Thứ ba 03/08/2021 00:47
banner-trai-xinh-gai-dep

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày

An toàn lao động - TS. BS. Phan Minh Trang

Ngành công nghiệp giày tại Việt Nam được xem là một trong những mũi nhọn chiến lược. Nhưng cho đến nay, chưa có nhiều số liệu về sức khỏe tâm thần ở công nhân, đặc biệt là nhóm lao động trong môi trường tiếp xúc với nhiệt độ và tiếng ồn cao. Do vậy, việc nghiên cứu về vấn đề này là rất cần thiết.
Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày
Ảnh minh họa

Phương pháp nghiên cứu

Bằng nghiên cứu cắt ngang, với công cụ DASS 21 được sử dụng để đánh giá tình trạng trầm cảm, stress, và rối loạn lo âu ở nhóm 238 công nhân tiếp xúc với tiếng ồn và nhiệt độ cao, trong môi trường lao động của một nhà máy sản xuất giày tại TP. HCM cho thấy, nhóm công nhân làm việc có tiếp xúc với nhiệt độ (trên 30oC) kết hợp với ồn cao (≥ 80 dBA) có tình trạng rối loạn lo âu (OR= 1,5; KTC 95% = 1,01 – 2,24) và stress (OR= 4,2; KTC 95% = 1,12 – 15,8) - cao hơn so với nhóm không tiếp xúc với tiếng ồn cao.

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, với cỡ mẫu là n = Z2(1 - /2) p(1-p) / d2 = 235. Thực tế, 238 công nhân của một phân xưởng thuộc nhà máy giày tại TP. HCM được chọn vào mẫu nghiên cứu tiếp xúc với nhiệt độ cao mà không tiếp xúc với dung môi hữu cơ. Trong đó, 58 trường hợp phơi nhiễm với cường độ ồn cao từ 80 - 81,4 dBA, và 180 công nhân tiếp xúc với cường độ ồn dưới 80 dBA.

Công nhân tiếp xúc với nhiệt độ ≥ 30oC; tiếp xúc kết hợp nhiệt độ ≥ 30oC và ồn cường độ ≥ 80dBA, được so sánh với nhóm chứng có phơi nhiễm với cường độ ồn < 80dBA.

Phỏng vấn sàng lọc các triệu chứng trầm cảm, stress, và rối loạn lo âu ở công nhân bằng bộ câu hỏi DASS 21 được Việt hóa1. Phân tích đơn biến và đa biến mối liên quan giữa tiếp xúc nhiệt độ cao, ồn cường độ cao và triệu chứng trầm cảm, rối loạn lo âu, stress bằng hồi quy tuyến tính.

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày

Công nhân sản xuất giày Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Phúc Long (TP. HCM). Nguồn: ngoisao.net

Kết quả và bàn luận

Kết quả đo nhiệt độ không khí được khảo sát năm 2018 cho thấy nhiệt độ trung bình nơi công nhân làm việc từ 30oC - 31,9oC. Ngoài ra, cường độ tiếng ồn trung bình là 77,5 - 81,4 dBA tại nơi làm việc là khá cao, mặc dù chưa vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Tại nhà máy giày thuộc TP. HCM, 238 công nhân được chọn vào mẫu nghiên cứu với đa số nữ giới, chiếm 97,24%, có tuổi trung bình là 28, lập gia đình chiếm tỉ lệ 76,04%, và tốt nghiệp cấp 2 - 3 chiếm 90,3%.

Trong nghiên cứu này, công nhân làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, có đến 7% xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, 20% có các triệu chứng rối loạn lo âu, và 2,3% có triệu chứng stress. Các rối loạn trầm cảm, lo âu, và stress ở công nhân sẽ ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, mà còn tác động đến năng suất lao động và dễ bị chấn thương trong quá trình lao động. Kết quả nghiên cứu ở Mỹ trong dân số lao động có tỉ lệ trầm cảm là 6,4%, tương tự với rối loạn trầm cảm trong nghiên cứu này là 7%2. Tuy nhiên, các nghiên cứu về trầm cảm ở công nhân các ngành công nghiệp tại Hàn Quốc và Trung Quốc, có kết quả cao hơn nhiều lần so với kết quả nghiên cứu này3. Gần đây, một nghiên cứu ở Hải Phòng được tiến hành năm 2012 với cỡ mẫu 420 công nhân ngành giày cũng cho thấy, có khoảng 18,8% công nhân có tỉ lệ hiện mắc bệnh trầm cảm4. Cho đến nay, các nghiên cứu về tâm sinh học ngày càng phát triển đặc biệt tại các nước tiến tiến, do vậy nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, sự thay đổi của các chất chuyển hóa thần kinh (neurotransmiters) theo nhiệt độ sẽ gây ra hậu quả trên sự rối loạn sức khỏe tâm thần5. Các chất hormone thần kinh như serotonin, dopamine, catecholamine, GABA đều có liên quan đến tình trạng rối loạn tâm thần của con người, đặc biệt là serotonin và dopamin đóng vai trò quyết định về rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu6.

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày
Các rối loạn trầm cảm, lo âu và stress ở công nhân sẽ ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, mà còn tác động đến năng suất lao động và dễ bị chấn thương trong quá trình lao động. Nguồn: ngoisao.net

Một trong những vấn đề sức khỏe nghề nghiệp hay gặp ở NLĐ là do ảnh hưởng của tiếng ồn tại nơi làm việc. Trong nghiên cứu này, công nhân tiếp xúc với ồn cường độ cao (≥ 80dBA) có tỉ lệ mắc stress (6,38%) và rối loạn lo âu (34,04%) cao hơn ở nhóm công nhân không tiếp xúc có tỉ lệ stress (1,18%) và rối loạn lo âu (16,37%). Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu tại các nước khác như Iran, Thụy Điển.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài này đã phân tích về sự kết hợp giữa tiếp xúc nhiệt độ trên 30oC và cường độ ồn cao hơn 80dBA, có liên quan có ý nghĩa thống kê đến tình trạng rối loạn lo âu và stress. Trong đó, nhóm công nhân làm việc có tiếp xúc với nhiệt độ (trên 30oC) kết hợp với ồn cao (≥ 80 dBA) có tình trạng rối loạn lo âu (OR= 1,5; KTC 95% = 1,01 – 2,24) và stress (OR= 4,2; KTC 95% = 1,12 – 15,8) cao hơn so với nhóm không tiếp xúc với tiếng ồn cao. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động và các biểu hiện rối loạn tâm thần như rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi tâm thần, đặc biệt ở công nhân nữ.

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày
Một trong những vấn đề sức khỏe nghề nghiệp hay gặp ở người lao động là do ảnh hưởng của tiếng ồn tại nơi làm việc. Nguồn: ngoisao.net

Kết luận và kiến nghị

7-20% công nhân, đặc biệt là nữ làm việc trong môi trường lao động với nhiệt độ cao (30oC– 31,9oC) ở nhà máy giày tại TP. HCM xuất hiện các triệu chứng trầm cảm và rối loạn lo âu tương ứng. Công nhân làm việc trong môi trường lao động phơi nhiễm nhiệt độ không khí cao kết hợp tiếng ồn cao, có mối liên quan ý nghĩa thống kê với sự xuất hiện các triệu chứng tâm thần như stress và rối loạn lo âu.

Kết quả nghiên cứu này có thể giúp các nhà quản lý sức khỏe nghề nghiệp xây dựng những chương trình can thiệp hợp lý, nhằm phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe NLĐ cả thể chất lẫn tinh thần trong các ngành công nghiệp có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ là nhiệt độ cao và ô nhiễm tiếng ồn.

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày

Công nhân làm việc trong môi trường lao động phơi nhiễm nhiệt độ không khí cao kết hợp tiếng ồn cao, có mối liên quan ý nghĩa thống kê với sự xuất hiện các triệu chứng tâm thần như stress và rối loạn lo âu. Nguồn: nld.com.vn

Tài liệu tham khảo:

1. Ratanasiripong PK, Orawan & Bell, Edith & Haigh, Charlotte & Susilowati, Indri & Isahak, Marzuki & Harncharoen, Kitiphong & Nguyen, Toai & Low, Wah Yun. (2016). Depression, Anxiety and Stress among Small and Medium Enterprise Workers in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. International Journal of Occupational Health & Public Health Nursing. 3. 13-29.

2. Kessler RC, Akiskal HS, Ames M, Birnbaum H, Greenberg P, Hirschfeld RM, et al. Prevalence and effects of mood disorders on work performance in a nationally representative sample of U.S. workers. The American journal of psychiatry. 2006;163(9):1561-8.

3. Kang W, Park WJ, Jang KH, Lim HM, Ann JS, Cho SH, et al. Comparison of anxiety and depression status between office and manufacturing job employees in a large manufacturing company: a cross sectional study. Annals of occupational and environmental medicine. 2016;28:47.

4. Minh KP. Work-related depression and associated factors in a shoe manufacturing factory in Haiphong City, Vietnam. International journal of occupational medicine and environmental health. 2014;27(6):950-8.

5. Meeusen R, Roelands B. Central fatigue and neurotransmitters, can thermoregulation be manipulated? Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2010;20 Suppl 3:19-28.

6. Majumder J, Bagepally BS, Shah P, Kotadiya S, Yadav S, Naha N. Comparison of workers' perceptions toward work climate and health symptoms between ceramic and iron foundry workers. Indian journal of occupational and environmental medicine. 2016;20(1):48-53.

Công nhân vệ sinh bị nợ lương: Công nhân vệ sinh bị nợ lương: "Cuộc đời tôi chưa bao giờ được giúp đỡ như vậy!"

Một buổi chiều oi ả, giữa những tiếng chuyện trò sôi nổi của hàng chục công nhân vệ sinh bên góc hồ Văn Khê, chị ...

Hoả tốc: Tất cả những người đến từ TP Hồ Chí Minh phải thực hiện cách ly và xét nghiệm Hoả tốc: Tất cả những người đến từ TP Hồ Chí Minh phải thực hiện cách ly và xét nghiệm

Sáng 7/7, Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc số 5389/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ ...

Có nơi nào cách ly vui như khu 10 Đại Phúc Có nơi nào cách ly vui như khu 10 Đại Phúc

Tại “mặt trận chống giặc COVID-19" ở khu 10, phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh), tiếng cười giòn tan sau những cánh cửa đóng then ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Chương trình 75 nghìn sáng kiến: Ứng dụng công nghệ  trong thi đua, khen thưởng

An toàn lao động -

Chương trình 75 nghìn sáng kiến: Ứng dụng công nghệ trong thi đua, khen thưởng

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và triển khai tại các cấp công đoàn, nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Rối loạn cơ xương khớp NN và  đánh giá tư thế lao động bằng công cụ HUMANTECH

An toàn lao động -

Rối loạn cơ xương khớp NN và đánh giá tư thế lao động bằng công cụ HUMANTECH

Rối loạn cơ xương khớp nghề nghiệp (RLCXK) là một trong các vấn đề sức khỏe phổ biến nhất trên thế giới. Hậu quả và tác động của RLCXK nghề nghiệp là không thể xem thường vì nó có thể tác động đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của công nhân; tác động tới khả năng làm việc; tác động đến kinh tế. Do đó, cần phải thực hiện đánh giá tư thế lao động và thực hiện các giải pháp cải thiện.

Những luật mới của OSHA hướng tới các nhân viên y tế, còn nhóm lao động khác thì không!

An toàn lao động -

Những luật mới của OSHA hướng tới các nhân viên y tế, còn nhóm lao động khác thì không!

Vào ngày 09/06/2020, công nhân nhà máy đóng gói thịt JBS tại bang Utah, Mỹ, nơi có hàng trăm người dương tính với Sars-CoV-2 đã biểu tình vì Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) khi cập nhật các quy tắc để bảo vệ những người lao động (NLĐ) lại chỉ bao gồm NLĐ trong ngành Y tế.

Những vấn đề cần quan tâm trong phòng, chống dịch tại khu công nghiệp

An toàn lao động -

Những vấn đề cần quan tâm trong phòng, chống dịch tại khu công nghiệp

Do mật độ người lao động tập trung đông, công tác quản lý giám sát phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN gặp nhiều khó khăn; một bộ phận người lao động chưa ý thức tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch... Với việc dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư xâm nhập vào các KCN tại nhiều tỉnh thành, công tác phòng, chống dịch tại các KCN đang được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết.

Tiêm vắc xin cho công nhân, đảm bảo “mục tiêu kép” của doanh nghiệp

An toàn lao động -

Tiêm vắc xin cho công nhân, đảm bảo “mục tiêu kép” của doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng lây lan nhanh ở các địa phương. Trước tình hình đó, Tập đoàn Khoa học kỹ thuật (KHKT) Hồng Hải (KCN Quế Võ, Bắc Ninh) - doanh nghiệp có 13.000 CNLĐ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử - đã chủ động và đi tiên phong trong việc tiêm vắc xin cho CNLĐ.

Những nội dung mới về hợp đồng lao động cần tuyên truyền đến người lao động

An toàn lao động -

Những nội dung mới về hợp đồng lao động cần tuyên truyền đến người lao động

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật Lao động (BLLĐ) luôn giữ vai trò quan trọng số một; vì đây là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động; là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do giao kết trong thị trường lao động; ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ; căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi có phát sinh. Do đó, những nội dung mới trong BLLĐ năm 2019 về vấn đề này cần được tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ.

Đọc thêm

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn SKNN của NLĐ ngành Xây dựng

An toàn lao động -

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn SKNN của NLĐ ngành Xây dựng

Hiện nay, việc quản lý dữ liệu (QLDL) an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) của NLĐ trong lĩnh vực xây dựng được lưu trữ ở 2 dạng chính là file mềm và bản giấy, nên thường bị thất lạc. Do đó, yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho việc quản lý thông tin, truy xuất dữ liệu báo cáo tổng hợp được đặt ra bức thiết. Đây là bước quan trọng cho quá trình xây dựng phần mềm quản lý trong tương lai.

Ngân hàng Chính sách Xã hội VN: Không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng

An toàn -

Ngân hàng Chính sách Xã hội VN: Không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng

Đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm tạo việc làm, mở rộng sản xuất là những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam.

“Pháo đài 3 tại chỗ" giúp bảo vệ doanh nghiệp, NLĐ an toàn trong mùa dịch

An toàn lao động -

“Pháo đài 3 tại chỗ" giúp bảo vệ doanh nghiệp, NLĐ an toàn trong mùa dịch

Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã xây dựng “pháo đài 3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động (NLĐ).

Làng gạch Chợ Mới (An Giang): Nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường

An toàn lao động -

Làng gạch Chợ Mới (An Giang): Nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường

Hầu hết các lò gạch tập trung ở các xã Long Giang, Long Kiến và Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) đều sản xuất theo phương pháp truyền thống nên gây ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan cùng các chủ cơ sở đã có nhiều biện pháp, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm nói trên.

Xem phiên bản di động