e magazine
04/11/2020 12:05
Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

04/11/2020 12:05

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-TLĐ về vận động, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

ban hành Kế hoạch Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-TLĐ về vận động, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo đó, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà hảo tâm, người sử dụng lao động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Kế hoạch nêu rõ mức vận động đối với từng đối tượng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) có thu nhập ổn định, tùy điều kiện để kêu gọi ủng hộ. Đối với viên chức, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể không kêu gọi ủng hộ. Đối với nhà hảo tâm, người sử dụng lao động thì theo khả năng.

Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Quỹ xã hội, từ thiện Tấm lòng Vàng Lao động để thực hiện trao, phát theo quy định.

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ địa phương bị thiệt hại do lũ lụt tổng hợp danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng, xây dựng mức độ hỗ trợ cụ thể; lựa chọn đối tượng, lập danh sách và tổ chức trao hỗ trợ.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, ngoài việc chi hỗ trợ cho các đối tượng đoàn viên, NLĐ, số tiền ủng hộ còn được chi hỗ trợ cho các địa phương qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Trước đó, ngày 19/10/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, NLĐ, đoàn viên công đoàn cả nước, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn, NLĐ của cấp mình, bằng những hành động thiết thực, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, trong đó có đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Đối với các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đoàn viên công đoàn, NLĐ cùng với người sử dụng lao động chung sức, nỗ lực khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ngay sau khi diễn biến thời tiết tốt lên. Các cấp Công đoàn Việt Nam gương mẫu, đồng lòng thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình về Tổng LĐLĐ Việt Nam để có sự chỉ đạo, điều tiết kịp thời, hiệu quả.

Số tiền ủng hộ gửi về tài khoản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số tài khoản: 118000122899

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Bài: Ý Yên