e magazine
Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15/04/2021 09:20

Báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho biết, 5 năm qua các cấp công đoàn đã tổ chức 81.688 buổi học tập và quán triệt cho 5.822.547 lượt đoàn viên, người lao động.

Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho biết, 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 81.688 buổi học tập và quán triệt cho 5.822.547 lượt đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm “Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh", ngày 17/5/2020. Ảnh: Hải Nguyễn.

Nội dung học tập phù hợp với mỗi ngành, đơn vị

Việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp công đoàn xác định là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Thông qua việc học tập, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Về công tác tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn.

Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tọa đàm "Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh" nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5/2020.

Nội dung học tập phù hợp với chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ chính trị ở mỗi ngành, đơn vị. Chẳng hạn: Công đoàn ngành Y tế Việt Nam chọn chủ đề: “Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công đoàn Viên chức Việt Nam với chủ đề: “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; Công đoàn Giáo dục Việt Nam với chủ đề: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”...

Việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW bằng nhiều hình thức như: hội nghị; tọa đàm; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép vào hoạt động của các cấp công đoàn...

Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, do LĐLĐ huyện Long Mỹ (Hậu Giang) phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ tổ chức. Ảnh: Hoài Phúc.

90 nghìn đoàn viên, NLĐ được biểu dương, khen thưởng

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trở thành việc làm thường xuyên thông qua các hoạt động như: Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và NLĐ”; "Tết Sum vầy"; Mái ấm Công đoàn”; các hoạt động “Tháng Công nhân”...

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tổ chức Công đoàn có nhiều đổi mới. Có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật truyền thông để lan tỏa các nội dung học tập đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngoài ra, nhiều LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đã xây dựng các tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc xây dựng NLĐ mới.

Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác sĩ Hoàng Quang Trung (đứng giữa, hàng đầu) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, công đoàn các cấp đã ghi nhận 1.817 mô hình, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân ở các cấp công đoàn. Nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thực chất của công đoàn vì NLĐ như: Mô hình nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mô hình chia sẻ yêu thương; góp phần xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”...

Qua các phong trào thi đua, đã có trên 90 nghìn đoàn viên, NLĐ được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sức lan toả sâu rộng, chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Trên 5,8 triệu lượt đoàn viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt và sinh hoạt chuyên đề nữ cán bộ công đoàn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019.

Mặc dù vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện. Cụ thể, một số đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch; có nội dung còn rập khuôn... Việc triển khai học tập trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn; chưa cụ thể hóa được tiêu chuẩn; gương người tốt, việc tốt được biểu dương còn chưa nhiều...

Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất xây dựng các chuẩn mực cụ thể cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, NLĐ để tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục cụ thể hóa nội dung cán bộ công đoàn học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các cấp công đoàn lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, để tập trung giải quyết dứt điểm.

Ý YÊN

Hướng về biên giới Tây Nam! Hướng về biên giới Tây Nam!

Campuchia đang ghi nhận những con số bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 cao chưa từng có. Con số lên tới mức các chuyên gia ...

Nữ công nhân xinh tươi, hồn nhiên trong đồng phục áo phông Nữ công nhân xinh tươi, hồn nhiên trong đồng phục áo phông

Đồng phục của Công ty bao bì Tấn Đạt (Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) tuy giản đơn nhưng khi mặc ...

Động lực để hy vọng Động lực để hy vọng

Một lao động phổ thông bị tai nạn lao động được giám định tỉ lệ thương tật là 81%, mất sức lao động, coi như ...