Thứ tư 27/10/2021 10:42
banner-trai-xinh-gai-dep

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn SKNN của NLĐ ngành Xây dựng

An toàn lao động - TS. Mai Thị Thu Thảo - KS. Trần Thủy Tiên

Hiện nay, việc quản lý dữ liệu (QLDL) an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) của NLĐ trong lĩnh vực xây dựng được lưu trữ ở 2 dạng chính là file mềm và bản giấy, nên thường bị thất lạc. Do đó, yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho việc quản lý thông tin, truy xuất dữ liệu báo cáo tổng hợp được đặt ra bức thiết. Đây là bước quan trọng cho quá trình xây dựng phần mềm quản lý trong tương lai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động ngành xây dựng
Công nhân làm việc trên công trường xây dựng. Ảnh: yenbai.gov.vn

Thực trạng QLDL ATSKNN ở lĩnh vực xây dựng

Công nhân xây dựng thường làm việc di chuyển qua lại giữa các dự án, do đó mất nhiều thời gian tìm hồ sơ, di chuyển hồ sơ hoặc tạo lập hồ sơ mới, dẫn đến mất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Việc quản lý thông tin một chiều cũng gây bất lợi cho việc QLDL tổng thể của cả công ty; công tác theo dõi ATSKNN của NLĐ gặp nhiều khó khăn.

Công tác lưu trữ hồ sơ bằng file excel có một số bất lợi thường gặp như dữ liệu phân tán; không đảm bảo bảo mật; không thể để lại “thừa kế” cho người sau; khả năng tích hợp kém; dễ gây ra các lỗi sai bởi thao tác của con người; không thể mở rộng khi công ty tăng quy mô...

Mục đích và các giai đoạn XDCSDL quản lý ATSKNN

Mục đích: Giảm thời gian nhập, tìm kiếm thông tin. Lưu trữ được dữ liệu với số lượng lớn; mang tính kế thừa; giảm chi phí cho doanh nghiệp. Việc xây dựng CSDL là một trong những xu hướng sẽ được áp dụng trong tương lai. Xây dựng CSDL là một cách thức giải quyết vấn đề và áp ứng mục tiêu của doanh nghiệp. Việc xây dựng CSDL giúp cho các doanh nghiệp xây dựng, chuyển đổi việc lưu trữ thông tin cá nhân thủ công trở thành số hóa giúp giảm bớt thời gian cũng như duy trì dữ liệu kế thừa qua từng năm.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng
Việc xây dựng CSDL giúp giảm bớt thời gian và duy trì dữ liệu kế thừa qua từng năm. Ảnh: nld.com.vn

Quá trình xây dựng CSDL thực hiện qua 4 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Thu thập các thông tin liên quan của cá nhân, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe, BNN, huấn luyện, hợp đồng, tai nạn… từ các yêu cầu của luật định, các biểu mẫu báo cáo liên quan đến sở, ban ngành, từ các biểu mẫu quản lý tại doanh nghiệp để lựa chọn các thông tin cơ bản phù hợp cho quá trình xây dựng

Giai đoạn 2: Xây dựng CSDL

Bước 1: Chuyển dữ liệu thô thành dạng bảng. Từ những thông tin có ở các biểu mẫu được thu thập ở giai đoạn một chuyển đổi thành dạng bảng để cái nhìn tổng quát về dữ liệu cần xây dựng.

Bước 2: Lọc dữ liệu và sắp sếp dữ liệu. Loại bỏ dữ liệu dư thừa không sử dụng trong quản lý dữ liệu

Bước 3: Xây dựng mô hình đầu vào - đầu ra các dữ liệu, khóa chính tìm kiếm, phân định chức năng quản trị và chức năng quản lý dữ liệu giúp định hướng quá trình thực hiện, thể hiện mô hình tổng thể tất cả các trường hợp được đưa vào xây dựng và mong đợi đầu ra mong muốn.

Tiếp theo, phải xác định khóa chính tìm kiếm là chứng minh nhân dân của NLĐ vì số chứng minh nhân dân không bị trùng với nhau, sử dụng họ tên để tìm kiếm dẫn đến tình trạng là có nhiều NLĐ có họ tên trùng làm cho quá trình tìm kiếm trích dữ liệu khó khăn.

Thông tin của NLĐ sẽ được đính kèm hình chụp chân dung của họ để giúp nhà quản lý nhận diện chính xác hơn. Ngoài ra, các thông tin liên quan còn lại sẽ được đính kèm hồ sơ minh chứng theo từng mục. Các hồ sơ được quét thành file mềm và đính kèm theo từng mục.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng
Thông tin NLĐ sẽ được đính kèm hình chụp chân dung của họ để giúp nhà quản lý nhận diện chính xác hơn. Ảnh: ST

Về phân định các chức năng: Sẽ phân thành 3 nhóm chính: Nhóm khai thác (chỉ có chức năng truy cập được xem và tải thông); nhóm cập nhật thông tin NLĐ (được phép tạo mới, cập nhật thông tin, chỉnh sửa thông tin của NLĐ thuộc quyền quản lý); nhóm quản trị hệ thống (chịu trách nhiệm phân quyền và cung cấp mật khẩu đăng nhập vào phần mềm).

Về chức năng quản lý dữ liệu: Nhập mới thông tin của NLĐ dữ liệu đầu vào nêu trên; cập nhật thông tin; tra cứu thông tin; báo cáo, thống kê, truy xuất dữ liệu phục vụ cho hoạt động báo cáo với nhà quản lý.

Giai đoạn 3: Xây dựng các biểu mẫu thể hiện thông tin của các dữ liệu đầu ra và mô hình thực thể - các mối quan hệ

Xây dựng các biểu mẫu thể hiện thông tin của các dữ liệu đầu ra dựa vào mô hình đầu vào và đầu ra của dữ liệu (Hình 1).

Xây dựng các biểu mẫu nhằm mục đích xác định những thông tin nào cần được phân tích và thống kê ở đầu ra của quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng
Hình 1. Mô hình đầu vào - đầu ra

Mô hình thực thể - các mối quan hệ nhằm mục đích xác định các mối liên hệ giữa các bảng với nhau, xác định các khóa chính của các bảng giúp tạo ra các liên kết giữa các bảng giúp cho việc truy vấn dữ liệu sau này.

Mô hình về mối liên hệ giữa bảng thông tin cá nhân và các bảng về hợp đồng lao động, huấn luyện lao động, bảo hiểm tai nạn, vi phạm, TNLĐ, BNN và khám sức khỏe.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng

Hình 2. Mô hình thực thể

Giai đoạn 4: Tinh chỉnh thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu

Tinh chỉnh thiết kế là quá trình đưa sản phẩm áp dụng vào thực tế nhằm tìm ra những khuyết điểm, sự trùng lặp phải mất nhiều thời gian để thao tác trên các biểu mẫu. Từ đó đưa ra các giải pháp tinh chỉnh, hạn chế sự trùng lặp khi đưa vào sử dụng.

Chuẩn hóa dữ liệu là giai đoạn bắt đầu cho quá trình thiết kế phần mềm. Người thiết kế sẽ phân tích cấu trúc phức tạp ở hình 2, hình 3 và biểu mẫu ở giai đoạn 3 thành những bảng có cấu trúc đơn giản nhất mà không làm không làm mất thông tin dữ liệu.

Xây dựng CSDL quản lý thông tin an toàn sức khỏe nghề nghiệp của NLĐ ngành xây dựng

Hình 3. Mô hình liên kết giữa các thực thể

Tài liệu tham khảo:

1. Beynon-Davies P. (2004) Database Development Process. In: Database Systems. Palgrave, London

2. Cao Thị Nhạn & Nguyễn Thi Thanh Bình (2010), Giáo trình cơ sở dữ liệu, từ https://www.academia.edu/18629109/Giao_Trinh_CSDL.

3. Elmasri & Navathe (2010), Fundamentals of Database Systems - 6 edition , Pearson, USA (ISBN-10: 0136086209 , ISBN-13: 978-0136086208).

4. Thiết kế CSDL và các bước thực hiện (2020), từ < https://iviettech.vn/blog/10578-thiet-ke-co-so-du-lieu-cac-buoc-thuc-hien.html>

Chú thích:

1 TS. Mai Thị Thu Thảo, khoa Môi trường và BHLĐ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2 KS. Trần Thủy Tiên, Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt.

Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Chưa một lần rời xa con quá một ngày, thế nhưng khi nhận được lệnh lên đường chi viện cho TP.HCM, nữ điều dưỡng đã ...

Công nhân vệ sinh môi trường: Nụ cười trở lại khi công ty trả hết nợ lương Công nhân vệ sinh môi trường: Nụ cười trở lại khi công ty trả hết nợ lương

Hơn 4 tỷ đồng là số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội trả cho các công nhân vệ sinh môi trường ...

Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa” Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa”

Ngay sau khi ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam bùng phát, chị Nguyễn Thị Nguyệt (khi đó là công nhân thuộc diện ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia dự đoán nguyên nhân vụ nổ lò khí hoá tại Bắc Ninh

An toàn lao động -

Chuyên gia dự đoán nguyên nhân vụ nổ lò khí hoá tại Bắc Ninh

Nhận định về vụ nổ lò khí hoá than tại Công ty CP Gạch ốp lát BNC khiến 3 công nhân tử vong, GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cho rằng, nguyên nhân có thể do cạn nước ở vị trí giữa hai vỏ lò, dẫn đến nhiệt độ tăng cao, đốt nóng lớp không khí và phát nổ.

Lời kể của những công nhân thoát chết sau vụ nổ ở Bắc Ninh

Công nhân -

Lời kể của những công nhân thoát chết sau vụ nổ ở Bắc Ninh

Một ngày sau vụ nổ lò khí hoá tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát BNC, dù vết thương đã tạm ổn định, song những nạn nhân sống sót vẫn chưa hết sợ hãi, ám ảnh.

Cửa và vách nhôm kính bao che: An toàn là yếu tố hàng đầu để nói về sản phẩm

An toàn lao động -

Cửa và vách nhôm kính bao che: An toàn là yếu tố hàng đầu để nói về sản phẩm

Thị trường cửa và vách nhôm kính bao che nói riêng ở Việt Nam có rất nhiều mặt hàng giá rẻ, xuất xứ không rõ ràng, chất lượng sản phẩm không đảm bảo an toàn có thể làm ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí gây tai nạn cho người sử dụng.

Đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong hoạt động nổ mìn tại các mỏ khai thác đá

An toàn lao động -

Đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong hoạt động nổ mìn tại các mỏ khai thác đá

Khai thác khoáng sản (KTKS) là ngành nghề có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Trong những năm gần đây, tình hình TNLĐ, BNN vẫn gia tăng phức tạp, trong đó có nhiều vụ rất nghiêm trọng.

Công ty Purell Gojo Industries đảm bảo an toàn cho người lao động giữa đại dịch

Công đoàn & Công nhân (Bizlive) -

Công ty Purell Gojo Industries đảm bảo an toàn cho người lao động giữa đại dịch

Gojo Industries (sau đây gọi tắt là Gojo) là nhà sản xuất chất khử trùng Purell có trụ sở chính tại Akron, bang Ohio, Hoa Kỳ. Hiện sản phẩm này chiếm hơn 25% thị trường nước rửa tay, góp phần quan trọng giúp thế giới ngăn ngừa đại dịch Covid-19.

Ngăn chặn các vụ tai nạn đối với người lao động

An toàn lao động -

Ngăn chặn các vụ tai nạn đối với người lao động

Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2021, trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 05 người chết, 22 người bị thương nặng, 04 người bị thương nhẹ. Tai nạn điện (TNĐ) xảy ra 14 vụ, làm 5 người chết, 9 người bị thương. Trước tình hình trên, EVNSPC yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nghiệp vụ về an toàn lao động (ATLĐ).

Đọc thêm

Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

An toàn lao động -

Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.

Làng Thuyền còn đó những nỗi lo

An toàn lao động -

Làng Thuyền còn đó những nỗi lo

Làng Thuyền, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang nổi tiếng với nghề buôn bán, tháo dỡ các loại xe cơ giới, máy móc các loại để bán phụ tùng và sắt vụn. Vùng quê này từ nghèo khó đã “lột xác” với nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, tỷ phú xuất hiện nhiều. Thế nhưng nơi đây cũng phải gánh chịu những hệ lụy lớn do môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129

An toàn lao động -

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại cơ sở được quy định thành lập bởi Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng với chức năng chính là sản xuất các sản phẩm phục vụ quân sự đòi hỏi độ chính xác và độ an toàn cao, do vậy trong quá trình sản xuất, việc đảm bảo ATVSLĐ luôn được quan tâm hàng đầu. Hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV Nhà máy Z129 nói lên điều đó.

Công tác phòng, chống dịch trong trường học

An toàn lao động -

Công tác phòng, chống dịch trong trường học

Năm học mới 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương cho học sinh học online, trong khi nhiều địa phương khác đã khống chế được dịch cho học sinh đi học bình thường. Công tác phòng, chống dịch trường học đảm an toàn cho học sinh lúc này được đặt ra cấp bách.

Hạn chế tối đa thanh tra lao động trong năm 2022

An toàn lao động -

Hạn chế tối đa thanh tra lao động trong năm 2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương hạn chế tối đa các cuộc thanh tra lao động trong năm 2022.

Xem phiên bản di động