Thứ hai 17/01/2022 11:53
banner-trai-xinh-gai-dep

Vĩnh Phúc: Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường

Nhịp sống doanh nghiệp - An Bình

Trong những năm qua, ngoài việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) hiện đại và đồng bộ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong các KCN.
Bất chấp Covid-19, vốn FDI vào Vĩnh Phúc tăng mạnh Tỉnh Vĩnh Phúc tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng đến phát triển khu công nghiệp Nhà đầu tư Nhật Bản phản hồi tích cực về môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc

Xoay quanh vấn đề này, ông Vũ Kim Thành – Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn về thực trạng và các giải pháp được áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Tỉnh Vĩnh Phúc hiện là một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển và mở rộng các KCN nhanh. Nhận định này dựa trên cơ sở nào thưa ông?

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc: Ngành Công nghiệp Vĩnh Phúc đang có những bước tiến mạnh, vừa tốc độ vừa vững chắc. Số vốn đầu tư trong và ngoài nước liên tục đổ về các KCN trên địa bàn tỉnh chính là cơ sở xác thực nhất. Chỉ trong 11 tháng năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 26 dự án FDI mới và 24 lượt tăng vốn đầu tư; thu hút 13 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư. Đến ngày 15/11/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 409 dự án, gồm 78 dự án DDI và 331 dự án FDI.

Sự phát triển nhanh của các KCN đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho trên 100 nghìn người lao động, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phóng viên: Sự phát triển của các KCN có tác động tích cực đến kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy đối với môi trường, điều này có ảnh hưởng như thế nào, xin ông chia sẻ cụ thể?

Ông Vũ Kim Thành: Không thể phủ nhận sự phát triển của các KCN gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Trong quá trình vận hành các nhà máy, lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, vệ sinh công nghiệp và sinh hoạt của công nhân viên trong các doanh nghiệp là không nhỏ.

Với quan điểm Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường”, ngay từ khi bắt đầu thành lập các KCN, tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định phát triển các KCN phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nhằm tạo ra một môi trường đầu tư bền vững trong các KCN. Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất đến môi trường.

Vĩnh Phúc: Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường
Ông Vũ Kim Thành – Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Phóng viên: Thưa ông, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai công tác quản lý môi trường như thế nào để đúng với quan điểm “Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường”?

Ông Vũ Kim Thành: Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã đôn đốc, giám sát chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, trồng cây xanh trong KCN. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 14 KCN được quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích quy hoạch là hơn 2.700 ha, trong đó có 09 KCN đã đi vào hoạt động.

Các KCN đi vào hoạt động có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải tập trung (hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước thải), khu vực lưu giữ chất thải rắn, hệ thống quan trắc nước thải tự động và các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khác.

Ban Quản lý cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng KCN. Bên cạnh đó, Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố môi trường trong KCN, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong KCN.

Vĩnh Phúc: Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường
Hệ thống xử lý nước thải KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên tiếp nhận, xử lý hiệu quả nguồn nước thải trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Lượng)

Cụ thể, trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý đã tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 01 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 38 dự án; đề xuất UBND tỉnh xem xét ngành nghề dự kiến đầu tư, hạn chế doanh nghiệp tái chế phế liệu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đầu vào; đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021.

Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát quản lý hoạt động xả thải, đặc biệt đối với hoạt động xả thải liên quan đến nước thải công nghiệp tại các KCN, nhằm đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường KCN.

Phóng viên: Đến nay các KCN của tỉnh đã và đang xây dựng thành công các KCN theo định hướng phát triển bền vững. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong các KCN, Ban Quản lý cần tập trung vào những hoạt động nào trong thời gian tới?

Ông Vũ Kim Thành: Để đảm bảo môi trường an toàn và phát triển bền vững trong các KCN, cần rà soát quy hoạch các KCN để đảm bảo các quy hoạch KCN đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Quá trình lập quy hoạch các KCN tiếp theo phải tính ngay tới các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp giảm thiểu và bảo vệ môi trường. Việc thành lập và phát triển KCN phải đảm bảo tuân thủ đúng với quy hoạch đã được phê duyệt.

Thu hút đầu tư vào KCN theo hướng ưu tiên những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với thực tế và phù hợp với địa phương; thu hút có trọng điểm để phát triển các ngành kinh tế chủ lực cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong bố trí nhà máy, xây dựng phương án bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư KCN chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của KCN; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống xử lý nước thải tập trung, các hạng mục này cần được thiết kế đúng và phù hợp điều kiện thực tế, xây dựng và lắp đặt đúng thiết kế, duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của KCN. Tất cả các doanh nghiệp trong KCN có nước thải phải xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN.

Các doanh nghiệp có phát sinh khí thải phải có hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi xả thải. Các doanh nghiệp trong KCN có phát sinh chất thải nguy hại phải có hợp đồng với các đơn vị có chức năng và đủ năng lực để thu gom và xử lý đúng quy định.

Vĩnh Phúc: Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường
Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. (Ảnh: Nhà máy Piaggio Việt Nam)

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, đặc biệt trong vấn đề đồng thuận ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng, bố trí địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; không phê duyệt, cấp phép xây dựng các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm.

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan giám sát quản lý hoạt động xả thải, đặc biệt đối với hoạt động xả thải liên quan đến hóa chất tại các KCN, nhằm đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong các KCN, động viên kịp thời các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

Đây là những hoạt động Ban Quản lý sẽ tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới để giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác quản lý môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

PV: Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Bất chấp Covid-19, vốn FDI vào Vĩnh Phúc tăng mạnh Bất chấp Covid-19, vốn FDI vào Vĩnh Phúc tăng mạnh

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên với các giải pháp cải thiện môi ...

Tỉnh Vĩnh Phúc tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng đến phát triển khu công nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng đến phát triển khu công nghiệp

Với tốc độ phát triển và mở rộng nhanh chóng của các KCN, tỉnh Vĩnh Phúc gặp không ít những khó khăn trong công tác ...

Tăng cường quản lý đầu tư trong các KCN ở tỉnh Vĩnh Phúc Tăng cường quản lý đầu tư trong các KCN ở tỉnh Vĩnh Phúc

Ngay từ đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Khu Công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Aprilia RSV4 Factory 1100 - Superbike giá 885 triệu đồng tại Việt Nam

Sản phẩm hay -

Aprilia RSV4 Factory 1100 - Superbike giá 885 triệu đồng tại Việt Nam

Aprilia RSV4 Factory 1100 - Superbike giá 885 triệu đồng tại Việt Nam

Piaggio khai trương showroom Motoplex đầu tiên tại Hà Nội

Sản phẩm hay -

Piaggio khai trương showroom Motoplex đầu tiên tại Hà Nội

Hãng xe máy Italy khai trương mô hình Motoplex đầu tiên tại Hà Nội, bày bán các mẫu xe Piaggio, Vespa và hai thương hiệu mô tô phân khối lớn Aprilia, Moto Guzzi.

Honda Biker Day 2021 - những khoảnh khắc đáng nhớ

Sản phẩm hay -

Honda Biker Day 2021 - những khoảnh khắc đáng nhớ

Honda Biker Day 2021 - hành trình thường niên cho những người chơi mô tô phân khối lớn với cung đường TP.HCM - Đà Lạt đã kết thúc tốt đẹp, để lại trong các biker miền Nam những ký ức và trải nghiệm khó quên.

Huyền thoại âm nhạc John Legend sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Nhịp sống doanh nghiệp -

Huyền thoại âm nhạc John Legend sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Lễ trao giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 20/01/2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ không chỉ là sự kiện khoa học đỉnh cao mang tầm cỡ quốc tế mà còn là một sân khấu nghệ thuật đẳng cấp, với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới như huyền thoại âm nhạc người Mỹ John Legend.

Lexus Việt Nam giới thiệu dòng sản phẩm F Sport mới

Sản phẩm hay -

Lexus Việt Nam giới thiệu dòng sản phẩm F Sport mới

Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu thương hiệu F với dòng sản phẩm phong cách thể thao F SPORT lần đầu tiên tại Việt Nam qua 2 mẫu xe Sedan IS 300 F Sport và ES 250 F Sport cùng mẫu SUV RX 300 F Sport.

Kia Sonet bán gấp 2,5 lần Toyota Raize trong năm 2021

Sản phẩm hay -

Kia Sonet bán gấp 2,5 lần Toyota Raize trong năm 2021

Với doanh số cộng dồn năm đạt 1.742 xe, Kia Sonet đã dẫn trước đối thủ Toyota Raize (bán ra 697 xe) khi năm 2021 kết thúc.

Đọc thêm

10 chiếc xe bán ít nhất tháng 12/2021

Sản phẩm hay -

10 chiếc xe bán ít nhất tháng 12/2021

Nhìn chung, doanh số của cả 10 chiếc xe bán ế nhất tháng 12 đều đã tăng lên so với giai đoạn trước đó, do nhu cầu thị trường tăng dịp cận Tết Nguyên đán.

VinFast Fadil trở thành xe bán chạy nhất năm 2021

Sản phẩm hay -

VinFast Fadil trở thành xe bán chạy nhất năm 2021

Bán ra tổng 24.128 chiếc, 6 lần doanh số đứng đầu toàn thị trường, danh hiệu xe bán chạy nhất năm 2021 thuộc về VinFast Fadil là hoàn toàn xứng đáng.

'Hàng độc' Lotus Evora GT có mặt tại Việt Nam

Sản phẩm hay -

'Hàng độc' Lotus Evora GT có mặt tại Việt Nam

Lotus Evora GT vừa được đưa về Việt Nam bởi một đại lý chuyên nhập khẩu xe tư nhân trên đường An Dương Vương, Q.5, TP. HCM. Tại thị trường Mỹ mẫu xe thể thao này có giá bán khoảng 96.000 USD (tương đương 2,2 tỷ đồng).

Hyundai SantaFe được chọn là Ô tô của năm 2021

Sản phẩm hay -

Hyundai SantaFe được chọn là Ô tô của năm 2021

Sau hai vòng bình chọn, báo điện tử VnExpress công bố Hyundai SantaFe là cái tên giành được giải Ô tô của năm 2021.

VietRally cùng Nova LifeStyle thực hiện các hành trình siêu xe năm 2022

Sản phẩm hay -

VietRally cùng Nova LifeStyle thực hiện các hành trình siêu xe năm 2022

Ngày 11/01/2022, đã diễn ra buổi công bố thỏa thuận hợp tác giữa VietRally và Nova Lifestyle – thành viên của Nova Service thuộc hệ sinh thái NovaGroup.

Xem phiên bản di động