Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội mẫu mực, tiêu biểu

Ngày 18/1/2020, tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình Đại hội Công đoàn Quân đội thứ IX, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (2018 - 2023).

Từ năm 2018 đến nay, số lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quốc phòng giảm và có sự thay đổi, do một số doanh nghiệp quốc phòng thực hiện Đề án 80 sáp nhập, cổ phần hóa. Hiện nay, toàn quân có 52 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có tổ chức công đoàn, với 933 công đoàn cơ sở và 175.450 đoàn viên công đoàn. Việc điều chỉnh tổ chức biên chế trong các cơ quan, đơn vị; sắp xếp lại doanh nghiệp và tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập đoàn viên, người lao động…

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Công đoàn Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 181-CT/QU ngày 12/3/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Luật Công đoàn trong Quân đội.

Toàn cảnh Hội nghị

Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội mẫu mực, tiêu biểu

Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ kỹ năng, nghề nghiệp của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn đã phối hợp với cơ quan chức năng giúp cấp ủy, cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật theo đúng quy định. Tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, XI và các Nghị quyết, Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Các phong trào thi đua do công đoàn phát động gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của Quân đội đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu như các phong trào thi đua “5 nhất - 3 không”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và các cuộc vận động trong Quân đội như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội mẫu mực, tiêu biểu

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng

Các cấp Công đoàn đã tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại đơn vị. Tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp đã tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn trong Quân đội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đẩy lùi dịch bệnh, sát cánh cùng doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn trong Quân đội đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí trân trọng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan chuyên môn đối với hoạt động của các cấp Công đoàn Quốc phòng, đóng góp chung vào kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn trong Quân đội thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành.

Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội mẫu mực, tiêu biểu

Các đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm rõ thêm những kiến nghị của các công đoàn cơ sở liên quan đến hoạt động công đoàn và chế độ, chính sách cho người lao động.

Trong thời gian tới, trật tự, cục diện thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo và tình hình trong nước có nhiều yếu tố phức tạp, có thể chuyển hóa thành vấn đề an ninh quốc gia hoặc ngược lại…

Vì vậy năm 2021 và nửa nhiệm kỳ cuối (2021 - 2023), đồng chí đề nghị tổ chức Công đoàn căn cứ điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của Quân đội, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ đề công tác công đoàn năm 2021. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Tại Hội nghị, có 10 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội mẫu mực, tiêu biểu

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (đứng thứ 4, hàng đầu, từ trái) và đồng chí Trần Văn Thuật - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (đứng thứ 5) cùng các cán bộ Công đoàn Quốc phòng

Bài viết: Duy Minh

Ảnh: Duy Minh