Thứ sáu 06/08/2021 00:54
banner-trai-xinh-gai-dep

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Hoạt động công đoàn - Minh Hằng

Ưu tiên cho công nhân lao động (CNLĐ) sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19 là đề xuất của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chiều 22/6.
Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19? Mở thêm cửa đón vắc xin sớm vào! “Tôi mong anh chị em công nhân ai cũng được tiêm vắc xin đầy đủ để đảm bảo an toàn”
Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì buổi làm việc trực tuyến với LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Hằng

Dự buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc có: Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng các Ban chuyên môn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Trịnh Thị Thoa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV và Trưởng các Ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Buổi làm việc diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Hằng

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thiết chế công đoàn để cho CNLĐ Vĩnh Phúc sớm được thụ hưởng; đồng thời đề xuất có chính sách ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, bởi đây là môi trường dễ lây lan dịch bệnh.

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Hằng

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, đầu tháng 7/2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xét duyệt các nhà đầu tư có năng lực để phối hợp xây dựng đề án xây dựng thiết chế công đoàn để phục vụ đoàn viên, người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã đề xuất với Chính phủ về việc ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động và Chính phủ đã có nghị quyết.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương và có giải pháp để khắc phục, rà soát lại các công việc cần tập trung chỉ đạo trong nửa cuối nhiệm kỳ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo đó, với những chỉ tiêu nào đã đạt, đã vượt thì cần tiếp tục tăng tốc để cố gắng vượt cao hơn.

Ngoài ra, việc cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp của nửa cuối nhiệm kỳ của các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc cần phải gắn với việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo, trong thời gian tới, có nhiều yếu tố tác động nên nhiệm vụ trên sẽ còn khó khăn, vất vả, phức tạp hơn. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần đặc biệt quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên. Việc phát triển đoàn viên mới cần gắn với quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích đoàn viên, củng cố nâng cao chất lượng CĐCS.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, chú trọng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động nhất là trong việc đại diện thương lượng ký kết TƯLĐTT.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: “LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm xây dựng đề án thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ người lao động tại đây”.

Mặt khác, theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần phải tiếp tục quan tâm toàn diện tới các mặt công tác công đoàn, tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào thi đua sát hợp người lao động từng lĩnh vực, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác thu, chi tài chính công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Đồng chí Trịnh Thị Thoa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: CĐVP

Tại buổi làm việc, theo đồng chí Trịnh Thị Thoa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, về chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2020 - 2023”, LĐLĐ tỉnh đã ký kết được 10 chương trình thỏa thuận hợp tác; các cấp công đoàn đã ký 59 thỏa thuận hợp tác.

Bên cạnh đó, kết quả các chỉ tiêu về phúc lợi, chăm lo cho đoàn viên và người lao động cơ bản hoàn thành. Có khoảng 20% số đoàn viên hằng năm được hưởng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi với số tiền hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, các hoạt động “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” được triển khai hiệu quả. Theo đó, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp trao gần 100.000 suất quà với số tiền trị giá trên 44 tỷ đồng, đồng thời vận động ủng hộ “Quỹ vì CNLĐ nghèo” được hơn 4,9 tỷ đồng, đã trích 4 tỷ đồng để hỗ trợ 4.109 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà 18 nhà cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, những hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được triển khai thiết thực và mang lại hiệu quả....

Ưu tiên cho CNLĐ trong các khu công nghiệp sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19
LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vận chuyển nhu yếu phẩm tới khu vực có CNLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: CĐVP

Tuy nhiên, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cũng nêu ra một số nội dung chưa đạt. Cụ thể, việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách, cán bộ CĐCS làm công tác đối thoại, thương lượng TƯLĐTT, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo số liệu rà soát của LĐLĐ tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, 270 doanh nghiệp (có từ 10 lao động trở lên) chưa có tổ chức Công đoàn với hơn 23.000 CNLĐ. Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thành lập mới từ 80 – 100 CĐCS, kết nạp thêm hơn 15.000 đoàn viên và thành lập được tổ chức CĐCS ở 100% các doanh nghiệp có 25 CNLĐ trở lên vào năm 2023. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh trước tiên sẽ tập trung chỉ đạo thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

Tiếp thu những chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, những ý kiến góp ý về chuyên môn của đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo và có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Bắc Giang tuyển trên 32 nghìn lao động Bắc Giang tuyển trên 32 nghìn lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang vừa đăng thông báo tuyển trên 32 nghìn lao động ở nhiều vị trí, ngành nghề. ...

Nghỉ làm hơn 1 tháng, về gần nhà cách ly, nữ công nhân Bắc Giang hẹn ngày trở lại Nghỉ làm hơn 1 tháng, về gần nhà cách ly, nữ công nhân Bắc Giang hẹn ngày trở lại

Sau gần 1 tháng tự cách ly trong phòng trọ, chị Trạc Thị Tình (công nhân ở Công ty TNHH Luxshare – ICT, KCN Vân ...

“Cháy máy”, “bỏng da” để cứu trợ công nhân khỏi thiếu đói vì dịch bệnh “Cháy máy”, “bỏng da” để cứu trợ công nhân khỏi thiếu đói vì dịch bệnh

Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã nghĩ ngay đến việc cứu đói cho công nhân khi phải cách ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình thăm và trao hỗ trợ các khu cách ly tập trung

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình thăm và trao hỗ trợ các khu cách ly tập trung

Ngày 5/8, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Người biến cây mai hồng cổ ở Sa Pa thành “tiền tỷ”

Hoạt động công đoàn -

Người biến cây mai hồng cổ ở Sa Pa thành “tiền tỷ”

Sáng kiến “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc hoa mai hồng cổ Sa Pa” của chị Đinh Thị Thu Hà giúp bà con vùng khó khăn ở tỉnh Lào Cai có nguồn thu nhập tăng gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Đà Nẵng thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Hoạt động công đoàn -

Đà Nẵng thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Ngày 3/8, Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ” tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tiêu biểu.

Nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19 trong các cấp công đoàn

Phòng, chống COVID-19 -

Nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19 trong các cấp công đoàn

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành công văn yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Công đoàn Long An tặng gần 500 phần quà cho người lao động khó khăn huyện Đức Huệ

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Long An tặng gần 500 phần quà cho người lao động khó khăn huyện Đức Huệ

Tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng trên địa bàn tỉnh Long An, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế LĐLĐ tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ 15.000 phần quà đến người lao động trên toàn tỉnh.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn

Công đoàn Việt Nam -

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn

Đó là một trong những chỉ tiêu được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đọc thêm

Bắc Giang: Kết thúc chi trả hỗ trợ lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào 5/8

Hoạt động công đoàn -

Bắc Giang: Kết thúc chi trả hỗ trợ lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào 5/8

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang, việc chi trả hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg sẽ kết thúc vào ngày 5/8 tới đây.

Công tác chăm lo bảo vệ người lao động trong bối cảnh Covid-19 của công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công tác chăm lo bảo vệ người lao động trong bối cảnh Covid-19 của công đoàn

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ tháng 02/2020, các cấp công đoàn cả nước đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và chăm lo cho NLĐ. Không chậm chễ, Công đoàn Việt Nam đã phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CNLĐ và tổ chức triển khai xuống CNLĐ. Lãnh đạo công đoàn các cấp đã trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh; tặng quà, động viên NLĐ và các cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.

Công đoàn đoàn Long An đẩy mạnh hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn đoàn Long An đẩy mạnh hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch Covid-19

Long An hiện đang là địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong số các tỉnh miền Tây. Tình hình diễn biến của dịch bệnh phức tạp, các ca nhiễm là công nhân gia tăng. Chính vì thế, LĐLĐ tỉnh Long An cùng công đoàn các cấp luôn đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ảnh hưởng vì dịch.

Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Hoạt động công đoàn -

Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang đề nghị Quốc hội xem xét đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xem xét, bổ sung trong kế hoạch vốn một gói để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, chăm lo cho công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Công đoàn Việt Nam

Hoạt động công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Xem phiên bản di động