Thứ năm 29/07/2021 19:25
banner-trai-xinh-gai-dep

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn SKNN của NLĐ ngành Xây dựng

An toàn lao động - TS. Mai Thị Thu Thảo - KS. Trần Thủy Tiên

Hiện nay, việc quản lý dữ liệu (QLDL) an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) của NLĐ trong lĩnh vực xây dựng được lưu trữ ở 2 dạng chính là file mềm và bản giấy, nên thường bị thất lạc. Do đó, yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho việc quản lý thông tin, truy xuất dữ liệu báo cáo tổng hợp được đặt ra bức thiết. Đây là bước quan trọng cho quá trình xây dựng phần mềm quản lý trong tương lai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động ngành xây dựng
Công nhân làm việc trên công trường xây dựng. Ảnh: yenbai.gov.vn

Thực trạng QLDL ATSKNN ở lĩnh vực xây dựng

Công nhân xây dựng thường làm việc di chuyển qua lại giữa các dự án, do đó mất nhiều thời gian tìm hồ sơ, di chuyển hồ sơ hoặc tạo lập hồ sơ mới, dẫn đến mất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Việc quản lý thông tin một chiều cũng gây bất lợi cho việc QLDL tổng thể của cả công ty; công tác theo dõi ATSKNN của NLĐ gặp nhiều khó khăn.

Công tác lưu trữ hồ sơ bằng file excel có một số bất lợi thường gặp như dữ liệu phân tán; không đảm bảo bảo mật; không thể để lại “thừa kế” cho người sau; khả năng tích hợp kém; dễ gây ra các lỗi sai bởi thao tác của con người; không thể mở rộng khi công ty tăng quy mô...

Mục đích và các giai đoạn XDCSDL quản lý ATSKNN

Mục đích: Giảm thời gian nhập, tìm kiếm thông tin. Lưu trữ được dữ liệu với số lượng lớn; mang tính kế thừa; giảm chi phí cho doanh nghiệp. Việc xây dựng CSDL là một trong những xu hướng sẽ được áp dụng trong tương lai. Xây dựng CSDL là một cách thức giải quyết vấn đề và áp ứng mục tiêu của doanh nghiệp. Việc xây dựng CSDL giúp cho các doanh nghiệp xây dựng, chuyển đổi việc lưu trữ thông tin cá nhân thủ công trở thành số hóa giúp giảm bớt thời gian cũng như duy trì dữ liệu kế thừa qua từng năm.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng
Việc xây dựng CSDL giúp giảm bớt thời gian và duy trì dữ liệu kế thừa qua từng năm. Ảnh: nld.com.vn

Quá trình xây dựng CSDL thực hiện qua 4 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Thu thập các thông tin liên quan của cá nhân, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe, BNN, huấn luyện, hợp đồng, tai nạn… từ các yêu cầu của luật định, các biểu mẫu báo cáo liên quan đến sở, ban ngành, từ các biểu mẫu quản lý tại doanh nghiệp để lựa chọn các thông tin cơ bản phù hợp cho quá trình xây dựng

Giai đoạn 2: Xây dựng CSDL

Bước 1: Chuyển dữ liệu thô thành dạng bảng. Từ những thông tin có ở các biểu mẫu được thu thập ở giai đoạn một chuyển đổi thành dạng bảng để cái nhìn tổng quát về dữ liệu cần xây dựng.

Bước 2: Lọc dữ liệu và sắp sếp dữ liệu. Loại bỏ dữ liệu dư thừa không sử dụng trong quản lý dữ liệu

Bước 3: Xây dựng mô hình đầu vào - đầu ra các dữ liệu, khóa chính tìm kiếm, phân định chức năng quản trị và chức năng quản lý dữ liệu giúp định hướng quá trình thực hiện, thể hiện mô hình tổng thể tất cả các trường hợp được đưa vào xây dựng và mong đợi đầu ra mong muốn.

Tiếp theo, phải xác định khóa chính tìm kiếm là chứng minh nhân dân của NLĐ vì số chứng minh nhân dân không bị trùng với nhau, sử dụng họ tên để tìm kiếm dẫn đến tình trạng là có nhiều NLĐ có họ tên trùng làm cho quá trình tìm kiếm trích dữ liệu khó khăn.

Thông tin của NLĐ sẽ được đính kèm hình chụp chân dung của họ để giúp nhà quản lý nhận diện chính xác hơn. Ngoài ra, các thông tin liên quan còn lại sẽ được đính kèm hồ sơ minh chứng theo từng mục. Các hồ sơ được quét thành file mềm và đính kèm theo từng mục.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng
Thông tin NLĐ sẽ được đính kèm hình chụp chân dung của họ để giúp nhà quản lý nhận diện chính xác hơn. Ảnh: ST

Về phân định các chức năng: Sẽ phân thành 3 nhóm chính: Nhóm khai thác (chỉ có chức năng truy cập được xem và tải thông); nhóm cập nhật thông tin NLĐ (được phép tạo mới, cập nhật thông tin, chỉnh sửa thông tin của NLĐ thuộc quyền quản lý); nhóm quản trị hệ thống (chịu trách nhiệm phân quyền và cung cấp mật khẩu đăng nhập vào phần mềm).

Về chức năng quản lý dữ liệu: Nhập mới thông tin của NLĐ dữ liệu đầu vào nêu trên; cập nhật thông tin; tra cứu thông tin; báo cáo, thống kê, truy xuất dữ liệu phục vụ cho hoạt động báo cáo với nhà quản lý.

Giai đoạn 3: Xây dựng các biểu mẫu thể hiện thông tin của các dữ liệu đầu ra và mô hình thực thể - các mối quan hệ

Xây dựng các biểu mẫu thể hiện thông tin của các dữ liệu đầu ra dựa vào mô hình đầu vào và đầu ra của dữ liệu (Hình 1).

Xây dựng các biểu mẫu nhằm mục đích xác định những thông tin nào cần được phân tích và thống kê ở đầu ra của quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng
Hình 1. Mô hình đầu vào - đầu ra

Mô hình thực thể - các mối quan hệ nhằm mục đích xác định các mối liên hệ giữa các bảng với nhau, xác định các khóa chính của các bảng giúp tạo ra các liên kết giữa các bảng giúp cho việc truy vấn dữ liệu sau này.

Mô hình về mối liên hệ giữa bảng thông tin cá nhân và các bảng về hợp đồng lao động, huấn luyện lao động, bảo hiểm tai nạn, vi phạm, TNLĐ, BNN và khám sức khỏe.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng

Hình 2. Mô hình thực thể

Giai đoạn 4: Tinh chỉnh thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu

Tinh chỉnh thiết kế là quá trình đưa sản phẩm áp dụng vào thực tế nhằm tìm ra những khuyết điểm, sự trùng lặp phải mất nhiều thời gian để thao tác trên các biểu mẫu. Từ đó đưa ra các giải pháp tinh chỉnh, hạn chế sự trùng lặp khi đưa vào sử dụng.

Chuẩn hóa dữ liệu là giai đoạn bắt đầu cho quá trình thiết kế phần mềm. Người thiết kế sẽ phân tích cấu trúc phức tạp ở hình 2, hình 3 và biểu mẫu ở giai đoạn 3 thành những bảng có cấu trúc đơn giản nhất mà không làm không làm mất thông tin dữ liệu.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng

Hình 3. Mô hình liên kết giữa các thực thể

Tài liệu tham khảo:

1. Beynon-Davies P. (2004) Database Development Process. In: Database Systems. Palgrave, London

2. Cao Thị Nhạn & Nguyễn Thi Thanh Bình (2010), Giáo trình cơ sở dữ liệu, từ https://www.academia.edu/18629109/Giao_Trinh_CSDL.

3. Elmasri & Navathe (2010), Fundamentals of Database Systems - 6 edition , Pearson, USA (ISBN-10: 0136086209 , ISBN-13: 978-0136086208).

4. Thiết kế CSDL và các bước thực hiện (2020), từ < https://iviettech.vn/blog/10578-thiet-ke-co-so-du-lieu-cac-buoc-thuc-hien.html>

Chú thích:

1 TS. Mai Thị Thu Thảo, khoa Môi trường và BHLĐ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2 KS. Trần Thủy Tiên, Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt.

Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Chưa một lần rời xa con quá một ngày, thế nhưng khi nhận được lệnh lên đường chi viện cho TP.HCM, nữ điều dưỡng đã ...

Công nhân vệ sinh môi trường: Nụ cười trở lại khi công ty trả hết nợ lương Công nhân vệ sinh môi trường: Nụ cười trở lại khi công ty trả hết nợ lương

Hơn 4 tỷ đồng là số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội trả cho các công nhân vệ sinh môi trường ...

Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa” Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa”

Ngay sau khi ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam bùng phát, chị Nguyễn Thị Nguyệt (khi đó là công nhân thuộc diện ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Những luật mới của OSHA hướng tới các nhân viên y tế, còn nhóm lao động khác thì không!

An toàn lao động -

Những luật mới của OSHA hướng tới các nhân viên y tế, còn nhóm lao động khác thì không!

Vào ngày 09/06/2020, công nhân nhà máy đóng gói thịt JBS tại bang Utah, Mỹ, nơi có hàng trăm người dương tính với Sars-CoV-2 đã biểu tình vì Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) khi cập nhật các quy tắc để bảo vệ những người lao động (NLĐ) lại chỉ bao gồm NLĐ trong ngành Y tế.

Những vấn đề cần quan tâm trong phòng, chống dịch tại khu công nghiệp

An toàn lao động -

Những vấn đề cần quan tâm trong phòng, chống dịch tại khu công nghiệp

Do mật độ người lao động tập trung đông, công tác quản lý giám sát phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN gặp nhiều khó khăn; một bộ phận người lao động chưa ý thức tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch... Với việc dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư xâm nhập vào các KCN tại nhiều tỉnh thành, công tác phòng, chống dịch tại các KCN đang được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết.

Tiêm vắc xin cho công nhân, đảm bảo “mục tiêu kép” của doanh nghiệp

An toàn lao động -

Tiêm vắc xin cho công nhân, đảm bảo “mục tiêu kép” của doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng lây lan nhanh ở các địa phương. Trước tình hình đó, Tập đoàn Khoa học kỹ thuật (KHKT) Hồng Hải (KCN Quế Võ, Bắc Ninh) - doanh nghiệp có 13.000 CNLĐ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử - đã chủ động và đi tiên phong trong việc tiêm vắc xin cho CNLĐ.

Những nội dung mới về hợp đồng lao động cần tuyên truyền đến người lao động

An toàn lao động -

Những nội dung mới về hợp đồng lao động cần tuyên truyền đến người lao động

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật Lao động (BLLĐ) luôn giữ vai trò quan trọng số một; vì đây là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động; là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do giao kết trong thị trường lao động; ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ; căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi có phát sinh. Do đó, những nội dung mới trong BLLĐ năm 2019 về vấn đề này cần được tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ.

Đọc thêm

Ngân hàng Chính sách Xã hội VN: Không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng

An toàn -

Ngân hàng Chính sách Xã hội VN: Không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng

Đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm tạo việc làm, mở rộng sản xuất là những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam.

“Pháo đài 3 tại chỗ" giúp bảo vệ doanh nghiệp, NLĐ an toàn trong mùa dịch

An toàn lao động -

“Pháo đài 3 tại chỗ" giúp bảo vệ doanh nghiệp, NLĐ an toàn trong mùa dịch

Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã xây dựng “pháo đài 3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động (NLĐ).

Làng gạch Chợ Mới (An Giang): Nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường

An toàn lao động -

Làng gạch Chợ Mới (An Giang): Nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường

Hầu hết các lò gạch tập trung ở các xã Long Giang, Long Kiến và Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) đều sản xuất theo phương pháp truyền thống nên gây ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan cùng các chủ cơ sở đã có nhiều biện pháp, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm nói trên.

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày

An toàn lao động -

Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân sản xuất giày

Ngành công nghiệp giày tại Việt Nam được xem là một trong những mũi nhọn chiến lược. Nhưng cho đến nay, chưa có nhiều số liệu về sức khỏe tâm thần ở công nhân, đặc biệt là nhóm lao động trong môi trường tiếp xúc với nhiệt độ và tiếng ồn cao. Do vậy, việc nghiên cứu về vấn đề này là rất cần thiết.

Các giải pháp cơ bản nhằm kiểm soát, phòng ngừa TNLĐ trong lĩnh vực thi công xây dựng

An toàn -

Các giải pháp cơ bản nhằm kiểm soát, phòng ngừa TNLĐ trong lĩnh vực thi công xây dựng

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg, ngày 5/01/2016 “Phê duyệt chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2016 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có mục tiêu “Trung bình hằng năm, giảm 5% tần suất TNLĐ chết người”. Tuy nhiên, trong thực tế, các vụ TNLĐ trên cả nước vẫn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Nhân viên phụ trách an toàn làm gì tại nơi làm việc?

An toàn lao động -

Nhân viên phụ trách an toàn làm gì tại nơi làm việc?

Hầu hết các tổ chức đều phải có một bộ phận EHS (hoạt động vì sức khỏe và an toàn của NLĐ và của cộng đồng). Họ được chỉ định trong bảng lương, nhưng có những vị trí khác liên quan đến an toàn mang lại giá trị bổ sung cho doanh nghiệp. Dưới đây là những gì một nhân viên phụ trách an toàn của Mỹ và Canada tại nơi làm việc có thể làm cho doanh nghiệp.

Xem phiên bản di động