Thứ sáu 17/09/2021 00:59
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam

Hoạt động công đoàn - Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã mang đến niềm phấn khởi, tự hào to lớn và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn cũng như đoàn viên, NLĐ cả nước.
Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hữu Thắng

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của Nghị quyết, quyết tâm của hệ thống công đoàn trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.” Xin ông cho biết, tổ chức Công đoàn đón nhận Nghị quyết này như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Khang: Cán bộ công đoàn, đoàn viên cả nước hết sức vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết 02, bởi đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tổ chức Công đoàn trong suốt hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, những thuận lợi và khó khăn.

Đó là, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng, tác động sâu sắc đến đời sống, sản xuất, việc làm của CNLĐ. Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, việc cho phép ra đời tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp, các chủ trương mới của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện khát vọng dân tộc đòi hỏi Công đoàn Việt Nam cần có những bước chuyển “căn cơ”, mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trong bối cảnh này, việc ban hành Nghị quyết là hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và GCCN Việt Nam. Nghị quyết số 02 ra đời là cơ sở chính trị quan trọng để Nhà nước thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành các quy định của pháp luật về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam
Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam xây dựng Chương trình hành động, triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thực chất, đáp ứng yêu cầu mới, thực hiện mục tiêu “… là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với GCCN, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết GCCN và NLĐ cả nước; góp phần xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Nghị quyết đã đánh giá khái quát, toàn diện về những kết quả mà tổ chức Công đoàn Việt Nam đạt được hơn 90 năm qua, chỉ ra những hạn chế và nêu rõ các nguyên nhân cũng như dự báo những khó khăn thách thức đối với tổ chức Công đoàn và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 (khóa XII)

PV: Xin ông cho biết, tổ chức Công đoàn sẽ làm gì để đưa Nghị quyết vào cuộc sống?

Ông Nguyễn Đình Khang: Đảng Đoàn lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn bắt tay ngay vào việc xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã cho ý kiến và vào trung tuần tháng 7/2021, BCH Tổng Liên đoàn sẽ thảo luận và thông qua chương trình.

Chương trình hành động được xây dựng theo phương châm khái quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ cấp, rõ cơ quan thực hiện. Trong đó, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp thông qua xây dựng các kế hoạch, đề án của từng cấp công đoàn để thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Cùng với đó, công đoàn các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, tham gia với chính quyền đồng cấp xây dựng các chương trình, quy chế phối hợp, kế hoạch hoạt động nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của NLĐ, hỗ trợ và tạo điều kiện để công đoàn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thiết thực, hiệu quả; hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012.

Để các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ và toàn xã hội nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Tổng Liên đoàn có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu Nghị quyết trong cán bộ công đoàn các cấp, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động. Đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021).

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động Thủ đô. Ảnh: Mai Quý

PV: Những đổi mới của Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa như nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Khang: Như đã nói ở trên, Nghị quyết số 02-NQ/TW ra đời là cơ sở chính trị quan trọng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn, khẳng định sự tin tưởng của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam với quan điểm: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Nội dung Nghị quyết thể hiện mong muốn, sự trao gửi và giao nhiệm vụ của Đảng đối với tổ chức Công đoàn. Với những nội dung hết sức sâu sắc, toàn diện của Nghị quyết; với cách thức tổ chức triển khai thực hiện khoa học, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn, tôi tin rằng tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam sẽ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổ chức Công đoàn sẽ ngày càng thích ứng, giải quyết được các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn kết với NLĐ, thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ.

Các cấp Công đoàn cả nước sẽ cùng quyết tâm, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết của GCCN và NLĐ cả nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động Công ty TNG Thái Nguyên. Ảnh: B.D

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào về tổ chức Công đoàn Việt Nam khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết ...

“Lấy nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động là mục tiêu xây dựng nhiệm vụ” “Lấy nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động là mục tiêu xây dựng nhiệm vụ”

"Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch quan tâm sát sao hơn nữa đến tình hình công nhân và hoạt động ...

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với nguyện vọng của công nhân Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với nguyện vọng của công nhân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kiện toàn bộ máy tổ chức

Hoạt động công đoàn -

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kiện toàn bộ máy tổ chức

Ông Lê Văn Đại, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khóa XVI.

Số người lao động thụ hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP đạt tỷ lệ 7%

Hoạt động công đoàn -

Số người lao động thụ hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP đạt tỷ lệ 7%

Theo báo cáo của các cấp công đoàn, tính đến ngày 11/9/2021, số người lao động được thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết số 68/NQ-CP còn rất thấp. Mới có 1.163.017 đoàn viên, người lao động trong tổng số 16.200.000 người (chiếm tỷ lệ 7%) nhận được hỗ trợ.

“Chương trình “Thảo thơm cơm nhà” làm ấm lòng cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu”

Hoạt động công đoàn -

“Chương trình “Thảo thơm cơm nhà” làm ấm lòng cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu”

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ ký kết chương trình “Thảo thơm cơm nhà” do Công đoàn Y tế Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn và Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 14/9.

Trao quà thực phẩm hỗ trợ bà con khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Trao quà thực phẩm hỗ trợ bà con khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Vừa qua, Ban lãnh đạo và Công đoàn Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 (TTDVKT2), Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đã đến UBND phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để trao 100 suất quà thực phẩm thiết yếu gồm gạo, trứng, mỳ ăn liền (trị giá 30 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ khó khăn với người lao động tạm nghỉ việc

Hoạt động công đoàn -

Chia sẻ khó khăn với người lao động tạm nghỉ việc

Gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, vậy nhưng, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt với những công nhân, người lao động của công ty phải tạm nghỉ việc để phòng chống dịch.

Công đoàn Hà Nội: Trao quà người lao động và lực lượng tham gia chống dịch

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Hà Nội: Trao quà người lao động và lực lượng tham gia chống dịch

Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động khó khăn trên địa bàn quận Ba Đình, sáng 9/9.

Đọc thêm

Vào “chảo lửa”, chúng em hi vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi!

Hoạt động công đoàn -

Vào “chảo lửa”, chúng em hi vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi!

Những bác sĩ nội trú trẻ của Đại học Y Hà Nội chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch đều có chung mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi, các nhân viên y tế an toàn trở về nhà.

LĐLĐ Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ"

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ"

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động cũng như quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Với tinh thần đồng lòng sẻ chia, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhanh việc hỗ trợ bữa ăn cho người lao động “3 tại chỗ”.

3.950 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

3.950 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, đoàn viên, người lao động

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 22 đã đánh giá toàn diện về các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao hỗ trợ người lao động và lực lượng tuyến đầu chống dịch

Hoạt động công đoàn -

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao hỗ trợ người lao động và lực lượng tuyến đầu chống dịch

Sáng 4/9, ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch; trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà cho NLĐ khó khăn tại Công ty In Tiến Bộ

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà cho NLĐ khó khăn tại Công ty In Tiến Bộ

Chiều ngày 1/9/2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty In Tiến Bộ.

Xem phiên bản di động