ty CP Quốc tế Hoàng gia

Tổ chức Công đoàn luôn xác định phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 là bồi dưỡng, giới thiệu 10.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh đề ra.

Với chỉ tiêu nêu trên, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch định hướng tuyên truyền trong năm và hướng dẫn tuyên truyền theo từng quý, triển khai tới các cấp công đoàn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chủ động triển khai Nghị định 149/2018/NĐ-CP cùng với các Nghị quyết của TW, Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam về nội dung Công đoàn tham gia xây dựng và phát triển đảng viên là công nhân lao động….

Đáng chú ý, công đoàn các cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua để thông qua đó tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên.

Qua thực tiễn thi đua, cũng là căn cứ để công đoàn cơ sở phát hiện những đoàn viên ưu tú; trong đó, chú trọng đến CNVCLĐ trẻ và công nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh, số lượng doanh nghiệp ngày phát triển, kéo theo số CNLĐ gia tăng nhanh. Đây là một trong những thuận lợi để các cấp Công đoàn TP Hạ Long đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia là một điển hình. Thông thường, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp FDI gặp rất nhiều khó khăn. Bởi chủ doanh nghiệp là người nước ngoài thường chỉ chú trọng đến phát triển kinh doanh. Thêm vào đó, rào cản bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa nên họ ít quan tâm đến việc phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn công ty đã phát huy tốt vai trò, tranh thủ được sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp, tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp khá sôi nổi. Theo chia sẻ của ông Vương Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia: Công đoàn Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp của Công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp, thuyết phục chủ doanh nghiệp là người nước ngoài tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng; tuyên truyền để quần chúng hiểu về tổ chức đảng, mục tiêu, định hướng của Đảng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, doanh nghiệp…

Hiện Công đoàn Công ty đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được trên 115 đảng viên/tổng số 1.350 CBCNVLĐ. Công ty có 1 cơ sở đảng, 1 đảng bộ, 4 chi bộ. Công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng đã góp phần quan trọng vào ổn định tư tưởng, góp phần quan trọng vào hiệu quả kinh doanh của công ty.

Chị Lưu Thanh Hà, nhân viên phòng Nhân sự, Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia cho biết: sự cố gắng phấn đấu của bản thân; truyền thống của gia đình các thế hệ đều là Đảng viên; sự quan tâm tạo điều kiện của Công đoàn, lãnh đạo Công ty tôi đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ khi là đảng viên, bản thân luôn nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong công việc, rèn luyện bản thân…

Cùng với các giải pháp tham gia phát triển đảng viên, Công đoàn các cấp của Quảng Ninh cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng, tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật... được quan tâm thực hiện. LĐLĐ tỉnh phối hợp xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2019 và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện.

Nhờ đó đã phát huy hiệu quả vai trò tham gia giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn đại diện cho CNLĐ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể; thông qua đó cũng là điều kiện thuận lợi để triển khai việc giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp... Trong 2 năm 2018 và 2019 đã có hơn 4000 CNVCLĐ ưu tú được kết nạp Đảng; Trong đó, có gần 800 CNLĐ trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Những Đảng viên mới được kết nạp dù ở cương vị nào cũng luôn tự hào và phát huy tốt vai trò, tính tiên phong gương mẫu, chấp hành nghiêm túc Điều lệ, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức cơ sở đảng, một số CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thường xuyên biến động, thay đổi chỗ làm mới, chuyển đi địa phương khác, trong đó có cả những đoàn viên, CNLĐ đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nên gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng; Việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước chưa sâu rộng, thường xuyên; Công tác vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân chưa được thực hiện thường xuyên và tích cực. Số lượng tổ chức đảng, các đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên còn thấp, có nơi có đảng viên nhưng chưa thành lập được tổ chức đảng, có doanh nghiệp có đảng viên nhưng tổ chức đảng ở ngoài tỉnh, do vậy không lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Để việc phát triển Đảng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, các cấp công đoàn cần quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào phong trào thi đua “CNVCLĐ thi đua lao động sáng tạo, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”, phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”,“Cơ quan, đơn vị văn hóa”, tạo điều kiện cho công nhân rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

tich cuc tham gia phat trien dang trong cac doanh nghiep khu vuc ngoai nha nuoc Những điểm vui chơi đêm Giáng Sinh miễn phí ở Đà Nẵng cho người lao động

Một vài gợi ý điểm vui chơi miễn phí cho người lao động ở Đà Nẵng cùng gia đình trong dịp Giáng Sinh.

tich cuc tham gia phat trien dang trong cac doanh nghiep khu vuc ngoai nha nuoc Nước mắt, áo vest và an toàn của doanh nhân

“Đừng chỉ nhìn áo vest của doanh nhân, đằng sau đó là nước mắt” là câu nói ấn tượng nhiều suy ngẫm của một chuyên ...

tich cuc tham gia phat trien dang trong cac doanh nghiep khu vuc ngoai nha nuoc Không được để vật nuôi chứng kiến cảnh tượng đồng loại bị giết mổ từ ngày 1/1/2020

Không được đánh đấp, hành hạ vật nuôi trong chăn nuôi, đặc biệt là hạn chế gây sợ hãi và đau đớn cho vật nuôi ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ TP. HCM hàng chục tấn nông sản

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ TP. HCM hàng chục tấn nông sản

Trong những ngày qua, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hai đợt vận chuyển với hàng chục tấn nông sản để hỗ trợ công nhân lao động tại TP. HCM đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Công đoàn Dệt may chung tay hướng về miền Nam

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Dệt may chung tay hướng về miền Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Dệt may Việt Nam, các Công đoàn cơ sở khu vực Bắc và Trung bộ đã nhanh chóng hồi đáp bằng những món quà thiết thực để gửi đến các Công đoàn cơ sở đang thực hiện “3 tại chỗ” khu vực miền Nam nhằm chia sẻ, đồng hành cùng các đơn vị chăm lo bữa ăn cho người lao động.

Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng: Nỗ lực mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng: Nỗ lực mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Việc Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Hà Nội thí điểm “Xe buýt siêu thị 0 đồng” phục vụ công nhân

Cách làm hay -

Hà Nội thí điểm “Xe buýt siêu thị 0 đồng” phục vụ công nhân

Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng".

LĐLĐ Đà Nẵng hướng về người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ Đà Nẵng hướng về người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19

Dịch Covid-19 lần thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực, cùng với doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

27.864 công nhân lao động đang nằm trong khu phong tỏa vì dịch Covid -19 tại TP HCM

Hoạt động công đoàn -

27.864 công nhân lao động đang nằm trong khu phong tỏa vì dịch Covid -19 tại TP HCM

Tình hình dịch bệnh tại TP HCM diễn biến căng thẳng, đã có hàng nghìn công nhân lao động là F0 và gần 27.900 công nhân lao động trong khu phong tỏa. LĐLĐ TP HCM phối hợp với Công đoàn các quận, huyện, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đến các đối tượng F0 đang điều trị và công nhân lao động trong khu phong tỏa, cách ly tập trung.

Đọc thêm

GDNN trong bối cảnh Covid-19 - kinh nghiệm từ một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

GDNN trong bối cảnh Covid-19 - kinh nghiệm từ một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu gây ra áp lực lớn và chưa từng có đối với các chính phủ và các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cũng bị tác động nặng nề và gặp khó khăn không nhỏ trong việc dự đoán, thích ứng với một thị trường lao động thay đổi trong thời gian tới. Các quốc gia trên thế giới đã đề ra những cách ứng phó với khủng hoảng khi dịch bệnh diễn ra và đó có thể được xem là những bài học tham khảo cho phát triển GDNN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tặng sách cho con công nhân lao động: Việc làm thiết thực và ý nghĩa

Công đoàn Việt Nam -

Tặng sách cho con công nhân lao động: Việc làm thiết thực và ý nghĩa

Trong 6 năm qua, Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An đã trao tặng hàng trăm phần quà là những cuốn sách có nội dung phong phú, hình thức đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Chương trình đã được thực hiện một cách tinh tế, gần gũi, tạo cảm xúc tự hào cho gia đình công nhân lao động.

Công đoàn Ngân hàng CSXH Nghệ An thăm và tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Ngân hàng CSXH Nghệ An thăm và tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 21/7, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Đoàn viên ngành Giáo dục Nghệ An phát huy tinh thần sẻ chia trong đại dịch

Công đoàn Việt Nam -

Đoàn viên ngành Giáo dục Nghệ An phát huy tinh thần sẻ chia trong đại dịch

Thời gian qua, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã kịp thời vào cuộc đồng hành tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Là ngành có số lượng đông đoàn viên, người lao động nên các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh được lan tỏa sâu rộng, với nhiều việc làm thiết thực, mang giá trị vật chất và tinh thần to lớn.

Công đoàn Bình Dương tập trung chăm lo người lao động khó khăn do Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Bình Dương tập trung chăm lo người lao động khó khăn do Covid-19

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang nỗ lực chăm lo cho người lao động trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Xem phiên bản di động