Thứ bảy 04/12/2021 00:01
banner-trai-xinh-gai-dep

Xu hướng báo chí trong việc truyền thông về hoạt động của Công đoàn

Vấn đề hôm nay - PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bảo vệ quyền lợi CNVCLĐ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tổ chức Công đoàn, trong đó báo chí có vai trò quan trọng, góp phần phát hiện những hành vi xâm hại quyền lợi NLĐ, định hướng dư luận xã hội và tác động tích cực dến các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ quyền lợi NLĐ. Nói cách khác, báo chí có chức năng định hướng dư luận xã hội, từ đó thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Xu hướng báo chí trong việc truyền thông về hoạt động của Công đoàn

Báo chí có trách nhiệm cung cấp thông tin cho NLĐ. Trong ảnh: Công nhân Công ty Ampfield (KCN Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) đọc báo trong giờ nghỉ giữa ca. Ảnh: THANH NGA

1. Vai trò của báo chí bảo vệ quyền lợi NLĐ

NLĐ hiểu theo nghĩa rộng là người làm công ăn lương. Mặc dù NLĐ ở nước ta ngày càng được quan tâm hơn đến các vấn đề việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội, song chính sách đãi ngộ đối với NLĐ ở các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế tư nhân còn nhiều bất cập; tình trạng xâm phạm quyền lợi của NLĐ vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Không ít NSDLĐ cố tình trốn tránh khoản tiền đóng BHXH, quỵt tiền lương, bớt xén tiền làm thêm giờ, chế độ phép của NLĐ...

Trong khi đó việc tuyên truyền giáo dục chưa đến được số đông CNLĐ trực tiếp sản xuất và làm việc phân tán, lưu động; chưa tập trung đầu tư nhiều cho tuyên truyền về chính sách, pháp luật lao động, về tổ chức Công đoàn cho NLĐ và NSDLĐ; hình thức tuyên truyền, giáo dục chưa phù hợp với điều kiện sống và làm việc của CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nước; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của NLĐ chưa kịp thời.

Nếu như “thông tin” là chức năng quan trọng hàng đầu của báo chí thì vai trò giám sát, giáo dục, phản biện xã hội, điều chỉnh hành vi là ưu thế và hiệu quả hàng đầu của thông tin. Báo chí thực sự là công cụ hữu hiệu tác động trực tiếp và mạnh mẽ vào tư tưởng, tình cảm của công chúng, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, định hướng các giá trị cuộc sống.

Báo chí đại diện cho tiếng nói của NLĐ nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tham gia tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ quyền lợi NLĐ như nhà ở, việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT…; tích cực tương tác, truyền thông về hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Xu hướng báo chí trong việc truyền thông về hoạt động của Công đoàn

Báo chí phải phản ánh trung thực đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Trong ảnh: Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật tác nghiệp dưới hầm lò.

2. Xu hướng báo chí tiếp cận quyền con người trong tương tác truyền thông về hoạt động của công đoàn và đấu tranh bảo vệ quyền lợi NLĐ

Quyền con người có 4 đặc trưng: (1), Có tính phổ biến - quyền con người là bẩm sinh, vốn có. Mọi thành viên của nhân loại đều là chủ thể của quyền con người; (2). Không thể phân chia - Mọi quyền đều có giá trị ngang nhau, đều cần phải được tôn trọng và thực hiện; (3). Không thể chuyển nhượng - Các quyền con người không thể bị tước bỏ hay bị hạn chế một cách tuỳ tiện bởi bất cứ chủ thể nào; (4). Liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau - Bất cứ quyền con người nào được đảm bảo hay vi phạm đều tác động đến các quyền khác. Quyền luôn gắn với trách nhiệm (duty) và nghĩa vụ (responsibility). Trong quá trình thực hiện, hưởng thụ các quyền của bản thân mình, mọi cá nhân phải có trách nhiệm tôn trọng và không được ảnh hưởng đến các quyền chính đáng của cộng đồng và các cá nhân khác.

Các nhà báo và cơ quan báo chí - truyền thông phải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quyền, phát hiện các vi phạm quyền con người, từ đó tăng cường trách nhiệm giải trình và các hành vi sửa chữa của các chủ thể chịu trách nhiệm đáp ứng quyền ở mọi lĩnh vực trong đời sống của nhân loại nói chung và ở những nơi có chiến sự và xung đột nói riêng, khi quyền con người có nguy cơ bị xâm phạm ở mức độ cao nhất.

Báo chí bảo vệ quyền lợi của NLĐ thông qua những con đường chủ yếu như: cung cấp thông tin cho NLĐ, truyền thông chính sách đến NLĐ; nêu tiếng nói của nhà báo để đấu tranh đòi quyền lợi cho NLĐ; thông qua cách thức phát hiện những vụ việc liên quan đến quyền lợi của NLĐ để lên tiếng bảo vệ NLĐ; hỗ trợ giáo dục kiến thức, kỹ năng cho NLĐ; tham gia vào chu trình chính sách liên quan đến quyền lợi của NLĐ; giám sát, thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ.

Khác với phương pháp tiếp cận nhu cầu (xác định các yêu cầu cơ bản của người hưởng lợi và hỗ trợ các sáng kiến nhằm cải thiện việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của các cá nhân, nhóm người yếu thế...), phương pháp tiếp cận dựa trên quyền lựa chọn các quyền cần được đáp ứng, xác định rõ và tác động nhằm tăng cường năng lực “đòi quyền” của chủ thể mang quyền, chỉ rõ và quy trách nhiệm cụ thể cho các chủ thể chịu trách nhiệm đáp ứng quyền.

Xu hướng báo chí trong việc truyền thông về hoạt động của Công đoàn

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho gần 200 đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Đà Nẵng do Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức.

Vai trò của Phương pháp Tiếp cận quyền con người trong lĩnh vực báo chí bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ thể hiện ở ba nội dung chính sau đây1:

Một, xác định rõ trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ, thực hiện/thúc đẩy thực hiện, giám sát thực hiện quyền con người nói chung và quyền lợi của NLĐ nói riêng của nhà báo/nhà truyền thông, cơ quan báo chí truyền thông, các nhà quản lý báo chí truyền thông và các cơ quan quản lý báo chí truyền thông.

Hai là, coi hệ thống luật pháp và chuẩn mực đạo đức quốc tế/quốc gia về Quyền con người là một trong những nền tảng quan trọng nhất điều chỉnh phương thức sáng tạo, sản xuất và xuất bản các tác phẩm, sản phẩm báo chí truyền thông, thường xuyên coi trọng góc độ Quyền con người và các nguyên tắc về Quyền con người trong kỹ năng nghề nghiệp và mọi tình huống thực tế nghề nghiệp của mình.

Ba là, ứng dụng lập kế hoạch dựa trên quyền trong hoạt động quản lý báo chí, truyền thông. Sử dụng phương pháp tiếp cận quyền con người trong phân tích, lập kế hoạch và giám sát các chương trình, dự án... báo chí truyền thông về công tác công đoàn, bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Người làm báo, làm truyền thông trong quá trình thực hiện và giám sát việc thực hiện các quyền, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc của báo chí - truyền thông tiếp cận quyền. Việc không thực hiện các nguyên tắc của Quyền sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền. Trong thực tế, khi tương tác, truyền thông về công tác công đoàn, bảo vệ quyền lợi của NLĐ sẽ có những tình huống giúp thúc đẩy việc thực hiện, giám sát quyền này sẽ làm mất cơ hội thực hiện, hoặc tước mất quyền khác của các cá nhân hoặc nhóm người nào đó. Trong những bối cảnh như vậy, cần đối chiếu và thực hiện các nguyên tắc báo chí truyền thông tiếp cận quyền.

Chú thích:

1Đỗ Thị Thu Hằng, Ứng dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong báo chí - truyền thông hiện đại, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, tháng 12/2015. Tr 44-48.

Doanh nhân thân thiện với báo chí: Quan hệ cộng sinh, không thể thiếu Doanh nhân thân thiện với báo chí: Quan hệ cộng sinh, không thể thiếu

Tuổi ngoài thất thập nhưng chưa thôi nhập thế là trường hợp của ông Mai Văn Soạn (71 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Cường ...

Báo chí qua góc nhìn doanh nhân: Người bạn đồng hành của doanh nghiệp Báo chí qua góc nhìn doanh nhân: Người bạn đồng hành của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Dương có trụ sở chính tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn ...

Báo chí giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng Báo chí giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng

"Nhờ báo chí, doanh nghiệp cập nhật nhanh chóng hầu như mọi chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, kịp thời thay đổi ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư

Vấn đề hôm nay -

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp hạn chế tối đa nguồn lây xâm nhập vào địa bàn, Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD)

Vĩnh Phúc: Tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến...

Vấn đề hôm nay -

Vĩnh Phúc: Tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến...

9 tháng của năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 19 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến 15/9/2021 có 331 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (287 dự án FDI và 44 dự án DDI), chiếm 82% tổng số dự án đầu tư.

Vĩnh Phúc: Thành lập 12 khu công nghiệp

Vấn đề hôm nay -

Vĩnh Phúc: Thành lập 12 khu công nghiệp

Tính đến tháng 10 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 12 khu công nghiệp (KCN) đã thành lập, trong đó có 10 KCN đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đã có 8/12 KCN đi vào hoạt động.

Đề xuất bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Vấn đề hôm nay -

Đề xuất bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Nhu cầu tuyển dụng công nhân, tài xế tăng mạnh

Vấn đề hôm nay -

Nhu cầu tuyển dụng công nhân, tài xế tăng mạnh

Theo một báo cáo mới, nhu cầu tuyển dụng của một số ngành nghề trong trạng thái bình thường mới đang tăng khá mạnh như tài xế, shipper hay công nhân.

Những yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động khoa học, công nghệ an toàn, vệ sinh lao động

Vấn đề hôm nay -

Những yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động khoa học, công nghệ an toàn, vệ sinh lao động

Đến nay, hệ thống pháp luật ATVSLĐ của nước ta đã được ban hành tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Tuy vậy, công cuộc công nghiệp hóa cũng phát sinh những yếu tố nguy hiểm, độc hại mới dẫn đến việc người lao động phải làm việc trong điều kiện có nhiều nguy cơ mất an toàn. Điều đó đặt ra những vấn đề cấp bách về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động cần giải quyết và đặt ra các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động cả trước mắt cũng như lâu dài.

Đọc thêm

Thanh Hóa: 11 công nhân bị phản ứng sau tiêm được xuất viện

Vấn đề hôm nay -

Thanh Hóa: 11 công nhân bị phản ứng sau tiêm được xuất viện

Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sức khỏe của những người bị phản ứng sau tiêm tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt (huyện Nông Cống) đã ổn định và được xuất viện vào chiều 29/11.

Từ năm 2022, lương hưu của người lao động thay đổi ra sao?

Vấn đề hôm nay -

Từ năm 2022, lương hưu của người lao động thay đổi ra sao?

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo Bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng yêu cầu điều tra sự cố 4 công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin

Vấn đề hôm nay -

Thủ tướng yêu cầu điều tra sự cố 4 công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Thanh Hóa.

Phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập

Việc làm -

Phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1983/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 5/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội.

TP.HCM: Hơn 1,4 triệu người dân chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3

Vấn đề hôm nay -

TP.HCM: Hơn 1,4 triệu người dân chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM cho biết, còn khoảng 1,48 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3, nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí.

Xem phiên bản di động