Thứ tư 08/12/2021 10:57
banner-trai-xinh-gai-dep

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Hoạt động công đoàn - Minh Hằng

Ưu tiên cho công nhân lao động (CNLĐ) sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19 là đề xuất của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chiều 22/6.
Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19? Mở thêm cửa đón vắc xin sớm vào! “Tôi mong anh chị em công nhân ai cũng được tiêm vắc xin đầy đủ để đảm bảo an toàn”
Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì buổi làm việc trực tuyến với LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Hằng

Dự buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc có: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng các Ban chuyên môn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Trịnh Thị Thoa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV và Trưởng các Ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Buổi làm việc diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Hằng

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thiết chế công đoàn để cho CNLĐ Vĩnh Phúc sớm được thụ hưởng; đồng thời đề xuất có chính sách ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, bởi đây là môi trường dễ lây lan dịch bệnh.

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Hằng

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, đầu tháng 7/2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xét duyệt các nhà đầu tư có năng lực để phối hợp xây dựng đề án xây dựng thiết chế công đoàn để phục vụ đoàn viên, người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã đề xuất với Chính phủ về việc ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động và Chính phủ đã có nghị quyết.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương và có giải pháp để khắc phục, rà soát lại các công việc cần tập trung chỉ đạo trong nửa cuối nhiệm kỳ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo đó, với những chỉ tiêu nào đã đạt, đã vượt thì cần tiếp tục tăng tốc để cố gắng vượt cao hơn.

Ngoài ra, việc cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp của nửa cuối nhiệm kỳ của các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc cần phải gắn với việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo, trong thời gian tới, có nhiều yếu tố tác động nên nhiệm vụ trên sẽ còn khó khăn, vất vả, phức tạp hơn. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần đặc biệt quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên. Việc phát triển đoàn viên mới cần gắn với quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích đoàn viên, củng cố nâng cao chất lượng CĐCS.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, chú trọng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động nhất là trong việc đại diện thương lượng ký kết TƯLĐTT.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: “LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm xây dựng đề án thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ người lao động tại đây”.

Mặt khác, theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần phải tiếp tục quan tâm toàn diện tới các mặt công tác công đoàn, tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào thi đua sát hợp người lao động từng lĩnh vực, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác thu, chi tài chính công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Đồng chí Trịnh Thị Thoa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: CĐVP

Tại buổi làm việc, theo đồng chí Trịnh Thị Thoa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, về chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2020 - 2023”, LĐLĐ tỉnh đã ký kết được 10 chương trình thỏa thuận hợp tác; các cấp công đoàn đã ký 59 thỏa thuận hợp tác.

Bên cạnh đó, kết quả các chỉ tiêu về phúc lợi, chăm lo cho đoàn viên và người lao động cơ bản hoàn thành. Có khoảng 20% số đoàn viên hằng năm được hưởng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi với số tiền hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, các hoạt động “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” được triển khai hiệu quả. Theo đó, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp trao gần 100.000 suất quà với số tiền trị giá trên 44 tỷ đồng, đồng thời vận động ủng hộ “Quỹ vì CNLĐ nghèo” được hơn 4,9 tỷ đồng, đã trích 4 tỷ đồng để hỗ trợ 4.109 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà 18 nhà cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, những hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được triển khai thiết thực và mang lại hiệu quả....

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vận chuyển nhu yếu phẩm tới khu vực có CNLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: CĐVP

Tuy nhiên, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cũng nêu ra một số nội dung chưa đạt. Cụ thể, việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách, cán bộ CĐCS làm công tác đối thoại, thương lượng TƯLĐTT, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo số liệu rà soát của LĐLĐ tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, 270 doanh nghiệp (có từ 10 lao động trở lên) chưa có tổ chức Công đoàn với hơn 23.000 CNLĐ. Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thành lập mới từ 80 – 100 CĐCS, kết nạp thêm hơn 15.000 đoàn viên và thành lập được tổ chức CĐCS ở 100% các doanh nghiệp có 25 CNLĐ trở lên vào năm 2023. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh trước tiên sẽ tập trung chỉ đạo thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

Tiếp thu những chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, những ý kiến góp ý về chuyên môn của đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo và có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Bắc Giang tuyển trên 32 nghìn lao động Bắc Giang tuyển trên 32 nghìn lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang vừa đăng thông báo tuyển trên 32 nghìn lao động ở nhiều vị trí, ngành nghề. ...

Nghỉ làm hơn 1 tháng, về gần nhà cách ly, nữ công nhân Bắc Giang hẹn ngày trở lại Nghỉ làm hơn 1 tháng, về gần nhà cách ly, nữ công nhân Bắc Giang hẹn ngày trở lại

Sau gần 1 tháng tự cách ly trong phòng trọ, chị Trạc Thị Tình (công nhân ở Công ty TNHH Luxshare – ICT, KCN Vân ...

“Cháy máy”, “bỏng da” để cứu trợ công nhân khỏi thiếu đói vì dịch bệnh “Cháy máy”, “bỏng da” để cứu trợ công nhân khỏi thiếu đói vì dịch bệnh

Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã nghĩ ngay đến việc cứu đói cho công nhân khi phải cách ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam

Hoạt động công đoàn -

Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam

Vừa qua, Công ty CP Vinatex Phú Hưng – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức buổi Lễ khánh thành Nhà máy Sợi 2 và gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Hỗ trợ hơn 7.000 lao động bị gián đoạn công việc do dịch bệnh

Hoạt động công đoàn -

Hỗ trợ hơn 7.000 lao động bị gián đoạn công việc do dịch bệnh

Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ cho nhiều lượt người lao động bị gián đoạn công việc do ảnh hưởng Covid-19, với số tiền gần 23 tỷ đồng.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 được LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 06/12/2021.

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo Khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình.

Khẳng định lập trường nhất quán trong việc củng cố quan hệ Công đoàn 2 nước Việt - Lào

Hoạt động công đoàn -

Khẳng định lập trường nhất quán trong việc củng cố quan hệ Công đoàn 2 nước Việt - Lào

Phát biểu tại Hội đàm cấp cao giữa tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Lào, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Công đoàn Việt Nam, của cá nhân đồng chí trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, Công đoàn hai nước.

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác tuyên giáo đã được các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả cao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.

Đọc thêm

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Hoạt động công đoàn -

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Năm 2021, trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, ban hành các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời các cấp công đoàn có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì  Covid -19

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì Covid -19

LĐLĐ Bình Dương đã tặng 66 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ, 20 triệu đồng/sổ cho con công nhân có cha/mẹ tử vong vì dịch bệnh Covid -19. "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" mang ý nghĩ sâu sắc nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với các cháu trong thời điểm này.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

“Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn gắn liền với các thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất tự hào, vẻ vang của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” – ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang xúc động khi ôn lại truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh.

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đến thăm, trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đỗ Văn Dũng, giáo viên Trường THCS Đào Viên (huyện Quế Võ). Cùng dự, chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo huyện ủy, LĐLĐ huyện Quế Võ.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Hoạt động công đoàn -

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

Xem phiên bản di động