e magazine
26/12/2020 16:21
Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế

26/12/2020 16:21

Sau 5 năm thông tuyến huyện BHYT, đến ngày 01/01/2021 sẽ thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT trong toàn quốc. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi không cần giấy chuyển viện vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đường trên toàn quốc.

Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế

Sau 5 năm thông tuyến huyện BHYT, đến ngày 01/01/2021 sẽ thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT trong toàn quốc. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi không cần giấy chuyển viện vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đường trên toàn quốc.

Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế

Thông tuyến tỉnh BHYT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh và góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân

Theo quy định hiện hành, những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được quỹ BHYT chi trả 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh.

Sang năm 2021, người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng BHYT sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định. Tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: Từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước”.

Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế
Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế
Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế

Lâu nay, rất nhiều người dân lựa chọn khám chữa bệnh trái tuyến, chấp nhận mức chi trả của BHYT là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh

Cụ thể, quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia BHYT khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong cả nước đối với các nhóm đối tượng: Quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, dân tộc thiểu số; những trường hợp có chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 224 nghìn đồng); người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 8,9 triệu đồng); người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Riêng thân nhân người có công với cách mạng đi khám BHYT trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 95% chi phí điều trị nội trú. Các đối tượng có thẻ BHYT còn lại đi khám BHYT trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 80%.

Từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế

Thông tuyến tỉnh BHYT sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn bệnh viện để khám chữa bệnh

Việc thông tuyến tỉnh BHYT đã mang lại niềm vui cho người dân bởi còn ít ngày nữa khi bước sang năm 2021, người có thẻ BHYT ở các bệnh viện tuyến tỉnh có thể đến bất cứ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước để điều trị bệnh nội trú và được BHYT chi trả như đi đúng tuyến.

Thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT cũng sẽ là thách thức đối với các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước, đòi hỏi các bệnh viện phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường chất lượng dịch vụ để thu hút bệnh nhân; đồng thời có giải pháp giải quyết tình trạng quá tải hoặc sụt giảm bệnh nhân.

Bài: Mai Liễu