Thứ tư 27/10/2021 08:31
banner-trai-xinh-gai-dep

Vai trò của CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Thanh Hóa

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế to lớn như ngày nay. Kết quả ấy khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc và sự đóng góp quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tỉnh Thanh Hóa LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Mèo, Pù Nhi Thanh Hóa tập trung phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp
ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THANH HÓA TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA QUÊ HƯƠNG,  THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC
Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới cùng đất nước, Thanh Hóa đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng văn minh, hiện đại
CNVCLĐ đi đầu trong thực hiện các mục tiêu

Những năm qua, nền kinh tế Thanh Hóa luôn tăng trưởng ở mức cao và ổn định; đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Hoá đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. GRDP luôn đạt hai con số, trong đó cao nhất là năm 2019, đạt 17,15% (đứng đầu cả nước); bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (12%), gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến đạt 131.199 tỷ đồng, gấp 1,77 lần năm 2015 và đứng thứ 8 cả nước.

Những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ. Dù chỉ chiếm 13,54% lực lượng lao động xã hội và bằng 8,46% dân số nhưng đội ngũ CNVCLĐ đã đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đóng góp trên 70% GRDP của tỉnh.

Theo thống kê, đến tháng 12/2020 toàn tỉnh có 314.937 CNVCLĐ, trong đó có 187.816 công nhân lao động (CNLĐ) sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, với thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng; tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, công nhân lành nghề có thu nhập thường xuyên hơn 10 triệu đồng/tháng.

Vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Thanh Hóa
CNLĐ trực tiếp tại các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá cao những kết quả vượt bậc mà Thanh Hóa đạt được trong giai đoạn 2010-2020; đồng thời, định hướng phát triển cho tỉnh trong thời gian tới; ngày 05/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa mang tầm chiến lược, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế nổi trội và khác biệt.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết trên, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Còn đó những thách thức

Thời cơ, thuận lợi là rất lớn, tuy nhiên, đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hoá, đặc biệt là đội ngũ CNLĐ trong khu vực doanh nghiệp cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và không ít hạn chế, bất cập.

Thứ nhất, ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ CNLĐ Thanh Hóa có những đặc điểm riêng, với khoảng trên 50% số CNLĐ làm việc tập trung nhưng không sống tập trung. Sinh hoạt hằng ngày của những CNLĐ này vẫn gắn bó với gia đình, địa phương, chịu sự chi phối của của văn hóa làng xã. Về mặt tích cực, sẽ tiết kiệm chi phí cuộc sống, nâng cao tính bền vững trong việc gắn bó với doanh nghiệp; tuy nhiên, đây là một trong những nguyên nhân làm giảm tính chuyên nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật của NLĐ. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của CNLĐ còn thấp so với yêu cầu phát triển và đang mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu lao động kỹ thuật giữa các bộ phận công nhân. Ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của một bộ phận công nhân còn yếu.

ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THANH HÓA TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA QUÊ HƯƠNG,  THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC
Vấn đề nâng cao tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho CNLĐ luôn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn

Thứ hai, đời sống của đa số CNLĐ trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn: Cường độ lao động căng thẳng, đời sống vật chất chưa được đảm bảo, môi trường làm việc độc hại, quyền lợi chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Đời sống văn hóa, tinh thần thiếu thốn, tại các khu nhà trọ tập trung đông CNLĐ chưa có các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thể dục - thể thao, CNLĐ dễ bị lôi kéo vào lối sống buông thả, mắc các tệ nạn xã hội, kích động gây rối trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Thứ ba, tỷ lệ đảng viên trong CNLĐ còn rất thấp, công tác phát triển đảng trong công nhân gặp nhiều khó khăn. Vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa đáp ứng được sự phát triển về số lượng, biến đổi về cơ cấu của đội ngũ CNLĐ. Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể chưa phù hợp với đặc thù tại doanh nghiệp. Nhiều cán bộ công đoàn do doanh nghiệp trả lương, làm việc kiêm nhiệm nên không thực hiện được vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn.

Thứ tư, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu đội ngũ CNVCLĐ phải tự thích ứng trong điều kiện mới. Một bộ phận CNVCLĐ trình độ hiểu biết chính trị còn hạn chế, chạy theo tâm lý đám đông, cổ xúy cho những thông tin xấu, độc trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội, có những hành động quá khích, gây ra các cuộc ngừng việc tập thể làm mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Thanh Hóa
Đời sống của phần lớn CNLĐ còn khó khăn, thiếu thốn

Thứ năm, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, lần đầu tiên, vấn đề nhiều tổ chức đại diện NLĐ, bao gồm tổ chức Công đoàn và tổ chức đại diện của NLĐ được quy định và áp dụng tại Việt Nam. Điều này làm thay đổi cơ bản nhận thức, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, giá trị cốt lõi, truyền thống của tổ chức Công đoàn đã được hình thành và khẳng định trong thực tế hơn 90 năm qua.

Chủ động biến thách thức thành động lực

Để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng công tác truyền thông công đoàn; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, tác phong làm việc công nghiệp trong đoàn viên, CNVCLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa NSDLĐ với NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; phòng ngừa đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật. Phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng tác phong công nghiệp, nâng cao tay nghề, bậc thợ hiện đại đối với phần đông CNLĐ từ nông thôn.

Thứ hai, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội; tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên thông qua các Chương trình “Tết Sum vầy”,” Tháng Công nhân”; “Tháng Hành động về ATVSLĐ”. Kiến nghị tạo cơ chế, điều kiện để xây dựng các thiết chế văn hóa cho CNLĐ tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Thanh Hóa
Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

Thứ ba, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CNVCLĐ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phong trào “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030. Cải tiến nội dung công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn tình hình ở từng thời điểm, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua.

Thứ tư, chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, tập trung ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu chương trình phát triển đoàn viên đã được Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX đề ra. Xây dựng và tiếp tục triển khai các đề án, đề tài khoa học nhằm nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, bản lĩnh chính trị, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

Vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Thanh Hóa
LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phổ biến pháp luật lao động cho công nhân Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ; tuyên truyền tư vấn pháp luật cho CNLĐ. Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, hạn chế các vụ TNLĐ xảy ra. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tích cực hưởng ứng xây dựng “Quỹ từ thiện xã hội công nhân”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Để biến cơ hội thành hiệu quả, biến thách thức thành động lực, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cần nỗ lực hơn nữa với khát vọng thịnh vượng, với niềm tin, niềm tự hào sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hoá; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi “khát vọng văn minh, thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Điều kiện gì để F1 được cách ly tại nhà? Điều kiện gì để F1 được cách ly tại nhà?

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong khi đó, lượng lớn người tiếp xúc gần (F1) ...

Thợ mỏ dũng cảm cứu người thoát khỏi miệng “hà bá” Thợ mỏ dũng cảm cứu người thoát khỏi miệng “hà bá”

Đang tắm biển, anh Vỹ nghe tiếng hô thất thanh của một phụ nữ cách đó chừng 7-8m. Biết chuyện chẳng lành, anh dặn con ...

Nữ công nhân tình nguyện vào tâm dịch: “Chưa bao giờ xa gia đình lâu thế” Nữ công nhân tình nguyện vào tâm dịch: “Chưa bao giờ xa gia đình lâu thế”

Hơn 1 tháng tham gia tình nguyện ở tâm dịch Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), gần 2 tuần “3 tại chỗ” tại công ty, chị ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Sức khỏe -

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc ngày càng được chú trọng và có nhiều công cụ hỗ trợ để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất, tập trung vào việc đánh giá rủi ro, gánh nặng lao động, cải thiện điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội…

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Công đoàn Việt Nam -

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Việc đưa sản xuất trở lại hiện nay là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc sản xuất chỉ được tiến hành khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn. Hơn bao giờ hết, người lao động (NLĐ) cần phải ý thức được việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ gắn với công tác phòng, chống dịch. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bản thân NLĐ và đối với toàn xã hội.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Sức khỏe -

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân viên y tế (NVYT), nhất là sức khỏe tâm thần (SKTT) các NVYT nơi tuyến đầu. Ở ta chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, trong khi thế giới đã có những khảo sát ban đầu. Việc tìm hiểu kết quả những nghiên cứu này nhằm áp dụng chăm sóc SKTT cho NVYT trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

An toàn lao động -

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nói chung và doanh nghiệp, công nhân lao động (CNLĐ) nói riêng, song với tình hình dịch Covid-19 hiện nay, nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu, thì giải quyết việc làm, thu nhập của CNLĐ sau khi hết giãn cách xã hội là bài toán không dễ tìm lời giải.

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 01/CT-TLĐ ngày 20/7/2021.

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định là: “Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế huy động, bố trí nguồn lực tài chính thỏa đáng để nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của NLĐ, nhất là nhà ở, trường học, bệnh viện, nơi vui chơi, giải trí, xử lý các tình huống đột xuất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập”; đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có vấn đề nhà ở cho CNLĐ mà Chính phủ cũng đã bước đầu thể chế hóa.

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Xem phiên bản di động