e magazine
VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn

04/04/2021 14:06

Sỹ quan, thuyền viên của Công ty sẽ cùng tham gia thực hiện mục tiêu phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển đạt 5 triệu tấn, trong đó tàu của Công ty 4,445 triệu tấn; Tổng doanh thu đạt 1.167 tỷ đồng, trong đó doanh thu vận tải 983 tỷ đồng.
VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn

Theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO), đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của công ty sẽ cùng tham gia thực hiện mục tiêu phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển đạt 5 triệu tấn, trong đó tàu của công ty là 4,445 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 1.167 tỷ đồng, trong đó doanh thu vận tải 983 tỷ đồng.

Năm 2020, công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mức cước vận chuyển rất thấp, hàng hóa khan hiếm, tàu không thể vào cảng làm hàng hoặc thay thuyền viên. Tuy nhiên, công ty và người lao động đã chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt theo 03 hướng tái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu đội tàu, tái cơ cấu tài chính để ổn định sản xuất kinh doanh, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Sỹ quan, thuyền viên đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của công ty thông qua việc quản lý, điều hành, bảo quản, bảo dưỡng, phối hợp với khối văn phòng để thực hiện những chuyến hàng an toàn, đúng lịch trình.

VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn

Tàu chở hàng của VOSCO. Ảnh: ST

Trong thời gian công tác trên tàu, dù gặp nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng có những thời điểm rất khó hoặc không thể thay được người nhưng các sỹ quan, thuyền viên đã rất chia sẻ, nỗ lực cố gắng với tinh thần hợp tác cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đa số thuyền viên đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của ngành và của công ty.

Năm 2020, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu với thu nhập bình quân là 13,86 triệu đồng/người/tháng. Riêng khối thuyền viên làm việc trực tiếp trên tàu, tiền lương bình quân là 23,56 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mức của năm 2019 do công ty đã thực hiện tăng lương cho tất cả các chức danh trên tàu.

VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn

Công đoàn VOSCO làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐ

Trong năm 2020, công đoàn công ty cùng với chuyên môn thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua sản xuất. Từ đó động viên cán bộ, công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Trong năm, người lao động đóng góp 25 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp tiết kiệm làm lợi đã được hội đồng đổi mới, sáng tạo công ty công nhận với giá trị làm lợi hơn 42 tỷ đồng.

Công ty đã khen thưởng 134,5 triệu đồng cho các tập thể và cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp tiết kiệm làm lợi; thưởng các cá nhân có thành tích đặc biệt trong năm 2020 được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam (02 cá nhân) và Danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (03 cá nhân).

VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn VOSCO: Phấn đấu năm 2021 sản lượng vận chuyển của đội tàu đạt 4,445 triệu tấn

Đồng chí Bùi Việt Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao vai trò của toàn thể cán bộ, công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên công ty đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra và nỗ lực hơn trong năm 2021, nhằm giúp công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cũng đề nghị công đoàn công ty tập trung tuyên truyền những điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 và các nghị định mới của Chính phủ; tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động, đặc biệt tập trung vào đội ngũ sỹ quan, thuyền viên.

Tại Hội nghị Người lao động, đồng chí Phạm Gia Hiến - Chủ tịch Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021”. Các chỉ tiêu người lao động phấn đấu đạt được gồm: Sản lượng vận chuyển đạt 5 triệu tấn, trong đó tàu công ty 4,445 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 1.167 tỷ đồng, trong đó doanh thu vận tải 983 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định. Đồng thời thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, đảm bảo việc làm ổn định thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên.

------

BRT Hà Nội làm lãng phí 55 triệu đô la Mỹ: Oan uổng? BRT Hà Nội làm lãng phí 55 triệu đô la Mỹ: Oan uổng?
Thuyền trưởng Hoàng Đình Hải: Sáng kiến đem lại giá trị đong đếm được Thuyền trưởng Hoàng Đình Hải: Sáng kiến đem lại giá trị đong đếm được
Hà Tĩnh đạt giải Nhì cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”. Hà Tĩnh đạt giải Nhì cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”.

Bài viết: Chu Linh