Thứ sáu 03/12/2021 16:41
banner-trai-xinh-gai-dep
Xin chờ trong giây lát...

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới

Video -

Đây là một trong ba đột phá chiến lược đã được đề ra trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) Việc đầu tư xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, là điều rất cần thiết. Đây là chia sẻ của ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, bên lề Đại hội XIII.

Thực hiện Minh Hằng

Nguồn CSAT

Chia sẻ
Xem phiên bản di động