Thứ năm 24/06/2021 19:16

Tọa đàm: Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong đại dịch Covid- 19

Giao lưu trực tuyến -

Tích cực phòng, chống Covid-19, đồng thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong đại dịch là "mục tiêu kép" mà Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện.

Thực hiện Nhóm PV

Chia sẻ
Xem phiên bản di động