e magazine
Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên

27/09/2020 17:07

Đó là thực tế tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Có những nhân viên chấp nhận từ bỏ nơi làm việc có mức lương cao để đến nơi có mức lương thấp hơn và cũng có những nhân viên không từ bỏ nơi làm việc có mức lương thấp để đến nơi có mức lương cao. Điều này, chứng tỏ nhu cầu tiền lương không phải là yếu tố hàng đầu để giữ chân nhân viên mà còn có những nguyên nhân khác từ môi trường làm việc. Thông thường, nhân viên sẽ hài lòng với môi trường làm việc đáp ứng được những nhu cầu sau đây:

Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên

Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên
Nhân viên luôn muốn làm việc trong môi trường được tôn trọng, lắng nghe và tạo động lực phấn đấu

Đó là thực tế tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Có những nhân viên chấp nhận từ bỏ nơi làm việc có mức lương cao để đến nơi có mức lương thấp hơn và cũng có những nhân viên không từ bỏ nơi làm việc có mức lương thấp để đến nơi có mức lương cao. Điều này, chứng tỏ nhu cầu tiền lương không phải là yếu tố hàng đầu để giữ chân nhân viên mà còn có những nguyên nhân khác từ môi trường làm việc. Thông thường, nhân viên sẽ hài lòng với môi trường làm việc đáp ứng được những nhu cầu sau đây:

Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên

Được tôn trọng và lắng nghe.

Nhu cầu của con người không thể thiếu quyền được tôn trọng và lắng nghe, nhất là người giỏi. Nhân viên luôn muốn những ý kiến, đề xuất của mình được tôn trọng, lắng nghe và xem xét. Khi đạt được điều này sẽ làm cho nhân viên thấy tự tin, phấn khởi, tạo động lực để họ làm tốt công việc được giao. Sự tôn trọng, lắng nghe lẫn nhau giữa cấp trên với nhân viên, giữa các đồng nghiệp với nhau sẽ tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, thống nhất hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, nhân viên còn mong muốn lãnh đạo, đồng nghiệp tôn trọng các quyền lợi, chế độ chính sách của họ và lắng nghe khi họ trao đổi, đề xuất về các vấn đề đó.

Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên

Được phát triển bản thân

Nhân viên nào cũng có kế hoạch phát triển sự nghiệp và mục tiêu cá nhân. Khi cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của họ, coi trọng, thừa nhận thành quả công việc của họ thì nhân viên sẽ hài lòng và đồng hành để làm việc. Nhân viên nào cũng có những năng lực, thế mạnh riêng, khi được cơ quan, doanh nghiệp khuyến khích phát huy sẽ tạo sự phấn khởi, cổ vũ họ làm tốt hơn công việc được giao. Đồng thời, doanh nghiệp cần có chế độ phúc lợi, đãi ngộ khi nhân viên phát triển tốt năng lực bản thân, đem lại hiệu quả, lợi ích cho cơ quan

Được đảm bảo an toàn và sức khỏe

Tất cả nhân viên đều mong muốn làm việc trong môi trường coi trọng sự an toàn và sức khỏe của họ. Có những nơi chi trả mức lương cao nhưng điều kiện làm việc không đảm bảo, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu không gian làm việc thì không giữ chân được nhân viên lâu dài. Đặc biệt, ngày nay con người ngày càng coi trọng sự an toàn và sức khỏe, nếu không vì cuộc sống bức bách, hầu như tất cả mọi người đều không muốn làm công việc tổn hại đến sức khỏe của bản thân.

Được đảm bảo nhu cầu cá nhân

Thực tế, những nhân viên giỏi thường rất cá tính và dễ dàng thay đổi công việc nếu không được đảm bảo nhu cầu cá nhân. Có những nhân viên không đặt vấn đề lương lên hàng đầu khi làm việc mà điều họ cần là thời gian làm việc tự do, thoải mái, không gò bó để họ làm việc theo cảm hứng, phát huy sự sáng tạo, hài lòng với sản phẩm làm ra. Nếu doanh nghiệp chấp nhận được điều này sẽ giữ chân được nhân viên.

Bên cạnh đó, nhân viên có độ tuổi khác nhau, giai đoạn làm việc khác nhau lại có nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như nhân viên từ 18 đến 30 tuổi thường quan tâm đến tiền lương và cơ hội học tập; nhân viên từ 30 đến 45 tuổi thường quan tâm đến cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; nhân viên từ 45 tuổi trở lên thường quan tâm đến lương và chế độ hưu trí. Khi cơ quan, doanh nghiệp nắm bắt và đáp ứng được nhu cầu của nhân viên sẽ tạo được sự yên tâm, gắn bó.

Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên Trả lương cao nhưng không giữ được nhân viên

Bài: Mai Liễu